Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,754 --> 00:00:06,340
Но това е нормално, досега не съм
управлявал заложна къща

2
00:00:06,381 --> 00:00:08,383
и ще имам нужда от помощ.
- Така е.

3
00:00:09,635 --> 00:00:11,762
Пийнете чай, моля!
- Благодаря ви.

4
00:00:13,388 --> 00:00:15,474
Помогни ми!

5
00:00:17,684 --> 00:00:19,853
Ще тръгвам, ако нямате други въпроси.
- Добре.

6
00:00:20,854 --> 00:00:23,023
Работете здраво за новия ви шеф.

7
00:00:23,065 --> 00:00:25,817
Разбира се. - Чичо, ще те изпратя.
- Добре.

8
00:00:27,444 --> 00:00:29,988
Връщайте се на работа!
- Разбира се.

9
00:00:32,950 --> 00:00:35,410
Чичо, тук има нещо гнило.

10
00:00:35,744 --> 00:00:41,291
Какви ги говориш? Върши си работата.
Трябва да тръгвам.

11
00:00:49,424 --> 00:00:51,134
Ало?

12
00:00:51,760 --> 00:00:53,470
Какво?

13
00:00:53,720 --> 00:00:58,225
Как се е случило? Търсихте ли го?
Къде е бавачката?

14
00:00:58,684 --> 00:01:01,061
Цяла къща пълна с прислуга, а не
можете да се погрижите за едно бебе?

15
00:01:01,103 --> 00:01:04,857
Чичо, не се тревожи,
всичко ще се оправи.

16
00:01:06,900 --> 00:01:09,278
Синът ви е безценен за вас

17
00:01:10,195 --> 00:01:14,241
и ще направите всичко,
за да си го върнете.

18
00:01:14,491 --> 00:01:19,538
Изнудваш ли ме?
- Чичо, ние сме малко семейство.

19
00:01:19,997 --> 00:01:23,458
Като твой единствен племенник,

20
00:01:23,834 --> 00:01:27,838
трябва да наследя цялото ти богатство.

21
00:01:28,714 --> 00:01:32,050
Но ти се роди син.

22
00:01:33,969 --> 00:01:37,848
Какво друго можех да направя?
Май рано му се изчерпа късмета.

23
00:01:38,807 --> 00:01:41,143
Полицаи,

24
00:01:41,268 --> 00:01:44,438
арестувайте го!

25
00:01:59,494 --> 00:02:01,997
Искаш да ме арестуваш ли?
Обади се в полицията.

26
00:02:02,623 --> 00:02:04,958
Ако някой е отвлякъл сина ти
и иска пари, за да ти го върне,

27
00:02:05,042 --> 00:02:07,336
е незаконно
и се нарича отвличане и изнудване.

28
00:02:07,377 --> 00:02:11,423
Наказанието е смърт. Но ти заложи
сина си в заложната къща онзи ден,

29
00:02:11,507 --> 00:02:16,595
а вече аз съм и собственика,
а той е просто залог.

30
00:02:16,803 --> 00:02:18,847
Това е напълно легално.

31
00:02:18,972 --> 00:02:21,058
Колко искаш за него?

32
00:02:21,308 --> 00:02:23,977
В бележката ясно е написано,

33
00:02:24,186 --> 00:02:27,397
че дължиш 10,000 златни таела.

34
00:02:27,606 --> 00:02:29,775
Също така пише,
че детето е белязано с успех.

35
00:02:31,026 --> 00:02:35,155
Нали това искаше?

36
00:02:39,076 --> 00:02:41,119
Шу По!
- Чен Фу!

37
00:02:41,495 --> 00:02:45,707
Шу По, чие е това бебе?
- Каква е тази врява? Какво става?

38
00:02:46,875 --> 00:02:49,253
Шу По, чие е това бебе?
Много е сладко.

39
00:02:49,461 --> 00:02:52,005
Познавам го, това е синът на г-н Со.

40
00:02:52,297 --> 00:02:55,425
Да, така е.
- Така ли?

41
00:02:59,763 --> 00:03:01,849
Вижте, ушите му са като жълтици.

42
00:03:02,891 --> 00:03:05,018
И носът също.

43
00:03:05,727 --> 00:03:07,938
И лицето!

44
00:03:09,565 --> 00:03:11,608
Какво търси синът на г-н Со тук?

45
00:03:12,651 --> 00:03:15,153
Беше отвлечен!
- Какво?

46
00:03:16,446 --> 00:03:18,532
Беше отвлечен от племенникът
на г-н Со, Со Сам Пей.

47
00:03:20,659 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles