Preview Subtitle for Muscle


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:35,700 --> 00:00:36,940
Не е за пръв път!

2
00:00:37,180 --> 00:00:39,300
Зная. Отивате в Париж.

3
00:00:39,540 --> 00:00:40,780
Но часовникът тиктака.

4
00:00:41,380 --> 00:00:43,460
Ето одеяло...

5
00:00:43,740 --> 00:00:45,460
..а Жермен ви е направила чай.

6
00:00:45,740 --> 00:00:47,300
А защо не и малко баклава?

7
00:00:47,540 --> 00:00:49,620
Да не си мислите, че отивам
в Тибет!

8
00:00:53,980 --> 00:00:54,900
Довиждане, г-н Ноден.

9
00:00:55,140 --> 00:00:56,460
Довиждане, Гюстав.

10
00:00:59,180 --> 00:01:00,660
Г-н Фернан...

11
00:01:00,900 --> 00:01:03,300
..изложението ще е в събота.

12
00:01:03,540 --> 00:01:04,900
Ако сте там...

13
00:01:05,180 --> 00:01:07,420
Казах ти, че ще се върна
за 48 часа!

14
00:01:07,660 --> 00:01:11,620
Няма нужда да ми строяваш
10 трактора!

15
00:01:11,860 --> 00:01:13,260
Какво?

16
00:01:15,180 --> 00:01:17,380
Провери дали няма да
се развали!

17
00:01:17,620 --> 00:01:19,100
Кое да се развали?

18
00:01:19,340 --> 00:01:20,500
Влекачът.

19
00:01:20,740 --> 00:01:21,860
О, г-н Фернан.

20
00:02:36,500 --> 00:02:39,620
"Луис се върна. Присъствието
е необходимо.

21
00:02:39,900 --> 00:02:41,340
Присъствието е необходимо.

22
00:02:41,580 --> 00:02:44,500
След 15 години мълчание,
това е малко множко.

23
00:02:44,780 --> 00:02:47,020
15 години в изгнание.

24
00:02:47,260 --> 00:02:49,180
За да се върне
в Париж, ...

25
00:02:49,420 --> 00:02:52,100
..трябва да му се е случило
нещо лошо!

26
00:02:52,340 --> 00:02:55,460
Трябва да има сериозни
неприятности!

27
00:03:18,580 --> 00:03:20,300
Накара ни да чакаме.

28
00:03:20,540 --> 00:03:21,580
Как беше пътят?

29
00:03:21,820 --> 00:03:22,980
Търпимо!

30
00:03:23,740 --> 00:03:25,900
Радвам се да те видя отново.

31
00:03:26,460 --> 00:03:28,260
Мексиканеца е нетърпелив.

32
00:03:28,500 --> 00:03:30,060
Нали не е шега?

33
00:03:30,300 --> 00:03:31,300
Не бих си позволил.

34
00:03:31,540 --> 00:03:33,420
Все пак си е изненада.

35
00:03:34,260 --> 00:03:37,180
И няма да е последната. Ела!

36
00:03:57,420 --> 00:03:59,220
Фернан е.

37
00:04:09,660 --> 00:04:10,620
Г-н Фернан е тук.

38
00:04:11,300 --> 00:04:13,700
Нека да влезе.

39
00:04:16,380 --> 00:04:18,020
Точно на минутата.

40
00:04:18,260 --> 00:04:22,700
Мислих си, че никога няма
да пристигнеш.

41
00:04:22,940 --> 00:04:26,820
900 километра не са
следобедна разходка.

42
00:04:27,060 --> 00:04:30,460
Радвам се да те видя отново,
стари бандите.

43
00:04:30,700 --> 00:04:32,620
Аз също.

44
00:04:32,860 --> 00:04:36,180
Боях се да не умра всред
тези макаци...

45
00:04:36,420 --> 00:04:39,420
..без отново да видя
приятелско лице.

46
00:04:41,300 --> 00:04:43,860
Мислих си основно за лицето ти.

47
00:04:44,900 --> 00:04:48,940
Имах намерение да те посетя.

48
00:04:49,420 --> 00:04:51,780
Не винаги правиш това,
което искаш.

49
00:04:52,540 --> 00:04:54,060
A ти?

50
00:04:54,540 --> 00:04:57,980
Не знаех, че правителството
те е върнало обратно.

51
00:04:58,220 --> 00:04:59,460
Защо се върна?

52
00:04:59,740 --> 00:05:02,220
Благодаря, докторе,
благодаря за всичко.

53
00:05:02,500 --> 00:05:03,460
Анри, ...

54
00:05:03,700 --> 00:05:05,820
..кажи им да се к
[...]
Everything OK? Download subtitles