Preview Subtitle for Center Stage Turn It Up


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,380 --> 00:00:13,009
Добър си.
- Само добър?

2
00:00:13,351 --> 00:00:15,376
И ти не си зле.
- Така ли?

3
00:00:15,453 --> 00:00:18,217
Да, като за момиче без
сериозна подготовка.

4
00:00:19,390 --> 00:00:22,518
Но това няма значение, защото
притежаваш нещо повече.

5
00:00:22,594 --> 00:00:24,687
И какво е то?
- Огън.

6
00:00:25,430 --> 00:00:26,964
Не започвай пак.

7
00:00:26,965 --> 00:00:29,695
Клечка кибрит, нали така?

8
00:00:29,767 --> 00:00:31,434
Млъквай!

9
00:00:32,470 --> 00:00:34,461
Какво правиш? Томи?

10
00:00:36,274 --> 00:00:40,475
Просто затвори очи!
Затвори очи!

11
00:01:57,488 --> 00:01:59,956
Изглежда добре.
- Нали?

12
00:02:01,626 --> 00:02:04,459
Може ли да опитам?
- Не.

13
00:02:10,535 --> 00:02:12,435
Това сестра ти ли е?

14
00:02:13,604 --> 00:02:16,937
Да, това е Бела.
- Сигурно много й липсваш.

15
00:02:18,876 --> 00:02:20,862
И тя на мен.

16
00:02:22,947 --> 00:02:25,006
Сигурно се гордее с теб.

17
00:02:28,286 --> 00:02:31,278
Не съм постигнала нищо,
с което да се гордея.

18
00:02:31,656 --> 00:02:33,547
Какво имаш предвид?

19
00:02:35,393 --> 00:02:42,155
Идвайки тук исках да й покажа, че
може да постигне всичко, което иска.

20
00:02:44,135 --> 00:02:45,966
Но се провалих.

21
00:02:46,971 --> 00:02:49,496
Достатъчно е да види,
че не си се отказала.

22
00:02:54,846 --> 00:02:57,406
Трябва вече да тръгвам.

23
00:03:59,811 --> 00:04:01,779
Здравей, Бел. Аз съм.

24
00:04:03,548 --> 00:04:05,349
Как си?

25
00:04:06,517 --> 00:04:08,178
И ти ми липсваш!

26
00:04:25,403 --> 00:04:27,241
Здравей.
- Здравей.

27
00:04:27,276 --> 00:04:30,930
Какво време само!
- Ужасно е студено!

28
00:04:31,008 --> 00:04:33,203
Да идем да хапнем!
- Добре.

29
00:04:33,778 --> 00:04:38,108
Много мислих и реших,
че си прав.

30
00:04:39,050 --> 00:04:43,050
Ще ми е нужна помощ.
- Ще кандидатстваш отново?

31
00:04:43,121 --> 00:04:44,679
Страхотно!

32
00:04:45,590 --> 00:04:48,525
Седем, осем. И едно, и две

33
00:04:48,593 --> 00:04:52,290
и три, четири, пет, шест,

34
00:04:52,363 --> 00:04:57,801
седем, осем, повдигане.
Едно, две... не се подпирай!

35
00:04:57,802 --> 00:05:01,635
Три, четири, пет, шест,
седем, осем.

36
00:05:01,873 --> 00:05:05,036
Това да не е отмъщение?
- Едва сега започвам.

37
00:05:05,109 --> 00:05:08,909
Сега на другата страна.
Шест, седем, осем.

38
00:05:08,980 --> 00:05:13,917
И едно, две, три, четири,
пет, шест...

39
00:05:20,024 --> 00:05:21,992
И така, да започваме.

40
00:05:22,860 --> 00:05:24,794
Добре.
- Първа позиция.

41
00:05:25,997 --> 00:05:27,624
"Деми плие".

42
00:05:28,733 --> 00:05:30,428
И "гранд плие".

43
00:05:32,303 --> 00:05:34,464
И изправяне. Трябва хубаво
да изправиш краката.

44
00:05:34,539 --> 00:05:37,964
Изправени са!
- Опитай пак.

45
00:06:07,638 --> 00:06:09,816
По дяволите!

46
00:06:13,411 --> 00:06:16,039
Готови! Седем, осем.

47
00:06:16,113 --> 00:06:20,982
И едно, две, три.
На пръсти!

48
00:06:21,819 --> 00:06:28,619
Добре. Шест, седем, осем и
едно, повдигане.

49
00:06:33,965 --> 00:06:36,695
Томи, заеми мястото си!
Бързо!

50
00:06:41,138 --> 00:06:43,800
Да го направим пак!
Отначало!

51
00:06:43,874 --> 00:06:48,004
Седем и осе
[...]
Everything OK? Download subtitles