Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:12,162 --> 00:00:16,959
Dragi naši, okupili smo se danas
da sjedinimo Endrjua Milnera

2
00:00:17,084 --> 00:00:23,999
Lizu Krevic u svetoj zajednici.
Brak je dar nad darovima.

3
00:00:24,124 --> 00:00:30,222
Najvažnije obećanje. Svi
ljudi treba da ga poštuju

4
00:00:30,347 --> 00:00:36,245
i u njega ne treba stupati olako,
već diskretno, sa strahopoštovanjem,

5
00:00:36,370 --> 00:00:43,152
promišljeno i svečano.
Na ovom divnom imanju,

6
00:00:43,277 --> 00:00:46,972
ovo dvoje treba da se
sjedine. Ako bilo ko

7
00:00:47,097 --> 00:00:50,826
zna opravdani razlog... -Ustajte svi!

8
00:00:50,951 --> 00:00:54,553
Napred! Mičite se!

9
00:01:00,960 --> 00:01:04,290
Bože, volim velika venčanja. -Ja ne.

10
00:01:04,415 --> 00:01:08,117
Čim stigne pozivnica, bole me noge
od cipela koje ću morati da nosim.

11
00:01:08,118 --> 00:01:12,721
Ma hajde, kako možeš da
odoliš sjaju venčanja iz bajke?

12
00:01:13,789 --> 00:01:18,771
Konrade, šta imaš? -Dva
naoružana napadača u kostimima.

13
00:01:18,896 --> 00:01:22,942
Uzeli su poklone, novčanike, nakit...
-Neko je video kako su pobegli?

14
00:01:23,067 --> 00:01:25,477
Ne, tri svedoka
su prijavili pucnjavu,

15
00:01:25,602 --> 00:01:29,114
ali niko nije video kola za beg.
-Vreme odziva? -Ispod 5 minuta.

16
00:01:29,239 --> 00:01:32,618
To je kratko vreme da se
sve obavi. -Zašto si ti ovde?

17
00:01:32,743 --> 00:01:35,838
Molim? -Pa, ti si zamenik šerifa,

18
00:01:35,963 --> 00:01:39,258
drugi po zvanju. -Ovde
sam iz dva razloga.

19
00:01:39,283 --> 00:01:42,794
Prvi: gradonačelnik me je podsetio
da ima po 300 venčanja dnevno,

20
00:01:42,819 --> 00:01:46,715
koji donose milionere dolara našoj
zajednici. -Koji je drugi razlog?

21
00:01:46,840 --> 00:01:49,541
Ovo nije samo pljačka.
Ovo je pljačka sa ubistvom.

22
00:01:53,679 --> 00:01:58,550
Dragi Bože. -Toliko o
tvom venčanju iz bajke.

23
00:02:02,095 --> 00:02:09,095
Mesto zločina 12x18
Zloba u Zemlji čuda

24
00:02:39,351 --> 00:02:42,681
Jedna rana od metka. Nema prskanja.

25
00:02:42,806 --> 00:02:46,324
Sigurno je jedina. Možeš
li da podigneš glavu? -Da.

26
00:02:53,599 --> 00:02:55,799
Nema izlazne rane.
-Metak je još unutra.

27
00:02:55,819 --> 00:02:59,281
Hej, narode, nešto
nedostaje, zar ne? Zar nije...

28
00:02:59,406 --> 00:03:01,406
Nema veze, našao sam.

29
00:03:02,908 --> 00:03:08,529
O, da. Tragovi baruta na
karti Ludog Šeširdžije.

30
00:03:09,415 --> 00:03:15,013
Po tragovima, bilo je iz
blizine. -Mladoženja je smaknut

31
00:03:15,138 --> 00:03:18,750
nadan svog venčanja.
-Kakva osoba to radi?

32
00:03:18,875 --> 00:03:21,353
Možda neko ko ne veruje u brak.

33
00:03:21,378 --> 00:03:23,429
Po tonu tvog glasa, ni ti ne veruješ.

34
00:03:23,430 --> 00:03:26,274
Volim venčanja.
Imala sam ih dva, ali...

35
00:03:26,399 --> 00:03:29,400
Brak mi baš i ne prija.

36
00:03:37,276 --> 00:03:40,155
Ako razmisliš, venčanje
je dobro mesto za pljačku.

37
00:03:40,280 --> 00:03:45,460
Ti si stručnjak za venčanja. -Znaš,
i tvoja mama ih je imala više.

38
00:03:45,585 --> 00:03:47,752
Ali se zadržala u drugom.

39
00:03:49,889 --> 00:03:52,901
Video sam si slobodna sledeće
nedelje. Hoćemo na klopu?

40
00:03:52,926 --> 00:03:58,596
Ima još dosta do sledeće
nedelje. Videćemo.

41
00:04:09,091 --> 00:04:12,487
Dan
[...]
Everything OK? Download subtitles