Preview Subtitle for Chaahat


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:07,113 --> 00:02:12,597
—ине, те флиртуваш с вс¤какви
жени... светли... тъмни... млади... стари...

2
00:02:13,000 --> 00:02:20,598
”важаеми господа,пазете жените си,
че синът ми е пораснал.

3
00:02:20,629 --> 00:02:26,119
—ине,см¤таш ли скоро да се жениш?
- Ќе,татко,аз не искам да се жен¤.

4
00:02:35,000 --> 00:02:38,000
"ћо¤т татко е супер!"

5
00:02:38,035 --> 00:02:41,000
"ј мо¤т син е глупак!"

6
00:06:20,000 --> 00:06:25,965
“ова е чудесно.
40 долара.

7
00:06:26,000 --> 00:06:31,000
«аедно с твоите 40 долара
стават 6200 рупеи.

8
00:06:32,100 --> 00:06:34,000
¬сичко това е благодарение на
сина ми.

9
00:06:35,100 --> 00:06:37,000
“анцът му накара едно английско
момиче направо да полудее.

10
00:06:37,035 --> 00:06:40,965
ƒаде ни снимка и тези долари.

11
00:06:41,000 --> 00:06:43,000
» ти си позволил да
го заведе в хотела.

12
00:06:43,035 --> 00:06:46,965
Ќе в хотела.
≈ла тук.

13
00:06:47,000 --> 00:06:53,965
ƒаде ни долари.
- јми така кажи.

14
00:06:54,000 --> 00:06:59,000
ѕоръча ли храна?
-  азах на сина на Ќанду.

15
00:06:59,035 --> 00:07:04,000
“ой ще ¤ донесе в къщи.
-  ой ще спи там?

16
00:07:04,035 --> 00:07:08,000
ƒай си ухото.
Ќе ръката,а ухото.

17
00:07:08,035 --> 00:07:12,965
ўе ¤ донесе в къщи.

18
00:07:13,000 --> 00:07:16,965
 ажи ми,докога ще
¤дете в ресторанта.

19
00:07:17,000 --> 00:07:23,000
ќткакто ѕарвати умр¤
го превърнахте в свой дом.

20
00:07:23,035 --> 00:07:25,000
«ащо не вземеш да го ожениш?

21
00:07:25,035 --> 00:07:28,965
ѕрав си.

22
00:07:29,000 --> 00:07:31,965
ƒай си ухото.
Ќе ръката,а ухото.

23
00:07:32,000 --> 00:07:35,000
ћоже да е глух,но
приказва смислени неща.

24
00:07:35,035 --> 00:07:37,965
ўе ожен¤ сина си.

25
00:07:38,000 --> 00:07:41,000
«а какво ти е да си взимаш
автобус.  ой ще го кара?

26
00:07:41,035 --> 00:07:44,017
» аз това те питам.
- ўе ти кажа едно нещо.

27
00:07:44,052 --> 00:07:46,965
ѕреди да ожениш сина си,
направи проучване.

28
00:07:47,000 --> 00:07:50,500
»наче,току виж след сватбата
момичето го заведе в Ѕумбай,

29
00:07:50,535 --> 00:07:54,000
а ти докра¤ на живота си продължиш
да се храниш в ресторант.

30
00:07:54,035 --> 00:07:58,517
јз ще ожен¤ –уп с чест.

31
00:07:58,552 --> 00:08:01,776
Ўанкар е прав.
- «а какво?

32
00:08:01,811 --> 00:08:05,405
“и тр¤бва да се ожениш.

33
00:08:05,440 --> 00:08:08,220
Ќе искам да се жен¤.

34
00:08:08,255 --> 00:08:10,965
“р¤бва да имаш жена.

35
00:08:11,000 --> 00:08:15,000
ўе се чувстваш добре,когато
те пита кога ще се върнеш?

36
00:08:15,035 --> 00:08:18,000
“и не си чувал това
от много време.

37
00:08:18,101 --> 00:08:22,001
 акво не съм чувал?
-  ога ще се върнеш в къщи?

38
00:08:22,036 --> 00:08:25,000
≈то защо искам ти да се ожениш.

39
00:08:25,035 --> 00:08:27,965
ƒа не си полуд¤л?
- «ащо?

40
00:08:28,000 --> 00:08:31,000
 акво ще си помисл¤т
хората от нашата каста?

41
00:08:31,035 --> 00:08:33,000
ѕратар —инг се
ожени на стари години.

42
00:08:33,035 --> 00:08:38,000
ѕратар —инг е друга работа.

43
00:08:38,035 --> 00:08:40,965
ѕратар —инг н¤ма деца.

44
00:08:41,000 --> 00:08:45,000
„овек се жени,за да има деца.

45
00:08:45,035 --> 00:08:49,000
ј аз имам теб.
- Ќо аз съм сам.

46
00:08:49,035 --> 00:08:53,965
[...]
Everything OK? Download subtitles