Preview Subtitle for Hq Team Bleach 251 Dark History The Worst Shinigami Is Born


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,250 --> 00:00:03,630
Формата и способностите
на Занпакто-то

2
00:00:03,670 --> 00:00:07,580
зависят от душата на собственика му.

3
00:00:08,210 --> 00:00:12,660
Когато Шинигами-то
научи името на меча си,

4
00:00:12,670 --> 00:00:15,950
той ще може да разговаря с
него и така да станат по-добри.

5
00:00:16,640 --> 00:00:18,960
Те се раждат със своите собственици

6
00:00:18,970 --> 00:00:21,550
и умират с тях.

7
00:00:21,560 --> 00:00:24,310
Това са Занпакто-та.

8
00:00:24,960 --> 00:00:28,461
HQ-team представят:

9
00:00:28,462 --> 00:00:31,101
Блийч

10
00:00:31,406 --> 00:00:33,866
Ех, само да можех
из небесата да се рея,


11
00:00:33,867 --> 00:00:38,300
като лястовица право
устремен към синьото море...


12
00:00:39,670 --> 00:00:45,000
Гордостта ми няма да ме остави
на тази болка да се предам...


13
00:00:45,090 --> 00:00:46,790
само че,

14
00:00:47,673 --> 00:00:50,133
все още не мога
свободно да разперя криле.


15
00:00:50,175 --> 00:00:55,264
Твърде дълъг път още трябва
да извървя, твърде дълъг.


16
00:00:55,806 --> 00:00:58,350
Но като истински мъж,

17
00:00:58,351 --> 00:01:01,937
напред смело ще продължа.

18
00:01:03,522 --> 00:01:08,100
Знам как по пътя си да
продължа напред само,


19
00:01:08,101 --> 00:01:11,989
защото ти си близо до мен.

20
00:01:12,030 --> 00:01:14,200
Като пътеводна звезда,

21
00:01:14,201 --> 00:01:16,300
светеща в краката ми

22
00:01:16,301 --> 00:01:19,913
ти правилната посока
винаги ми осветяваш.


23
00:01:19,955 --> 00:01:22,400
Не знам, любов ли е?

24
00:01:22,401 --> 00:01:24,500
Това, което чувствам,

25
00:01:24,501 --> 00:01:28,088
когато заедно един до друг стоим.

26
00:01:28,130 --> 00:01:30,500
Само знам, че цялото ми тяло,

27
00:01:30,501 --> 00:01:32,500
цялото ми сърце,

28
00:01:32,501 --> 00:01:36,763
всичко в мен отказва да те остави.

29
00:01:39,766 --> 00:01:41,977
Затова горе в небето ще бъда

30
00:01:47,900 --> 00:01:50,527
чак до самия край.

31
00:01:57,900 --> 00:02:00,860
Проклятие! Той се събуди!

32
00:02:00,870 --> 00:02:02,370
Да го нападнем, Ичиго!

33
00:02:14,420 --> 00:02:15,920
Какво реяцу само!

34
00:02:16,380 --> 00:02:19,300
Не мога да повярвам,
че има толкова реяцу,

35
00:02:19,301 --> 00:02:21,220
след като беше запечатан
за толкова време.

36
00:02:23,930 --> 00:02:26,470
Най-накрая се събуди, Коуга.

37
00:02:29,600 --> 00:02:32,350
Колко дълго чаках този момент!

38
00:02:32,900 --> 00:02:36,610
Сега вашите мечти ще се сбъднат!

39
00:02:37,240 --> 00:02:39,440
Мура... маса...

40
00:02:44,830 --> 00:02:46,540
З- защо го направи?

41
00:02:46,550 --> 00:02:49,000
Епизод 251: Тъмната история!
Пробуждането на едно Шинигами


42
00:02:53,960 --> 00:02:59,920
Сигурен съм, че Коуга сега се
чувства доста унижен в затвора.

43
00:03:02,090 --> 00:03:04,220
Това и заслужава тази измет.

44
00:03:06,220 --> 00:03:07,720
И още как.

45
00:03:07,721 --> 00:03:11,100
Той винаги е бил горд от силата си,

46
00:03:11,101 --> 00:03:16,150
а сега, най-вероятно,
страда от агония.

47
00:03:17,110 --> 00:03:19,690
Колко с
[...]
Everything OK? Download subtitles