Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,540 --> 00:00:07,170
- ШАМПИОНЪТ (1915) -

2
00:00:08,360 --> 00:00:13,973
Пълно разгром.
Мисли за човешката неблагодарност.

3
00:01:16,280 --> 00:01:19,419
Упорито куче.

4
00:01:40,240 --> 00:01:42,895
Спайк Дюган, боксьор.

5
00:01:45,020 --> 00:01:47,893
ТРЕНИРОВАЧНА ЗАЛА
СПАЙК ДЮГАН

6
00:02:12,020 --> 00:02:15,178
ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ СПАРИНГ-ПАРТНЬОРИ
СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА УДАР.

7
00:03:51,500 --> 00:03:54,409
"Това иска шегаджията, да
му разкраси лицето."

8
00:06:31,860 --> 00:06:33,318
Преценка.

9
00:08:31,940 --> 00:08:34,295
"Кой беше този слабак?"

10
00:10:16,380 --> 00:10:19,133
Боб Ъперкът, шампионът.

11
00:10:25,900 --> 00:10:27,891
Шампионът тази вечер!

12
00:10:32,040 --> 00:10:35,157
Подготвям се за първата битка.

13
00:10:42,860 --> 00:10:43,815
БИРА

14
00:12:47,100 --> 00:12:49,809
Една, дъщерята на треньора.

15
00:16:14,460 --> 00:16:18,055
Пет бона,
ако се съгласиш да паднеш."

16
00:21:27,060 --> 00:21:30,336
Великата нощ!

17
00:23:04,500 --> 00:23:06,491
"Шампионът!"

18
00:23:20,260 --> 00:23:22,171
"Противникът."

19
00:30:38,060 --> 00:30:39,857
"Победител."

20
00:30:41,620 --> 00:30:43,133
Награда.

21
00:30:44,420 --> 00:30:46,650
К Р А Й

22
00:30:46,651 --> 00:30:50,651
Превод от Руски език
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ

23
00:30:51,651 --> 00:31:01,651
Downloaded From www.SubsMax.com


[...]
Everything OK? Download subtitles