Preview Subtitle for Champ


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,160 --> 00:00:23,400
Превод
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ


2
00:01:46,000 --> 00:01:47,600
Хиляда франка

3
00:01:48,960 --> 00:01:50,600
Носителя на този талон получава
отстъпка в размер на 500 франка,

4
00:01:50,800 --> 00:01:53,000
при закупуването на нов автомобил
"VIVA-RAPID"

5
00:02:31,560 --> 00:02:32,600
Един милион!

6
00:02:34,760 --> 00:02:35,600
- Два!
- Два!

7
00:02:36,560 --> 00:02:38,000
- Три!
- Три!

8
00:02:38,560 --> 00:02:40,600
- Четири!
- Четири!

9
00:02:40,800 --> 00:02:42,600
И пет милиона.

10
00:02:42,800 --> 00:02:44,600
И пет милиона.

11
00:02:44,800 --> 00:02:46,600
Трикурт е платил предварително.

12
00:02:46,800 --> 00:02:49,600
Ние имам пет милиона.

13
00:02:49,800 --> 00:02:51,600
Ние сме спасени!

14
00:02:51,800 --> 00:02:53,600
Благодаря ти, Господи!

15
00:02:54,160 --> 00:02:57,600
Успехът на рекламната компания
с купони...

16
00:02:57,800 --> 00:02:59,600
...Ни позволи да преодолеем кризата.

17
00:02:59,800 --> 00:03:01,600
Кризата приключи.

18
00:03:01,800 --> 00:03:05,600
Отличен изобретател - прави купони
под формата на банкноти. Брилянтно.

19
00:03:05,800 --> 00:03:07,600
Да, гений.

20
00:03:07,800 --> 00:03:10,000
Не преувеличавай...

21
00:03:41,360 --> 00:03:44,080
Идиот, защо аз?

22
00:03:59,560 --> 00:04:00,600
Добро утро.

23
00:04:09,160 --> 00:04:11,400
А, това си ти. Хайде.

24
00:04:15,400 --> 00:04:17,040
- Всичко ли раздаде?
- Всичко.

25
00:04:17,240 --> 00:04:19,600
Добре. Вземи целият куп...

26
00:04:19,800 --> 00:04:21,400
...И напред.

27
00:04:25,560 --> 00:04:27,600
Но първо отиди до директора.

28
00:04:27,640 --> 00:04:29,600
Той ще ти даде нови указания.

29
00:04:29,800 --> 00:04:30,600
Добре.

30
00:04:42,960 --> 00:04:45,600
Не искам да държа тук
пет милиона в брой.

31
00:04:45,800 --> 00:04:48,400
Дойдоха при мен веднага
да ги сложа в банката.

32
00:04:50,360 --> 00:04:51,200
Заповядайте!

33
00:04:53,560 --> 00:04:55,000
Това си ти!

34
00:04:55,560 --> 00:04:56,600
Ела тук.

35
00:04:58,560 --> 00:05:00,600
Разпространяването е успешно?

36
00:05:02,360 --> 00:05:04,160
Сега го направи различно!

37
00:05:04,360 --> 00:05:06,000
Излез на разходка...

38
00:05:06,200 --> 00:05:08,600
...и раздавай талоните на хората
но със стил.

39
00:05:08,800 --> 00:05:09,960
- Добре.
- Това...

40
00:05:10,160 --> 00:05:11,600
Разходете се по булеварда.

41
00:05:11,800 --> 00:05:13,760
"Шанс Елизе".

42
00:05:13,960 --> 00:05:17,600
Разходи се около хотелите,
кафенетата, големите барове...

43
00:05:17,800 --> 00:05:19,600
Да, г-н директор.

44
00:05:19,800 --> 00:05:22,600
И най-важното е да си стилен.

45
00:05:22,800 --> 00:05:25,360
Направи го с чувство
й достойнство.

46
00:05:25,600 --> 00:05:28,600
Знаеш ли какво имам предвид?

47
00:05:29,160 --> 00:05:32,600
Ако рекламата - е само реклама...

48
00:05:32,800 --> 00:05:35,000
...това не е реклама.

49
00:05:35,560 --> 00:05:38,960
Хората трябва да бъдат заинтересовани,
преди да приемат талоните.

50
00:05:39,160 --> 00:05:42,200
Ти трябва да изглеждаш като
милионер...

51
00:05:42,400 --> 00:05:43,600
...Раздай ги с успех.

52
00:05:43,760 --> 00:05:45,880
Изиграй такава роля, разбираш ли?

53
00:05:46,080 --> 00:05
[...]
Everything OK? Download subtitles