Preview Subtitle for Lie To Me S02e05 Grievous Bodily Harm Fqm


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,630 --> 00:00:14,332
Той лъже.

2
00:00:17,099 --> 00:00:20,334
Кучият му син, си играе
с нас през цялото време.

3
00:00:20,402 --> 00:00:22,169
Не, почакай...

4
00:00:22,237 --> 00:00:23,737
Наистина ли ни смяташ
за толкова глупави?

5
00:00:23,805 --> 00:00:26,240
Хей, не съм казал...

6
00:00:26,852 --> 00:00:28,519
Не! Не!

7
00:00:33,190 --> 00:00:36,064
Излъжи ме

8
00:01:03,255 --> 00:01:06,357
Трябва да прегледаме отново
разходите и допълнителните часове.

9
00:01:06,424 --> 00:01:07,958
И, знаеш ли, би трябвало
да помислим,

10
00:01:08,026 --> 00:01:09,693
върху смяна на портфолиото ни.

11
00:01:09,761 --> 00:01:12,263
Отново се срещаш с някого?

12
00:01:12,330 --> 00:01:13,864
Престани, Кал!

13
00:01:13,932 --> 00:01:16,500
Аха. Какъв е?
Брокер, финансов мениджър?

14
00:01:16,568 --> 00:01:17,801
Банкер?

15
00:01:17,869 --> 00:01:19,603
Мислех, че искаш
да се позабавляваш?

16
00:01:19,671 --> 00:01:20,971
Добре съм, не се тревожи
за мен.

17
00:01:21,039 --> 00:01:22,039
Така ли?

18
00:01:22,107 --> 00:01:23,908
Кажи, Торес?

19
00:01:23,975 --> 00:01:25,576
Имаш посетител.

20
00:01:25,644 --> 00:01:27,745
Сали Робинсън от Лондон.

21
00:01:30,282 --> 00:01:32,249
Моля?

22
00:01:32,317 --> 00:01:33,817
Кой? Сали коя?

23
00:01:33,885 --> 00:01:36,587
Робинсън. Старо гадже
от гимназията май.

24
00:01:36,655 --> 00:01:37,988
И е в офиса ми?

25
00:01:38,056 --> 00:01:40,057
Аха.

26
00:01:44,162 --> 00:01:45,496
Пипнах те!

27
00:01:47,999 --> 00:01:49,333
Боже Господи!

28
00:01:49,401 --> 00:01:51,468
Да, но приятелите
все още ме наричат Тери.

29
00:01:51,536 --> 00:01:53,003
Ела тук!

30
00:01:53,071 --> 00:01:55,306
Сали Робинсън, а?

31
00:01:55,373 --> 00:01:58,309
Това лодка ли е,
в джоба ти Кал?

32
00:01:58,376 --> 00:01:59,643
Добре го изигра, Миа.

33
00:01:59,711 --> 00:02:00,945
Риа.

34
00:02:01,012 --> 00:02:02,846
И все пак мерси!

35
00:02:02,914 --> 00:02:04,481
Простете, че е невъзпитан.

36
00:02:04,549 --> 00:02:06,717
Тери Марш, бившият му партньор.

37
00:02:06,785 --> 00:02:07,952
В този ред на мисли...

38
00:02:08,019 --> 00:02:09,153
Джилиън Фостър, сегашен партньор.

39
00:02:09,221 --> 00:02:10,654
Приятно ми е, Тери.

40
00:02:10,722 --> 00:02:11,555
И на мен!

41
00:02:11,623 --> 00:02:13,257
Добре, достатъчно.

42
00:02:13,325 --> 00:02:15,059
Довиждане, д-р Фостър.

43
00:02:15,126 --> 00:02:17,394
Леле, Кал,
толкова са чаровни!

44
00:02:17,462 --> 00:02:19,430
Минаха 22 години, нали?

45
00:02:19,497 --> 00:02:20,664
Джил, навита ли си,
за по едно питие, по-късно?

46
00:02:20,732 --> 00:02:23,234
Името й е Джилиън.

47
00:02:23,301 --> 00:02:24,969
И е заета.

48
00:02:25,036 --> 00:02:27,605
До по-късно.
Звънни ми, ако ти трябвам.

49
00:02:28,640 --> 00:02:30,541
Хей!
- Да.

50
00:02:31,910 --> 00:02:33,978
За какво да пием?

51
00:02:34,045 --> 00:02:37,548
Нека да е за Сали Робинсън,
където и да се намира.

52
00:02:37,616 --> 00:02:40,017
Чекиджия такъв.

53
00:02:43,922 --> 00:02:46,223
Добре ли си, Тери?

54
00:02:46,291 --> 00:02:47,992
О, не започвай,
тези глупости, Кал.

55
00:02:48,059 --> 00:02:49,393
Какво?

56
00:02:49,461 --> 00:02:51,195

[...]
Everything OK? Download subtitles