Preview Subtitle for Bollywood Hollywood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,892 --> 00:00:22,644
Запомни Рахул.

2
00:00:22,974 --> 00:00:28,731
Жертвоприношението
е най-светлата факла
на Индийската чест.

3
00:00:31,652 --> 00:00:37,249
Животът наподобява
церемония на Олимпийски игри.

4
00:00:38,172 --> 00:00:42,006
Бягаш, бягаш с факлата,

5
00:00:42,305 --> 00:00:45,103
докато запалиш олимпийския
огън за да

6
00:00:46,053 --> 00:00:48,806
започне началото на игрите.

7
00:00:49,088 --> 00:00:51,079
Да, татко.

8
00:00:52,412 --> 00:00:58,248
И запомни.Ти държиш
лоста на съдбата.

9
00:00:59,093 --> 00:01:03,086
Каквото и фалшива топка
да ти хвърли живота

10
00:01:03,938 --> 00:01:10,286
винаги да бягаш
за победата.

11
00:01:13,517 --> 00:01:15,712
Никога няма да те разочаровам.

12
00:01:15,944 --> 00:01:17,821
Умирам, синко.

13
00:01:20,932 --> 00:01:26,131
Сега ти ще си главата
на семейството.

14
00:01:27,212 --> 00:01:30,409
Твоя отговорност е.

15
00:01:32,212 --> 00:01:37,844
Омъжи Туинки,
уреди Говинд

16
00:01:38,139 --> 00:01:45,090
и не се увличай по
мажоретките с къси поли.

17
00:01:47,172 --> 00:01:48,844
Да, татко.

18
00:01:51,696 --> 00:01:54,369
Обещай ми.
- Обещавам.

19
00:02:05,254 --> 00:02:08,132
Никога няма да забравя
обещанието си.

20
00:02:10,932 --> 00:02:15,483
10 години по късно.

21
00:02:17,719 --> 00:02:19,819
BOLLYWOOD /HOLLYWOOD

22
00:03:40,658 --> 00:03:41,613
Един момент.

23
00:03:42,073 --> 00:03:43,522
Господине, госпожата дойде.

24
00:03:44,049 --> 00:03:47,700
Затварям, преди да затвори
Куала Лампур ще ти се обадя.

25
00:03:48,210 --> 00:03:52,603
Добър ден, госпожо.
Онтарио ви очаква.

26
00:03:54,452 --> 00:03:58,843
Тук живея, Роки.
Това е градът на изненадите.

27
00:04:19,429 --> 00:04:21,181
Трябва ли да тръгваш утре?

28
00:04:23,368 --> 00:04:26,246
Не всеки ден се получават
предложения от Холивуд.

29
00:04:26,536 --> 00:04:32,691
Престани да мислиш за утре.
Миналото си е минало,

30
00:04:33,190 --> 00:04:36,827
а бъдещето е мистерия.
Наслади се на момента.

31
00:04:37,288 --> 00:04:38,880
Д-р Чопра го казва.

32
00:04:42,887 --> 00:04:45,555
Извинявайте, че ви прекъсвам
господине, но пристигнахме.

33
00:04:46,852 --> 00:04:48,649
Толкова много те обичам!

34
00:04:55,738 --> 00:04:58,491
Затова ли искаш да се ожениш
за бяла жена?

35
00:05:00,008 --> 00:05:01,083
Обичам я.

36
00:05:01,092 --> 00:05:03,128
Браво братко.
- Млъкни глупако.

37
00:05:03,412 --> 00:05:05,562
Ще кажа на Боби, че си
правила пластична операция.

38
00:05:05,852 --> 00:05:07,968
Да ни си посмял.

39
00:05:09,096 --> 00:05:09,972
Грозник!

40
00:05:09,994 --> 00:05:13,907
Синът ми е влюбен в бяла
жена!

41
00:05:15,352 --> 00:05:16,944
Ах, ти Бруте!

42
00:05:18,981 --> 00:05:23,293
Тишина!
Майка ви много драматизира.

43
00:05:23,550 --> 00:05:27,145
Аз съм виновна, че я избрах
за покойния ми син.

44
00:05:29,404 --> 00:05:31,360
Доведи бялото момиче.

45
00:05:37,155 --> 00:05:38,224
Наистина ли?

46
00:05:39,492 --> 00:05:41,767
Не казвам неща, които не мисля.

47
00:05:48,495 --> 00:05:53,489
Господи! Все едно е паднал
в свещения храм!

48
00:05:54,177 --> 00:05:55,849
Като овца на заколение.

49
00:05:56,652 --> 00:05:58,483
Превеждай!
- Нали знаеш английски.

50
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles