Preview Subtitle for Children Of The Corn 666 Isaacs Return


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,460 --> 00:00:08,120
превод и тайминг THEOBROMON

2
00:01:58,460 --> 00:02:00,340
Скъпа мамо...

3
00:02:00,420 --> 00:02:02,580
Знам, че опитваш да ме предпазиш
от мен самата...


4
00:02:02,660 --> 00:02:05,100
и че живота ми преди
осиновяването е без значение...


5
00:02:05,180 --> 00:02:07,020
но всъщност има значение.

6
00:02:07,100 --> 00:02:11,180
Има, защото още ми се
привижда родното ми място.


7
00:02:11,260 --> 00:02:15,740
Чувала съм всички слухове. Знам какво
се е случило в този мой роден град.


8
00:02:15,820 --> 00:02:19,900
И знам, че опитваше да ме опазиш
от този ужас цели 19 години.


9
00:02:19,980 --> 00:02:23,420
Днес се завръщам в този малък,
изоставен град, наречен Гатлин...


10
00:02:23,500 --> 00:02:25,340
... домът на истината.

11
00:02:25,420 --> 00:02:27,500
С обич, Хана.

12
00:02:40,660 --> 00:02:42,940
Имам нужда от помощ,моля ви,спрете!

13
00:02:50,380 --> 00:02:54,980
- Мога ли да ви помогна?
- Благодаря, че спряхте.


14
00:02:55,020 --> 00:02:58,620
Ако ме закарате до Гатлин,
ще ви бъда много задължен.


15
00:02:58,700 --> 00:03:01,740
- O, вие сте от Гатлин, а?
- Ъхъ.

16
00:03:03,460 --> 00:03:07,500
- Хмм, колко е пътя до там?
- Около 10 мили.

17
00:03:10,420 --> 00:03:12,300
Мисля, че мога да ви закарам.

18
00:03:12,340 --> 00:03:17,860
- И без това там отивам.
- Благословена да си,сестро.Само минутка.


19
00:03:44,700 --> 00:03:47,020
Казвам се Закарая Джонсън.

20
00:03:48,500 --> 00:03:53,100
- Госпожице?
- O, аз съм Хана, Хана Мартин.


21
00:03:54,860 --> 00:03:58,540
И Хана каза:
"Аз съм жена, чийто дух е изпълнен с тъга.

22
00:03:58,620 --> 00:04:03,020
Ако ме дариш със син, ще отдам
на Господ всички дни от живота му. "

23
00:04:03,100 --> 00:04:07,580
Първа книга на Самуел. Сигурно си
запозната с произхода на името си.

24
00:04:07,660 --> 00:04:09,980
Сигурно тоя ден съм
отсъствала от неделното училище.

25
00:04:10,060 --> 00:04:11,940
Да погледнем тук.

26
00:04:14,020 --> 00:04:17,860
"Безплодна бе Хана.
И молеше се Богу за Неговата милост...

27
00:04:17,900 --> 00:04:19,900
и Бог я припозна.

28
00:04:19,980 --> 00:04:24,100
Хана роди син. И нарече го Самуел. "

29
00:04:24,140 --> 00:04:26,900
Tова е много хубаво.

30
00:04:26,980 --> 00:04:29,440
"И поради дарбата си да предвижда...

31
00:04:29,520 --> 00:04:32,640
Самуел стана велик пророк. "

32
00:04:34,780 --> 00:04:37,660
Ако имаш син, трябва да го кръстиш Самуел.

33
00:04:37,740 --> 00:04:39,820
O, не предвиждам деца засега.

34
00:04:41,260 --> 00:04:43,420
За съжаление, не зависи от теб.

35
00:04:43,500 --> 00:04:48,620
- О, за щастие, от мен зависи.
- Наистина ли?

36
00:05:17,100 --> 00:05:20,260
Какво?

37
00:05:20,300 --> 00:05:22,620
- Търсиш ли нещо?
- O, аз, ъъъ...


38
00:05:22,700 --> 00:05:27,900
Така ли спирате в Калифорния?

39
00:05:27,980 --> 00:05:30,140
Ами, котка ми пресече пътя.

40
00:05:30,220 --> 00:05:34,100
- Котка? Чеширска ли?
- Каквото и да беше, не исках да го блъсна.

41
00:05:34,140 --> 00:05:36,820
Е, май доста си се
отдалечила от магистралата.


42
00:05:38,340 --> 00:05:39,940
Документите, моля.

43
0
[...]
Everything OK? Download subtitles