Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,498 --> 00:00:33,489
ѕризовава се
госпожа ƒжанки ƒеви!

2
00:00:39,205 --> 00:00:41,366
ѕризовава се
господин ƒжайпракаш ѕасван!

3
00:00:44,677 --> 00:00:48,306
“ой все още не е дошъл?
- —еднете, мол¤.

4
00:00:50,183 --> 00:00:54,449
¬аша чест, времето на уважаеми¤
съд е много скъпоценно. ¬земайки
това в предвид.....

5
00:00:55,055 --> 00:00:58,218
мол¤ уважаеми¤ съд
да продължи делото.

6
00:00:58,725 --> 00:01:00,625
 аква е причината за
закъснението му?

7
00:01:01,428 --> 00:01:04,591
ў¤х ли да бъда тук,
ако знаех това, ¬аша чест?

8
00:01:06,900 --> 00:01:10,461
„уд¤ се, по ко¤ ли
свирка играе сега.

9
00:01:50,944 --> 00:01:53,674
Ѕъдете много
внимателни тук...

10
00:02:25,211 --> 00:02:26,735
Ќуждаем се о
т почивка, –аман!

11
00:02:29,249 --> 00:02:32,377
 ъде отиваш?
—едни тук за малко.

12
00:02:33,052 --> 00:02:34,349
ѕусни ме...

13
00:02:36,556 --> 00:02:40,219
 акво е това?
√невът е на носа ти!

14
00:02:40,860 --> 00:02:43,260
»зглеждаш точно като упорито
и твърдоглаво дете.

15
00:02:44,063 --> 00:02:46,531
јз не съм дете...
јз съм баща на дете.

16
00:02:47,000 --> 00:02:49,628
≈, и какво?
ўе живеем заедно.

17
00:02:50,203 --> 00:02:52,262
ћожеш да ме помолиш
да напусна, ако не можеш
да ме търпиш.

18
00:02:52,639 --> 00:02:58,407
Ќаистина ли...?
ћахай се!

19
00:02:59,312 --> 00:03:00,802
ћасажирай ми тази
ръка, също.

20
00:03:01,915 --> 00:03:04,907
“ой е ужасно ¤досан.
ќ, √осподи!

21
00:03:06,519 --> 00:03:09,147
“р¤бва да присъствам в
съда, господине.

22
00:03:09,722 --> 00:03:11,690
 ка можеш да тръгнеш сега?
«авърши първата сцена!

23
00:03:12,258 --> 00:03:16,217
јко чакам да завърши
първата сцена, следващата
ще започне в съда.

24
00:03:16,663 --> 00:03:22,693
Ѕързаш с¤каш ще
пропуснеш развода!

25
00:03:26,072 --> 00:03:27,596
¬аша чест, вече четири
пъти отлагаме делото....

26
00:03:27,907 --> 00:03:30,205
поради отсъствие и
закъснение на ответника.

27
00:03:30,476 --> 00:03:35,413
—ага апелирам да се
даде развод на
мо¤та на клиентка.

28
00:03:35,815 --> 00:03:37,680
“ова е чудесно!

29
00:03:38,117 --> 00:03:40,677
¬аша чест....
ћол¤ за извинение за
закъснението ми!

30
00:03:43,323 --> 00:03:45,791
ќтивай!
—амо теб чакат.

31
00:04:06,045 --> 00:04:08,275
—ъжал¤вам.
«адържаха ме в студиото.

32
00:04:08,748 --> 00:04:10,477
“и си в съда, а не у дома си!

33
00:04:10,917 --> 00:04:12,851
» тук аз не съм тво¤ съпруга!
јз съм твой съди¤...

34
00:04:13,086 --> 00:04:17,955
»мах в предвид, че тр¤бва
да му дадеш об¤снение.

35
00:04:18,558 --> 00:04:20,822
“о е едно и също.
” дома жена ми беше съди¤...

36
00:04:21,127 --> 00:04:22,526
...а съди¤та тук е жена ми...!

37
00:04:24,998 --> 00:04:30,834
«наехте ли, че съпругът
ви работи във филмовата индустри¤?

38
00:04:31,104 --> 00:04:35,438
ƒа.
«наех, че е клоун.

39
00:04:35,942 --> 00:04:39,173
“анцуващ.
- Ќима всеки,
който танцува е клоун?

40
00:04:39,512 --> 00:04:40,536
ј какво друго?

41
00:04:41,347 --> 00:04:44,783
ј какъв е тогава Ќатраж -
богът на който се молиш?

42
00:04:46,085 --> 00:04:50,283
¬ие сте се омъжили за
него, въпреки, че сте
знаели всичко това?

43
00:04:51,157 --> 00:04:52,124
ѕо любов ли се оженихте?

44
00:04:52,425 --> 00:04:57,954
[...]
Everything OK? Download subtitles