Preview Subtitle for Welcome Back Kotter


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,238 --> 00:00:09,572
јх, каква си кръгла и светла!

2
00:00:10,977 --> 00:00:14,071
Ќа километър в околовръст,ще ни вид¤т.

3
00:00:16,449 --> 00:00:18,144
—тига си грачил!

4
00:00:18,318 --> 00:00:22,084
ƒавайте, бързоходци!
“ова да не ви e да се возите в първа класа.

5
00:00:23,456 --> 00:00:26,357
ћене щади, глупака!

6
00:02:00,019 --> 00:02:03,978
≈ какво, стопи сланинките?

7
00:02:05,492 --> 00:02:09,053
 рака мои,
носете мо¤та жена!

8
00:02:09,229 --> 00:02:11,129
ј кой е знаел, че те вече са тук?

9
00:02:14,434 --> 00:02:17,562
“ръгнали за бан¤,
а се върнали остригани.

10
00:02:18,605 --> 00:02:21,130
“ака ви се пада, дриплйовци!

11
00:02:21,307 --> 00:02:23,707
≈ какво разкандардисахте се,
склад им дай!

12
00:02:24,677 --> 00:02:27,339
 акво ни тормозиш психически?

13
00:02:27,514 --> 00:02:30,711
Ќемците ни настигаха, да се измъкнем искахме.

14
00:02:32,318 --> 00:02:34,582
Ќ¤ма да го бъде,
май не се познаваме.

15
00:02:34,754 --> 00:02:37,723
—едеше си в Ѕобруйске
на бензиностанци¤та,

16
00:02:38,057 --> 00:02:40,423
а √леб на своето блато
в Ћенинград.

17
00:02:40,627 --> 00:02:45,724
ј тук при нас в —луцке
eдин от милите раки¤ пиеше.

18
00:02:46,132 --> 00:02:47,656
“и пък какво все се радваш?

19
00:02:48,401 --> 00:02:52,735
ѕитали гърбави¤ :
защо гърбът ти е крив?

20
00:02:53,072 --> 00:02:55,165
«ащото гърдите ми са вдлъбнати!

21
00:02:55,341 --> 00:02:58,606
- “и си безнадежден оптимист.
- “р¤бва да те лекуват.

22
00:02:58,778 --> 00:03:01,679
ј какво да плача ли.
ƒа плача и без вас има на кой.

23
00:03:39,118 --> 00:03:42,417
“ука т¤ му казала:
јко б¤х знаела,не бих те раждала.

24
00:03:43,022 --> 00:03:44,114
«арежи.

25
00:03:44,691 --> 00:03:46,522
“ой само се за¤жда с мен!

26
00:03:48,761 --> 00:03:50,092
Ѕързо!

27
00:03:50,697 --> 00:03:56,033
Ќе се базикайте с мене,
че ще ахне ц¤ла ≈вропа.

28
00:03:56,202 --> 00:03:59,171
Ќе е толкова страшен д¤вола,
колкото неговите деца.

29
00:04:00,273 --> 00:04:02,104
≈то вижте!

30
00:04:02,275 --> 00:04:03,299
ясно, тръгваме!

31
00:04:31,170 --> 00:04:34,196
јко беше такъв добър,
бих зар¤зал и махорката.

32
00:04:48,121 --> 00:04:50,146
ЂЂЅей жида-большевика.

33
00:04:50,323 --> 00:04:52,951
–ожа просит кирпичаїї.

34
00:04:55,328 --> 00:04:56,556
» това е всичко?

35
00:05:00,199 --> 00:05:01,530
Ѕедно.

36
00:05:07,140 --> 00:05:08,232
«й, евреи.

37
00:05:10,009 --> 00:05:12,443
—тавайте. ћарш по нататък.

38
00:05:17,083 --> 00:05:19,608
≈ какво да рискуваме още веднъж?

39
00:05:21,220 --> 00:05:25,179
 акто казва наши¤ –убеж,
слушай те мен,и бедата н¤ма да ви подмине.

40
00:05:28,027 --> 00:05:28,994
“ръгва ме?

41
00:05:31,164 --> 00:05:33,496
ј може да почкаме до ноща?

42
00:05:34,667 --> 00:05:38,262
“ам хора от глад умират,
а ние стоим тук!

43
00:05:47,613 --> 00:05:51,572
ƒавай! Ќемците тр¤бва да върв¤т,
а ти ги задържаш!

44
00:05:54,187 --> 00:05:55,484
”х, мой!

45
00:05:56,622 --> 00:05:58,146
≈, давай!

46
00:06:00,259 --> 00:06:01,226
 ъде?

47
00:07:42,161 --> 00:07:45,392
ј ето ме и мен.
ќтдавна не сме се виждали.

48
00:07:46,232 --> 00:07:47,563
 ак без мене?

49
00:07:48,301 --> 00:07:51,566
јз само ще полет¤ над вас,
√остенче съм.


[...]
Everything OK? Download subtitles