Preview Subtitle for Children Of The Corn


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,800 --> 00:00:06,800
Превод и субтитри: sNiPeRkA;

2
00:00:21,910 --> 00:00:26,540
Стивън Кинг-
Децата на царевицата

3
00:00:59,370 --> 00:01:02,780
"Царевичната суша и Господ"

4
00:01:07,290 --> 00:01:10,170
Гатлин, Небраска
- преди три години -

5
00:01:24,290 --> 00:01:29,090
"Беше преди около три години. Бях
единственото дете в църквата този ден.

6
00:01:29,340 --> 00:01:31,630
Останалите бяха
с Исак на царевичното поле.

7
00:01:31,670 --> 00:01:35,090
Аз не отидох,
защото татко не го харесваше.

8
00:01:35,130 --> 00:01:37,390
Моя татко беше много умен.

9
00:01:38,680 --> 00:01:41,680
След църквата отидохме до Хенсънс,
както винаги.

10
00:01:41,680 --> 00:01:44,640
Сара беше в къщи болна с мама.

11
00:01:44,680 --> 00:01:46,100
Вдигна температура изненадващо."

12
00:01:48,980 --> 00:01:51,320
Добро утро, Дейв.
- Добро утро.

13
00:01:51,360 --> 00:01:53,480
Как е жена ти и Сара?

14
00:01:53,030 --> 00:01:56,700
"Татко се притесняваше, затова
първо отиде да звънне на мама."

15
00:01:56,740 --> 00:01:58,700
Ще се обадя на майка ти.

16
00:02:04,450 --> 00:02:07,870
Как е Доби, както обикновенно ли?
- Да, един ягодов шейк.

17
00:02:08,000 --> 00:02:10,420
"Тогава видях Малакай и останалите.

18
00:02:11,000 --> 00:02:14,340
Предполагам, че срещата им
с Исак беше приключила.

19
00:02:17,470 --> 00:02:19,430
Държеше се доста странно."

20
00:02:22,350 --> 00:02:24,520
Заповядай Доби.
- Мерси.

21
00:02:36,820 --> 00:02:38,620
Как е тя?

22
00:02:39,450 --> 00:02:41,170
Тревожа се, Дейв.

23
00:02:41,530 --> 00:02:44,200
Температурата й
се покачва - от 101 на 104.

24
00:02:49,540 --> 00:02:51,670
Да.

25
00:03:20,570 --> 00:03:22,150
Добре.

26
00:03:27,120 --> 00:03:28,750
Добро кафе.

27
00:04:20,260 --> 00:04:22,260
Не. Недей.

28
00:04:47,620 --> 00:04:50,660
"Случва се навсякъде
и особено на този ден.

29
00:04:51,330 --> 00:04:54,040
Ето защо Сара рисува тези картини."

30
00:05:17,230 --> 00:05:20,780
И ДЕТЕТО ЩЕ ГИ ПОВЕДЕ

31
00:06:20,330 --> 00:06:22,800
- наши дни -

32
00:06:25,010 --> 00:06:27,470
НЕ БЕЗПОКОЙТЕ

33
00:07:08,670 --> 00:07:10,090
Честит рожден ден :)

34
00:07:13,640 --> 00:07:15,680
Какво правиш?

35
00:07:19,940 --> 00:07:22,730
Добре. Хайде, хайде.
Намисли си желание.

36
00:07:35,790 --> 00:07:37,160
Е, какво си пожела?

37
00:07:39,000 --> 00:07:41,290
Да остана тук
с теб до края на живота си.

38
00:07:42,830 --> 00:07:45,130
Това предложение ли е?
- Не!

39
00:07:46,880 --> 00:07:49,130
Не е.
- Добре.

40
00:07:51,590 --> 00:07:53,390
Предполагам, че ще ти дам това
така или иначе.

41
00:08:01,520 --> 00:08:03,310
Какво е?

42
00:08:09,240 --> 00:08:11,360
Колко мило.

43
00:08:11,610 --> 00:08:13,360
Обърни го.

44
00:08:15,830 --> 00:08:18,340
Харесва ми.

45
00:08:23,830 --> 00:08:27,750
Специално за рожденика,
подготвихме ти тази изненада.

46
00:08:30,420 --> 00:08:33,010
Едно, две,
едно, две, три, четири.

47
00:08:33,930 --> 00:08:35,800
"Стига вече книги и учение.

48
00:08:36,600 --> 00:08:40,930
остани с мен
и нека бъдем приятели.

49
00:08:40,980 --> 00:08:45,310
Мога да правя неща, които искам да направя,
защото всичките ми изпити са налице.

50
00:08:49,690 --> 00:08:52,490
... и не т
[...]
Everything OK? Download subtitles