Preview Subtitle for Strokes Of Genius


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,300 --> 00:00:24,700
»зглежда муден.

2
00:00:25,500 --> 00:00:27,100
»гра добре тази сутрин.

3
00:00:27,100 --> 00:00:31,500
Ќе се тревожете, полковник. ћисл¤,
че е готов. ¬зе си поука от —в. јндрю.

4
00:00:31,800 --> 00:00:33,500
ћисл¤, че ще спечели.

5
00:00:33,600 --> 00:00:35,500
¬сички мисл¤т така.

6
00:00:35,800 --> 00:00:38,800
—амо на мен ли ми се струва,
че малко накуцва?

7
00:00:44,100 --> 00:00:45,900
ќ, √осподи... не.

8
00:00:45,900 --> 00:00:47,400
“ой ще опита.

9
00:00:59,700 --> 00:01:01,500
 учи син!

10
00:01:03,000 --> 00:01:04,200
ƒобре ли си?

11
00:01:04,300 --> 00:01:07,500
- ƒобре ли сте, г-жо?
- —ъжал¤вам. Ќе исках да става така.

12
00:01:07,600 --> 00:01:09,800
Ќ¤ма нищо. ¬сичко е наред.

13
00:01:10,000 --> 00:01:12,100
Ќаистина. ƒобре съм.

14
00:01:15,000 --> 00:01:16,400
—ъжал¤вам.

15
00:01:20,900 --> 00:01:23,400
“ова е от сами¤ ƒжордж ”окър.

16
00:01:23,400 --> 00:01:25,400
»скате ли да го прочета отново?

17
00:01:26,100 --> 00:01:29,600
"Ќ¤ма да участвате в
друг USGA турнир..."

18
00:01:29,700 --> 00:01:32,000
"докато не успеете да
контролирате емоциите си."

19
00:01:32,100 --> 00:01:34,200
–азбираш ли какво означава това?

20
00:01:34,200 --> 00:01:36,200
—едни! Ќе съм свършил.

21
00:01:42,400 --> 00:01:43,400
—инко...

22
00:01:43,900 --> 00:01:48,000
«нам колко е трудно това за теб...
ќгромното напрежение...

23
00:01:48,500 --> 00:01:51,300
–азбирам, че си търсен
от цели¤ град.

24
00:01:51,700 --> 00:01:53,000
ќбзалагам се на това.

25
00:01:55,000 --> 00:01:57,100
Ќо тр¤бва да забравиш всичко.

26
00:01:57,500 --> 00:01:59,400
«абрави за другите участници.

27
00:01:59,500 --> 00:02:02,100
»маш неповторим талант.

28
00:02:02,100 --> 00:02:05,400
¬реме е да се държиш като мъж!

29
00:02:06,300 --> 00:02:09,400
јко спечел¤, това прави ли ме мъж?
«а това ли си говорим?

30
00:02:09,600 --> 00:02:10,900
≈ла тук.

31
00:02:12,700 --> 00:02:14,700
 акво ти има на крака?

32
00:02:16,100 --> 00:02:18,700
 акво става тук?

33
00:02:19,400 --> 00:02:22,900
- √осподи. ќткога е така?
- ќт седмици.

34
00:02:24,000 --> 00:02:26,500
 амила, обади се на доктора!

35
00:02:53,900 --> 00:02:57,100
–азширени вени. Ќа тази възраст.

36
00:03:00,100 --> 00:03:02,400
¬ръщам се в спомените
си към ћерион...

37
00:03:03,200 --> 00:03:04,700
когато той беше на 14.

38
00:03:06,500 --> 00:03:08,200
“олкова беше обещаващ.

39
00:03:10,300 --> 00:03:12,100
–азочарован си.

40
00:03:13,100 --> 00:03:14,500
Ќе съм казал такова нещо.

41
00:03:15,700 --> 00:03:17,100
Ќ¤маше нужда да го казваш.

42
00:04:14,400 --> 00:04:18,100
”важаеми г-н ”окър, мол¤ да
приемете извинени¤та ми...

43
00:04:18,200 --> 00:04:21,700
за държанието ми в
—ейнт Ћуис тази есен.

44
00:04:22,200 --> 00:04:26,500
»скам да ви увер¤, че в бъдеще
ще се държа както подобава.

45
00:04:26,500 --> 00:04:31,400
» че никога и по никакъв начин н¤ма
да показвам избухливи¤ си нрав.

46
00:04:31,500 --> 00:04:33,300
»мате думата ми.

47
00:04:33,800 --> 00:04:37,600
— уважение,
–обърт “айър ƒжоунс - младши.

48
00:04:49,500 --> 00:04:52,300
“ой говори шест езика.

49
00:04:56,200 --> 00:04:5
[...]
Everything OK? Download subtitles