Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:32,500 --> 00:01:36,459
Надявам се, че твоят луд учен
си заслужава белята.

2
00:01:36,700 --> 00:01:38,691
Джъстин не е луд.

3
00:01:38,940 --> 00:01:42,091
Поне последния път, когато го видях не беше.

4
00:01:42,180 --> 00:01:43,818
Oоо? И кога беше това?

5
00:01:43,900 --> 00:01:45,891
O, той беше приятел на баща ми,

6
00:01:45,980 --> 00:01:50,178
и един от частните учители който ни
посещаваха за да ме образоват.

7
00:01:50,260 --> 00:01:53,013
Не му завиждам за тази работа. Дали още те помни?

8
00:01:54,500 --> 00:01:55,853
Надявам се.

9
00:01:58,300 --> 00:02:02,532
Робе, потвърди орбита на Букол 2.

10
00:02:02,620 --> 00:02:03,655
Да, сър.

11
00:02:03,740 --> 00:02:06,971
Ние сме на правилна орбита около Букол 2

12
00:02:07,060 --> 00:02:10,848
и сега имаме обсег за телепортация
на зададените координати.

13
00:02:10,940 --> 00:02:13,659
Готови за телепортация?
Колкото винаги съм бил.

14
00:02:16,580 --> 00:02:17,569
Наместено?

15
00:02:18,700 --> 00:02:19,689
Наместено.

16
00:02:20,180 --> 00:02:21,215
Късмет.

17
00:02:53,900 --> 00:02:57,051
Скорпио. Долу и в безопасност.
Разбрано и имам готовност.

18
00:02:57,140 --> 00:03:00,257
Съобщи ми като направиш контакт.
Разбрано. Край.


19
00:03:02,540 --> 00:03:04,053


20
00:03:19,780 --> 00:03:22,977
Извинявам се че ви безпокоя, сър.
Да, какво има?

21
00:03:23,060 --> 00:03:25,858
Засичам федерални бойни кораби.

22
00:03:27,180 --> 00:03:29,011
Дейна, отговори, моля.

23
00:03:29,660 --> 00:03:31,571
Дейна, чуваш ли ме?

24
00:03:31,900 --> 00:03:35,859
Робе, провери за неизправности.
Не мога да намеря и следа, сър.

25
00:03:49,340 --> 00:03:51,808
Дейна...
Сър, трябва да привлека вниманието ви,

26
00:03:51,900 --> 00:03:56,291
че федералните кораби се приближават във
формация и ще бъдат тук след 160.

27
00:03:56,380 --> 00:03:58,018
Това е малко внезапно, нали?

28
00:03:58,100 --> 00:04:01,809
Изстреляни са плазмени снаряди и приближават.
Да, това е малко внезапно.

29
00:04:01,900 --> 00:04:05,859
Оставащо време до удар 24 секунди.
Курс на избягване.

30
00:04:05,940 --> 00:04:08,215
Вектор 035.

31
00:04:08,300 --> 00:04:11,770
035, Всички двигатели са включени, всички на максимум. Удар!

32
00:04:20,740 --> 00:04:24,210
Втори залп изстрелян и пътува, сър.
Курс на избягване.

33
00:04:24,300 --> 00:04:25,335


34
00:04:25,420 --> 00:04:26,409
Хайде, хайде!

35
00:04:26,500 --> 00:04:29,094
Добре, опитай 072.

36
00:04:29,180 --> 00:04:30,852
072 това е.

37
00:04:42,580 --> 00:04:47,176
Сър, третия кораб изстреля втори залп.
Удар след 24s.

38
00:04:47,260 --> 00:04:50,889
Предлагам курс 023. Бързо.

39
00:04:51,660 --> 00:04:52,649
Ъх.

40
00:04:53,340 --> 00:04:54,409
Какво?

41
00:04:55,220 --> 00:04:58,496
Правилно, 023.

42
00:05:05,620 --> 00:05:07,611
Кой, какво сте вие?

43
00:05:08,500 --> 00:05:10,092


44
00:05:25,380 --> 00:05:28,133
Робе, курс към базата.

45
00:05:28,220 --> 00:05:31,018
Курс към базата, 134.

46
00:05:31,100 --> 00:05:33,011
Повтарям...
Хванах го.

47
00:05:33,100 --> 00:05:36,331
О, съжалявам сър.
И не казвай,че съжаляваш.

48
00:05:36,460 -
[...]
Everything OK? Download subtitles