Preview Subtitle for Comme Un Frere


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,386 --> 00:00:04,655
≈ Ћ»ѕ—
ѕредстав¤

2
00:00:09,019 --> 00:00:13,800
≈дин филм на
Ѕ≈–Ќј–ƒ јЋјѕ≈“»“
и —»–»Ћ Ћ≈√јЌ

3
00:00:36,368 --> 00:00:39,185
Ѕ≈Ќ№ќ ƒ≈Ћ»≈–

4
00:00:47,480 --> 00:00:52,270
  ј “ ќ Ѕ – ј “

5
00:02:42,720 --> 00:02:44,119
 ак се казваш?

6
00:02:44,400 --> 00:02:45,355
«ак.

7
00:02:45,720 --> 00:02:46,755
јз съм Ѕруно.

8
00:02:49,720 --> 00:02:50,948
„есто ли идваш тук?

9
00:02:52,320 --> 00:02:53,992
Ќе, за пръв път ми е.

10
00:03:01,480 --> 00:03:03,391
ќт провинци¤та си, нали?

11
00:03:03,720 --> 00:03:05,312
ƒа, как разбра?

12
00:03:05,920 --> 00:03:06,909
ѕросто интуици¤.

13
00:03:17,000 --> 00:03:18,991
— какво си изкарваш хл¤ба?

14
00:03:19,200 --> 00:03:20,758
–абот¤ в банка.

15
00:03:30,600 --> 00:03:32,318
 о¤ зоди¤ си?

16
00:04:35,000 --> 00:04:36,479
¬инаги е едно и също:

17
00:04:36,720 --> 00:04:40,110
5 минути преди да си тръгне, ми
остав¤ несвършената си работа.

18
00:04:40,600 --> 00:04:42,272
ƒори ходих да говор¤ с ѕиеро,

19
00:04:42,480 --> 00:04:44,357
управител¤, какво ми е направила.

20
00:04:44,960 --> 00:04:47,349
“р¤бваше да видиш
лицето й на следващи¤ ден.

21
00:04:48,440 --> 00:04:49,350
ћай се отнесе н¤къде.

22
00:04:49,600 --> 00:04:51,033
ƒа, съжал¤вам.

23
00:04:51,720 --> 00:04:53,153
 акво има?

24
00:04:53,440 --> 00:04:54,668
ƒнес е рождени¤ ми ден.

25
00:04:54,920 --> 00:04:56,399
Ќе изглеждаш много
щастлив от това.

26
00:04:56,640 --> 00:04:57,675
«ащо не ми каза?

27
00:04:58,000 --> 00:04:59,956
Ќе ми пука много наистина.

28
00:05:00,160 --> 00:05:02,674
“р¤бва да си щастлив
от повода да празнуваш,

29
00:05:02,920 --> 00:05:04,433
с име като твоето.

30
00:05:05,960 --> 00:05:07,313
“ова не е истинското ми име.

31
00:05:07,520 --> 00:05:08,669
»стинското ми и ме е —ебастиан.

32
00:05:09,200 --> 00:05:10,918
ѕромених го, когото
се преместих в ѕариж.

33
00:05:11,960 --> 00:05:14,235
»мето «ак е от един телевизионен
сериал от моето детство.

34
00:05:14,680 --> 00:05:17,911
√еро¤т беше рус
и наистина сладък.

35
00:05:18,360 --> 00:05:20,635
¬еро¤тно първото момче,
в което се влюбих.

36
00:05:22,520 --> 00:05:24,351
—таваш на двайсет, нали?

37
00:05:25,680 --> 00:05:27,272
» си нещастен от това?

38
00:05:27,800 --> 00:05:30,109
ƒа, мисл¤, че остар¤вам.

39
00:05:31,600 --> 00:05:33,955
Ќе бъди глупав,
още си много млад!

40
00:05:34,520 --> 00:05:36,351
Ќав¤ва ми спомени.

41
00:05:38,200 --> 00:05:40,475
—помн¤м си, че миналата година

42
00:05:40,960 --> 00:05:42,632
по това време
дойдох в ѕариж.

43
00:06:48,080 --> 00:06:49,035
 ъде беше?

44
00:06:49,320 --> 00:06:50,958
ƒо залива. –исувах.

45
00:06:51,160 --> 00:06:52,229
»дваш ли довечера?

46
00:06:52,400 --> 00:06:53,355
 ъде?

47
00:06:53,600 --> 00:06:54,669
¬ "ƒжунглата", разбира се,
къде другаде?

48
00:06:55,120 --> 00:06:58,351
ћалко ми писна там,
но н¤ма къде другаде.

49
00:06:58,920 --> 00:07:00,592
ƒобре ли си?

50
00:07:02,080 --> 00:07:04,071
ƒобре съм, б¤х се отнесъл.

51
00:07:04,360 --> 00:07:05,873
“и ме стресна малко.

52
00:07:06,080 --> 00:07:07,752
ƒай ми една минутка.

53
00:07:08,360 --> 00:07:11,033
ўе се видим по-късно тогава
с ћарин и —офи.

54
00:07:17,92
[...]
Everything OK? Download subtitles