Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,040 --> 00:00:00,040
25.000

2
00:01:02,000 --> 00:01:06,001
СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК

3
00:01:07,081 --> 00:01:12,001
=ХОРАЙЗЪН=

4
00:01:29,161 --> 00:01:32,321
Благодаря.
Кажи ми първо лошата новина.

5
00:01:32,401 --> 00:01:34,561
Мигрената ти,
стомашните спазми на Вила,

6
00:01:34,601 --> 00:01:36,121
болките в гърба на Ейвън...
7
00:01:36,161 --> 00:01:38,761
причината за всичко това
е една и съща - пренапрежение.

8
00:01:38,841 --> 00:01:40,681
Глупости.
Напълно здрав съм.

9
00:01:40,801 --> 00:01:42,721
Не, не си.
Никой от нас не е.

10
00:01:42,801 --> 00:01:45,161
Всички сме в начален
стадий на шок от преумора.

11
00:01:45,201 --> 00:01:46,601
Прекалили сме с кризите.

12
00:01:46,721 --> 00:01:49,281
Изцедени сме
умствено и физически.

13
00:01:49,321 --> 00:01:51,601
Всички сме опасно изтощени.

14
00:01:51,961 --> 00:01:53,161
Отдалечихме се толкова много,

15
00:01:53,201 --> 00:01:54,361
а продължаваме да бягаме.
Защо?

16
00:01:54,481 --> 00:01:56,401
Откъснахме се отдавна
от онези патрулни кораби.

17
00:01:56,561 --> 00:01:58,161
Откъснахме се отдавна
от всичко.

18
00:01:58,201 --> 00:01:59,481
Нищо вече не се случва.

19
00:01:59,681 --> 00:02:02,281
Но сме свободни - поне засега.

20
00:02:02,401 --> 00:02:03,321
Наричаш това свобода?

21
00:02:03,361 --> 00:02:06,321
Аз... аз започвам да ослепявам
от взиране в тези детектори.

22
00:02:06,481 --> 00:02:07,401
Защо сме тук, Блейк?

23
00:02:07,601 --> 00:02:09,401
Необходима ни е почивка
и то скоро.

24
00:02:09,441 --> 00:02:11,081
Точно така.
Какво не бих дал за седмица

25
00:02:11,121 --> 00:02:13,961
в един от добрите, стари центрове
за отмора на Федерацията.

26
00:02:14,081 --> 00:02:17,841
Екстаз на сетивата с часове.
Машини за удоволствия. Ех...

27
00:02:18,001 --> 00:02:20,201
Трябва да приемеш изводите.

28
00:02:20,241 --> 00:02:21,761
Приемам ги.

29
00:02:21,841 --> 00:02:23,881
И къде ние можем да намерим
възстановителен център,

30
00:02:23,921 --> 00:02:25,801
в който да изкараме
месец на почивка и отмора?

31
00:02:25,841 --> 00:02:27,121
Е, това не би трябвало
да е трудно...

32
00:02:27,201 --> 00:02:28,121
Защо ни е да сме
толкова известни,

33
00:02:28,161 --> 00:02:29,761
ако не можем да се уредим
с извънредни резервации?

34
00:02:30,161 --> 00:02:33,441
Информация:
Ръчните детектори показват...

35
00:02:33,521 --> 00:02:35,641
Товарен кораб на Федерацията
в насрещен курс.

36
00:02:35,921 --> 00:02:36,841
Вила! Бързо!

37
00:02:36,961 --> 00:02:39,881
Повтарям: товарен кораб
на Федерацията в насрещен курс.

38
00:02:40,321 --> 00:02:41,241
Зен, на какво разстояние?

39
00:02:41,441 --> 00:02:43,361
Петстотин парсека.

40
00:02:43,641 --> 00:02:44,841
Курс и скорост за избягване?

41
00:02:44,881 --> 00:02:46,561
Стандартна
по едно и половина.

42
00:02:46,881 --> 00:02:48,921
Вектор 1-1-0.

43
00:02:48,961 --> 00:02:49,881
Джена.

44
00:02:50,081 --> 00:02:52,561
Стандартна по едно и половина.
Вектор:едно-едно-нула.

45
00:02:52,601 --> 00:02:54,641
Максимално сближение
при този курс, Зен?

46
00:02:54,801 --> 00:02:57,321
Сто и петдесет парсека.

47
00:02:57,481 --> 00:02:59,201
Ще ни засекат ли детекторите
[...]
Everything OK? Download subtitles