Preview Subtitle for Chicken Little


If preview looks OK then Download subtitles


š40ćš160ćDownloaded From www.SubsMax.com
š1ćš1ć25.000
š258ćš297ćPe!
š299ćš347ćPe!
š349ćš388ćPe!
š390ćš416ćPe!
š418ćš458će c, Pe?
š492ćš553ćHe pa a oa apeee!đpoaae e e!
š555ćš591ćpeoc!đ- Ho a!
š593ćš652će acpaa ca đ c ac!
š654ćš716ćpee e a opa,đoao oe oee!
š718ćš825ćOcaee ao aac,đoa c, ao ae.
š827ćš866ćcoo ce!
š868ćš916će e opaa?đ- Bco e ape.
š918ćš987ća!
š996ćš1041ćHe pa!
š1043ćš1075ćHe pa!
š1077ćš1184ćc a ađa ce ycoo.
š1298ćš1359ćšY:ićBu u cao oxoama
š1361ćš1438ćšY:iću e paepe,đe c ca om aca.
š1440ćš1495ćšY:ićHe cu y peemo c puau,
š1544ćš1616ćšY:ićmaa cma a oee.
š1891ćš1929ćPe!
š1952ćš1997ćope c?
š1999ćš2043ćHapaxa eo?đoop!
š2045ćš2110ćHe yp aa o coo,đoo pa.
š2112ćš2175ća ce cacae.đe e peoca?
š2819ćš2854ćHe ce ceae.
š2917ćš2982ćae!
š2984ćš3014ćpa!
š3016ćš3076ćTae o ac,đa a e a aa .
š3078ćš3117ća, paa c.
š3688ćš3735ćšY:ićTaa cma a oee.
š3737ćš3774ćšY:ić... a oee.
š3891ćš3930ćO, peoc!
š3965ćš4012ća! He!
š4014ćš4107ćpeoc!đ- He pa! a!
š4121ćš4182ćMoeao pa a ce e.
š4184ćš4250ćopae!
š4252ćš4307ćTeo! Teo!
š4309ćš4349ćCo!
š4351ćš4463ćTa... ocee ođpoc ep?
š4656ćš4702ćaa, aa!
š4704ćš4733ćCaa.
š4735ćš4780ćO apeee ce oya.
š4977ćš5035ćae e! opae!
š5789ćš5824ćBaa!
š5826ćš5928ćaoap! poa eđeeec paa!
š6974ćš7013ća e o y?
š7057ćš7113ća ce. ao c epe,đpa a .
š7200ćš7263ćae!đ- aae! Pe!
š7383ćš7474ća e yaa aaa,đaa e e peoa!
š7485ćš7518ćae!
š7895ćš7943ćpo! po!
š8012ćš8044ćHape!
š8559ćš8586ćaeo e!
š8618ćš8654ća!
š8772ćš8810ćTpa ea coa!
š8858ćš8900ćae, xae!
š8902ćš8962ćeo e caao.đ- aa oo e ea?
š9041ćš9099ćpe !
š9101ćš9128ćpa!
š9186ćš9230ćaeca ce!
š9232ćš9291ćaeca ce!
š9338ćš9404ćao caa?đa oe ryx cae.
š9905ćš10001ćšY:ićHeemo aa!
š10003ćš10066ćšY:ićMao e e uo.
š10068ćš10128ćšY:ićHe oa a u ouađoo e e cpa.
š10154ćš10208ćp aaaa!
š10236ćš10291ćaa, e !đp aaaa!
š10920ćš10963ćao?
š11018ćš11061ćšY:ićpoaae c pooamađa peemo.
š11063ćš11095ćšY:ićHauaa cmye pom...
š11097ćš11180ćšY:ićaaama ue a mpeoa!đpo, ocuypeme oepamop.
š11585ćš11677će ,đao a payo ocee!
š11679ćš11756ća... Caa...đTpa a...
š11758ćš11783ćao aa?
š11785ćš11831ća... Caa...đTpa a... --.
š11833ćš11858ć--...
š11860ćš11960ćae! po!đee aaa!
š11962ćš12014ćee aaa!
š12040ćš12104ćcopa ce oap!
š12106ćš12148ćpo!
š12150ćš12189ćCTOH
š12237ćš12310ćBce oe e e!
š12381ćš12420ćpo! Oa!
š12422ćš12484ćAo e opae,đe ycee eaa !
š12486ćš12534ćBe! Eo e!
š12536ćš12614ćAa o ce!đ- Bpo e.
š12715ćš12770ćopae!
š12802ćš12848ćpo! Oa!
š12850ćš12913ćMo ... Eo !
š12957ćš12982ćAC
š12991ćš13041ćao pc?đ- He a.
š13084ćš13138ća, e ea eepoo,
š13140ćš13209ćo e ađa
[...]
Everything OK? Download subtitles