Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:30,240 --> 00:00:40,205
СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК

2
00:01:15,940 --> 00:01:22,030
БЛЕЙК

3
00:02:06,640 --> 00:02:08,835
Всички основни двигатели и ускорители работят.

4
00:02:34,640 --> 00:02:38,713
Взривните устройства изцяло изпълниха
предназначението си, господарю.

5
00:02:40,280 --> 00:02:43,829
Базовият комплекс е напълно унищожен.

6
00:02:45,480 --> 00:02:47,118
Благодаря, Слейв.

7
00:02:47,600 --> 00:02:51,718
- И без това, никога не съм харесвал това място.
- Особено когато вече няма вино.

8
00:02:51,800 --> 00:02:55,190
Знаете ли, все още не мисля, че Зукан е
казал на федерацията.

9
00:02:55,280 --> 00:02:58,431
- За виното ли?
- За местоположението на базата.

10
00:02:59,040 --> 00:03:00,268
Защо не?

11
00:03:00,360 --> 00:03:04,273
Разчиташ ли някой, който предаде собствената
си дъщеря, да не предаде всички останали?

12
00:03:04,360 --> 00:03:07,796
Дори и да не го е направил, рано или
късно все някой ще го направи.

13
00:03:07,880 --> 00:03:11,759
Определено, рано. Твоят анти-федерационен
съюз няма никаква стойност без Зукан.

14
00:03:11,880 --> 00:03:13,711
- Малко преувеличаваш.
- Така ли смяташ?

15
00:03:13,800 --> 00:03:15,950
Никой не ни трябва.

16
00:03:16,040 --> 00:03:18,918
Имаше нужда от една главна фигура.
Каквато беше той. Греша ли?

17
00:03:19,000 --> 00:03:22,117
Права си. Но пък главните фигури от друга
страна не са трудни за отстраняване.

18
00:03:22,200 --> 00:03:24,031
Всеки идиот ще го направи.

19
00:03:24,680 --> 00:03:27,194
Ти си на ход, Вила. Това може
да е звездният ти миг.

20
00:03:27,280 --> 00:03:29,111
Нека уточня, всеки идиот със здрав разум.

21
00:03:29,200 --> 00:03:31,395
Ще ни кажеш ли какъв е плана, Ейвън?

22
00:03:31,480 --> 00:03:34,153
Ясно какъв е плана.
Плана е да бягаме.

23
00:03:34,240 --> 00:03:37,073
Плана всъщност е стратегическо оттегляне.

24
00:03:37,160 --> 00:03:38,309
Има ли разлика?

25
00:03:38,400 --> 00:03:42,518
О, да. Стратегическо оттегляне е
бягство, но с достойнство.

26
00:03:42,600 --> 00:03:45,558
Тогава задавай курса и нека, по дяволите,
да се махаме достойно от тук.

27
00:03:45,640 --> 00:03:48,871
- Това обаче не е пълният план, нали, Ейвън?
- Мисля, че можем да направим нещо по-добро.

28
00:03:48,960 --> 00:03:50,234
Това означава ли, че ще е безопасно?

29
00:03:50,320 --> 00:03:53,790
В края на краищата единствено
който победи ще е в безопасност.

30
00:03:53,960 --> 00:03:56,428
Това не означава че ще е безопасно.
Не съм си го и помислял.

31
00:03:56,520 --> 00:03:57,589
Тогава какво означава това?

32
00:03:57,680 --> 00:03:59,557
Смятам, че можем да намерим
друга главна фигура.

33
00:03:59,640 --> 00:04:03,474
Някой, който ще използваме да обедини
и разшири бунтовническият съюз.

34
00:04:03,560 --> 00:04:05,790
- Само така.
- Повече или по-малко.

35
00:04:07,360 --> 00:04:11,558
Вижте, той е здраво
свързан с бунтовниците...

36
00:04:12,680 --> 00:04:15,717
и е много популярен сред тълпата.

37
00:04:16,880 --> 00:04:21,032
Те ще го следват и той ще се бори...

38
00:04:21,800 --> 00:04:24,997
до последната им капка кръв.

39
00:04:28,720 --> 00:04:30,358
Идеализмът е чудесно нещо.

40
00:04:30,440 --> 00:04:33,989
Всъщност, всичко което ни трябва е безумец, който
да
[...]
Everything OK? Download subtitles