Preview Subtitle for Inside Out


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,864 --> 00:00:07,298
Вече ви казах каквото знам.

2
00:00:07,867 --> 00:00:09,664
Какво друго искате?

3
00:00:09,736 --> 00:00:13,763
Не съм убедена, че местоположението, което
ни даде се използва само за амуниции.

4
00:00:13,840 --> 00:00:15,398
Това ми казаха те.

5
00:00:15,475 --> 00:00:18,808
- Това и още какво?
- Нищо. Кълна се.

6
00:00:19,846 --> 00:00:22,406
Вие сте навътре в нещата, г-н Ренебърг.

7
00:00:22,482 --> 00:00:24,882
Вие ги съветвате по тези
въпроси.

8
00:00:26,453 --> 00:00:28,421
Никаква информация не се крие
от вас.

9
00:00:28,488 --> 00:00:30,479
Какво не сте ми казали?

10
00:00:34,828 --> 00:00:36,386
Защо си още тук?

11
00:00:37,163 --> 00:00:39,063
Извинявай,
в момента съм са заела с нещо.

12
00:00:39,132 --> 00:00:42,158
Вече получихме местоположението.
Трябваш ми в командната зала.

13
00:00:42,235 --> 00:00:45,068
Алжирската мисия все още се подготвя.
Имам много време.

14
00:00:45,138 --> 00:00:46,332
Не е толкова важно колкото това.

15
00:00:46,406 --> 00:00:48,374
Това е моето решение
и вече го направих.

16
00:00:48,441 --> 00:00:51,137
Не можем да изпратим екипите в Глазгоу
с ограничена информация.

17
00:00:51,211 --> 00:00:53,907
Казах ти, имаме достатъчно информация.

18
00:00:53,980 --> 00:00:55,641
Не и според мен.

19
00:01:05,992 --> 00:01:08,460
Чакат те в командната зала.

20
00:01:17,191 --> 00:01:21,409
Н И К И Т А

21
00:01:21,504 --> 00:01:26,379
СЕЗОН 2, ЕПИЗОД 17

22
00:01:26,859 --> 00:01:30,923
ОТ ВЪТРЕ НАВЪН


23
00:02:19,165 --> 00:02:21,190
Не мисля, че това беше правилното решение.

24
00:02:21,267 --> 00:02:23,861
Приключихме. Защо все още говорим за това?

25
00:02:23,937 --> 00:02:27,270
- Искам да знаеш как се чувствам.
- Чудесно. Сега знам.

26
00:02:44,491 --> 00:02:46,459
Взех документите, ето ги.

27
00:02:46,526 --> 00:02:50,292
Трябват ми кодовете на мисията
преди да ги изпратим на профайлъра.

28
00:02:50,363 --> 00:02:51,591
Добре.

29
00:02:51,664 --> 00:02:54,792
Какво става между Директора и Маделин?

30
00:02:56,236 --> 00:02:57,794
Какво искаш да кажеш?

31
00:02:58,404 --> 00:02:59,837
Те имаха спор.

32
00:02:59,906 --> 00:03:02,340
Може би за мисията Глазгоу.

33
00:03:05,645 --> 00:03:07,704
Това беше лично.

34
00:03:07,914 --> 00:03:10,178
Те се познават от много
време.

35
00:03:10,250 --> 00:03:12,411
Преди тя да дойде в Отдела?

36
00:03:12,952 --> 00:03:15,887
- Не знам.
- Аз знам нещо.

37
00:03:16,990 --> 00:03:18,582
Те са любовници.

38
00:03:19,292 --> 00:03:21,988
Може би вече не, но са били.

39
00:03:26,699 --> 00:03:28,929
Какво значение има?

40
00:03:29,269 --> 00:03:30,827
Може ли да се направи нещо?

41
00:03:38,611 --> 00:03:40,511
Много неща могат да се направят.

42
00:03:41,815 --> 00:03:44,113
Това не означава, че трябва
да се правят.

43
00:03:56,362 --> 00:03:59,229
Прихванахме куриер на Червената Клетка
миналата вечер.

44
00:03:59,299 --> 00:04:02,291
Информацията, която ни издаде
по време на разпита...

45
00:04:02,368 --> 00:04:05,826
включваше местоположението на
неговата къща в Глазгоу, Шотландия. Бъркоф?

46
00:04:05,905 --> 00:04:08,738
Мислим, че е притежание на Червената Клетка,
вероятно склад за муниции.

47
00:04:08,808 --> 00:04:10,36
[...]
Everything OK? Download subtitles