Preview Subtitle for Blood Deep


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,395 --> 00:00:02,535
√ол¤мо предусещане!
Ќали имаме седмична уговорка.

2
00:00:03,572 --> 00:00:06,752
ƒа. Ќо предусещах,
че ще се върнеш с проблем.

3
00:00:07,051 --> 00:00:09,171
“очно определен проблем.

4
00:00:10,907 --> 00:00:12,907
Ќаистина е така.

5
00:00:14,270 --> 00:00:18,070
ќбаче проблемът не е мой,
а на мо¤ при¤телка.

6
00:00:18,451 --> 00:00:22,689
ћного мъже, между които да избира.
» сериозни проблеми с обвързването.

7
00:00:23,227 --> 00:00:25,317
ƒуховете винаги са помагали.

8
00:00:25,461 --> 00:00:28,121
Ќо да питаш за друг е сложно.

9
00:00:28,892 --> 00:00:30,892
ћоже ли да опитаме?

10
00:00:32,448 --> 00:00:33,948
–азбира се.

11
00:00:36,201 --> 00:00:41,499
ƒа, мамо. «нам че не съм ти звън¤ла
ц¤ла вечност. »мах много работа.

12
00:00:41,840 --> 00:00:44,992
ќпитвам се да движа
свой бизнес, все пак.

13
00:00:45,119 --> 00:00:50,317
—тига само помощничката ми се по¤ви
и напечата отчета, който ¤ помолих.

14
00:00:50,587 --> 00:00:52,087
ƒа.

15
00:00:52,716 --> 00:00:56,456
ƒа, знам мамо.
ћъжете харесват жени с умени¤.

16
00:01:05,661 --> 00:01:08,327
Ќе съм те виждала
да го правиш преди.

17
00:01:08,336 --> 00:01:10,336
Ќещата се промениха.

18
00:01:26,991 --> 00:01:30,493
 орийн. –азбирам защо си дошла.

19
00:01:31,095 --> 00:01:34,633
“ака ли?
- «а да помогнеш на при¤телката си.

20
00:01:34,856 --> 00:01:37,336
»менно.
- » аз това искам.

21
00:01:37,748 --> 00:01:39,868
“¤ трудно приема помощ.

22
00:01:40,215 --> 00:01:42,947
«ащитни¤т и механизъм
е твърде силен.

23
00:01:43,063 --> 00:01:45,949
ќб¤сни ми.
- ѕон¤кога, за да помогнеш н¤кому...

24
00:01:46,175 --> 00:01:49,675
тр¤бва да се промъкнеш
през задната врата.

25
00:01:50,895 --> 00:01:52,904
ѕодай ми ръцете си.

26
00:02:13,549 --> 00:02:15,137
ѕомогна ли ти?

27
00:02:17,707 --> 00:02:20,247
“очно както предписа докторът.

28
00:02:27,777 --> 00:02:31,605
:::  –Џ¬Ќ» ¬–Џ« » :::

29
00:02:31,899 --> 00:02:34,919
—езон 2 епизод 10
~ ƒЏЋЅќ  ћ–ј  ~

30
00:02:38,472 --> 00:02:41,061
 орийн, пак съм аз.
«апочвам да се тревожа.

31
00:02:41,132 --> 00:02:43,833
«вън¤ ти часове, а ти не отговар¤ш.

32
00:02:43,943 --> 00:02:47,021
—тана нещо и искам
да ми звъннеш веднага щом можеш.

33
00:02:47,224 --> 00:02:48,936
Ѕлагодар¤, чао.

34
00:02:52,104 --> 00:02:53,907
ћадам јндре¤?

35
00:03:01,114 --> 00:03:02,694
ћадам јндре¤?

36
00:03:03,619 --> 00:03:07,376
«драсти, аз съм ¬ики Ќелсън.
- ≈дин дух ми каза, че идвате.

37
00:03:07,526 --> 00:03:10,070
ƒа, разбира се.
Ќе съм тук да ми гледате.

38
00:03:10,826 --> 00:03:13,505
ћо¤ при¤телка е имала час при вас.

39
00:03:13,691 --> 00:03:15,951
 орийн ‘енъл. ƒа, беше тук.

40
00:03:16,088 --> 00:03:18,218
» за не¤ ми бе казано.

41
00:03:18,370 --> 00:03:21,509
“р¤бваше да е в офиса преди 5 часа.

42
00:03:21,789 --> 00:03:26,259
Ќ¤ма навик да не ме уведом¤ва.
 аза ли нещо, къде отива?

43
00:03:26,511 --> 00:03:29,711
 аза, че ще започне
да се разчува съвсем скоро.

44
00:03:29,930 --> 00:03:32,954
«ащо имам чувството,
че нещо изпускам тук?

45
00:03:33,202 --> 00:03:34,946
ƒа беше по-умна.

46
00:03:35,123 --> 00:03:37,963
“р¤бваше да дойдеш сама при него.

47
00:03:38,797 --> 00:03:42,039
ѕри кого да дойда?

[...]
Everything OK? Download subtitles