Preview Subtitle for Hq Team Bleach 258 Stray Snake Tortured Monkey


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,250 --> 00:00:03,630
Формата и способностите
на Занпакто-то

2
00:00:03,670 --> 00:00:07,580
зависят от душата на собственика му.

3
00:00:08,210 --> 00:00:12,660
Когато Шинигами-то
научи името на меча си,

4
00:00:12,670 --> 00:00:15,950
той ще може да разговаря с
него и така да станат по-добри.

5
00:00:16,640 --> 00:00:18,960
Те се раждат със своите собственици

6
00:00:18,970 --> 00:00:21,550
и умират с тях.

7
00:00:21,560 --> 00:00:24,310
Това са Занпакто-та.

8
00:00:24,960 --> 00:00:28,461
HQ-team представят:

9
00:00:28,462 --> 00:00:31,101
Блийч

10
00:00:31,406 --> 00:00:33,866
Ех, само да можех
из небесата да се рея,


11
00:00:33,867 --> 00:00:38,300
като лястовица право
устремен към синьото море...


12
00:00:39,670 --> 00:00:45,000
Гордостта ми няма да ме остави
на тази болка да се предам...


13
00:00:45,090 --> 00:00:46,790
само че,

14
00:00:47,673 --> 00:00:50,133
все още не мога
свободно да разперя криле.


15
00:00:50,175 --> 00:00:55,264
Твърде дълъг път още трябва
да извървя, твърде дълъг.


16
00:00:55,806 --> 00:00:58,350
Но като истински мъж,

17
00:00:58,351 --> 00:01:01,937
напред смело ще продължа.

18
00:01:03,522 --> 00:01:08,100
Знам как по пътя си да
продължа напред само,


19
00:01:08,101 --> 00:01:11,989
защото ти си близо до мен.

20
00:01:12,030 --> 00:01:14,200
Като пътеводна звезда,

21
00:01:14,201 --> 00:01:16,300
светеща в краката ми

22
00:01:16,301 --> 00:01:19,913
ти правилната посока
винаги ми осветяваш.


23
00:01:19,955 --> 00:01:22,400
Не знам, любов ли е?

24
00:01:22,401 --> 00:01:24,500
Това, което чувствам,

25
00:01:24,501 --> 00:01:28,088
когато заедно един до друг стоим.

26
00:01:28,130 --> 00:01:30,500
Само знам, че цялото ми тяло,

27
00:01:30,501 --> 00:01:32,500
цялото ми сърце,

28
00:01:32,501 --> 00:01:36,763
всичко в мен отказва да те остави.

29
00:01:39,766 --> 00:01:41,977
Затова горе в небето ще бъда

30
00:01:47,900 --> 00:01:50,527
чак до самия край.

31
00:02:16,460 --> 00:02:19,210
Жаба! Това е жаба!

32
00:02:20,750 --> 00:02:23,910
Това боли!
Какъв ти е проблема?

33
00:02:23,920 --> 00:02:27,290
Нямаме никакво време
да си играеш с жабите!

34
00:02:27,300 --> 00:02:29,960
Знам това.
Просто исках да я погледам.

35
00:02:29,970 --> 00:02:35,670
Помнете, че ви взех със себе си,
за да хванем бързо Дяволския меч.

36
00:02:35,680 --> 00:02:37,340
Така че стига сте се лигавили.
И да вървим!

37
00:02:37,350 --> 00:02:38,980
Знам това.

38
00:02:39,760 --> 00:02:41,260
Какво има, Змейчо?

39
00:02:41,270 --> 00:02:43,310
Трябва да се разделим, нали?

40
00:02:43,320 --> 00:02:45,440
Но няма да го направим,
ако не махнеш това.

41
00:02:47,300 --> 00:02:48,800
Да не се лигавиш, ясно?

42
00:02:49,110 --> 00:02:51,870
Няма да се лигавя. Обещавам!

43
00:02:57,370 --> 00:02:59,040
Наблизо е!
- Да вървим!

44
00:03:07,330 --> 00:03:10,190
Епизод 258: Свободният змей
и измъчената маймуна!


45
00:03:10,300 --> 00:03:12,090
Реви, Забимару!

46
00:03:28,600 --> 00:03:30,100
Реви...

47
00:03:32,070 --> 00:03:34,7
[...]
Everything OK? Download subtitles