Preview Subtitle for Augustus


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,103 --> 00:00:15,140
Ти си страхливец!
- Клеопатра!

2
00:00:15,943 --> 00:00:19,783
Това писмо дойде от Рим.
Виси на всяка стена в града.

3
00:00:19,883 --> 00:00:22,683
Какво е?
- Наричат ме "египетска курва".

4
00:00:22,783 --> 00:00:26,023
Чифтосвала съм се с козел.
Децата ми имали копита.

5
00:00:26,123 --> 00:00:28,981
Това са само лъжи...
- Разбира се, че са лъжи.

6
00:00:29,863 --> 00:00:31,703
Убий Октавиан!

7
00:00:31,803 --> 00:00:34,943
Не Октавиан ги пише.
Може да е Меценат.

8
00:00:35,043 --> 00:00:38,663
Убий ги, убий всички.
- Никой не вярва на написаното.

9
00:00:38,763 --> 00:00:40,863
Няма да чакам повече,
Антоний.

10
00:00:40,963 --> 00:00:43,683
Ще нападнеш Октавиан или
аз ще бъда твой враг.

11
00:00:43,783 --> 00:00:46,343
Не ме заплашвай, Клеопатра!
- Избирай, Антоний.

12
00:00:46,443 --> 00:00:49,141
С моята армия ли ще
се биеш или с неговата?

13
00:00:52,943 --> 00:00:54,863
Обичам те.

14
00:00:54,963 --> 00:00:58,458
Тогава ме защити от
това римско момченце.

15
00:00:59,663 --> 00:01:01,681
Страхливец.

16
00:01:17,803 --> 00:01:21,523
Доведе 200 галери
с легионери

17
00:01:21,624 --> 00:01:24,343
в Брундизий,
за да ме унищожи.

18
00:01:24,583 --> 00:01:28,243
Доверието ми в него бе
смазано от амбицията му.

19
00:01:28,343 --> 00:01:31,583
Римляни отново щяха
да убиват римляни.

20
00:01:31,683 --> 00:01:35,591
Мирът, за който мечтаеше
Цезар, висеше на косъм.

21
00:01:37,583 --> 00:01:39,460
Атака!

22
00:01:42,943 --> 00:01:44,535
Напред!

23
00:01:44,863 --> 00:01:47,058
Напред!

24
00:02:11,783 --> 00:02:13,739
Боговете са сърдити.

25
00:02:15,103 --> 00:02:17,139
Това е брат ми.
Ето там.

26
00:02:18,703 --> 00:02:21,297
Това е брат ми.

27
00:02:26,263 --> 00:02:28,299
Клавдий.
- Марк.

28
00:02:28,503 --> 00:02:32,052
Приятелят ми Марк.
- Фермата му е до моята.

29
00:02:33,023 --> 00:02:35,821
Вижте Флавий -
братът на жена ми.

30
00:02:40,183 --> 00:02:43,220
Луций. Не мога
да се бия срещу него.

31
00:03:00,423 --> 00:03:02,300
Атака!

32
00:03:06,023 --> 00:03:07,900
Атака!

33
00:03:11,783 --> 00:03:16,220
Убийте всеки, който не
атакува. Това е заповед.

34
00:03:25,103 --> 00:03:26,900
Той ми е брат.

35
00:03:29,263 --> 00:03:31,140
Убий го.

36
00:03:42,103 --> 00:03:45,539
Ще убия всеки,
който не атакува.

37
00:04:36,263 --> 00:04:38,943
Безумие.
- Сам ще те убия.

38
00:04:39,043 --> 00:04:41,821
Мечът ми е в ножницата.
Убий ме!

39
00:04:45,023 --> 00:04:47,622
Войниците са по-умни
от генералите си.

40
00:04:47,723 --> 00:04:50,522
Не са две армии,
а един народ.

41
00:04:50,943 --> 00:04:55,221
Стига римска кръв,
Антоний. Примирие.

42
00:04:56,943 --> 00:05:01,481
Ще ти дам половината моя
войска, за да победиш Партия.

43
00:05:02,183 --> 00:05:05,300
Закле се пред Сената,
че ще ги покориш.

44
00:05:34,263 --> 00:05:37,653
Мога ли да ти вярвам?
- А аз на теб?

45
00:05:39,703 --> 00:05:41,898
Никой няма да повярва.

46
00:05:43,103 --> 00:05:46,140
Така е. Трябва ни
доказателство.

47
00:05:47,103 --> 00:05:49,458
Нагледен пример
за пакта ни.

48
00:05:51,343 --> 00:05:55,634
Ще напуснеш ли Клеопатра?
Рим се бои най-много от нея.

49
00:05:55,663 --> 00:05:57,381
Не.

[...]
Everything OK? Download subtitles