Preview Subtitle for House Party


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,145 --> 00:00:46,7
сега лягам си да спя

2
00:00:46,813 --> 00:00:49,008
и моля се на господ да пази моята душа

3
00:00:49,049 --> 00:00:51,677
татко, надявам се ,че си там горе

4
00:00:51,718 --> 00:00:53,515
знаеш ли , малко съм нервен

5
00:00:53,553 --> 00:00:55,612
Утре е пърият ми ден в колежа...

6
00:00:55,655 --> 00:00:57,555
бих искал и ти да си там

7
00:00:57,590 --> 00:00:59,524
И татко...относно партито...

8
00:00:59,559 --> 00:01:01,652
беше прав....

9
00:02:02,055 --> 00:02:07,755
това е една наистина необикновена работа

10
00:02:07,794 --> 00:02:09,819
Този ученик е нахвърлял сбито всичко...
koeтo е научил в университета

11
00:02:09,863 --> 00:02:12,195
и знаете ли какво е научил той тук...

12
00:02:12,232 --> 00:02:13,392
нищо !

13
00:02:17,971 --> 00:02:19,097
ти се провали....

14
00:02:19,139 --> 00:02:22,040
Кристофър, ти прахоса ума си ...

15
00:02:22,075 --> 00:02:26,774
а това е страшно нещо

16
00:02:26,813 --> 00:02:29,577
и знаещ ли какво ще е наказанието ти...

17
00:02:30,817 --> 00:02:32,808
Деканите..

18
00:02:32,852 --> 00:02:34,513
на дисциплината!

19
00:02:36,789 --> 00:02:40,555
ние ще сритаме шибания ти задник.

20
00:02:41,828 --> 00:02:42,988
Помощ ! Татко ? Помощ !

21
00:02:52,939 --> 00:02:54,497
хей . аз съм Play

22
00:02:54,541 --> 00:02:55,906
сънуваш човече, това е кошмар...

23
00:02:55,942 --> 00:02:57,842
не мигнах цяла нощ заради теб

24
00:02:57,877 --> 00:02:59,310
какво по дявлите ти става

25
00:03:00,280 --> 00:03:01,406
това беше истинско

26
00:03:03,249 --> 00:03:04,409
аз сънувах , че съм в колежа...

27
00:03:05,718 --> 00:03:07,151
сгафих наистина лошо...

28
00:03:08,621 --> 00:03:10,748
виж човече , това е кошмар
това е знак

29
00:03:10,790 --> 00:03:12,257
не трябва да ходиш

30
00:03:14,060 --> 00:03:15,425
чуваш ли !

31
00:03:15,461 --> 00:03:18,021
Момче, аз се опитвам да те направя отговорен човек.

32
00:03:18,064 --> 00:03:19,69
по дяволите , закъснявам .

33
00:03:25,205 --> 00:03:26,331
знаеш ли какво ?

34
00:03:26,372 --> 00:03:28,306
ти би забравил и оная си работа , ако не беше закачена за теб .

35
00:03:28,341 --> 00:03:30,571
съжалявам...
просто закъснявам .

36
00:03:34,581 --> 00:03:36,776
това място наистина ще ми липсва .

37
00:03:36,816 --> 00:03:40,115
след като татко умря, аз не знаех какво да правя .

38
00:03:40,153 --> 00:03:43,850
ти си най-дезорганизираният човек,който познавам .

39
00:03:45,158 --> 00:03:47,558
твоите хора ми разрешиха да остана тук

40
00:03:47,594 --> 00:03:48,891
Оох, човече, недей да отиваш ...

41
00:03:48,928 --> 00:03:51,362
не изоставяй всичко ...

43
00:03:55,335 --> 00:03:57,530
- искаш ли да разгледаш колата ?
- предполагам ,че е много яка .

44
00:03:57,570 --> 00:03:59,697
не разирам какво става с този колеж ...

45
00:03:59,739 --> 00:04:01,536
знаеш ли кой беше в центъра нощес ?

46
00:04:01,574 --> 00:04:04,099
един от онези търсачи на таланти
нали знаеш...онези продуценти

47
00:04:04,143 --> 00:04:05,371
можехме да спечелим от това

48
00:04:06,112 --> 00:04:09,946
за това не е нужно да ходиш в колеж .

49
00:04:09,983 --> 00:04:13,475
нали знаеш , че обещах на татко
защо ме притискаш ?

50
00:04:13,519 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles