Preview Subtitle for Little Voice 1998


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,848 --> 00:00:57,848
Glasi«u!

2
00:01:02,271 --> 00:01:04,189
" Leti sa mnom "

3
00:01:04,314 --> 00:01:07,526
" Hajde da letimo, da odletimo negde "

4
00:01:09,152 --> 00:01:12,781
" Ako eli da popije neko egzoti*no pi«e "

5
00:01:12,865 --> 00:01:15,784
" Postoji bar u dalekom Bombaju "

6
00:01:15,868 --> 00:01:18,078
" Hajde leti sa mnom "

7
00:01:18,161 --> 00:01:21,540
" Hajde da odletimo, da odletimo negde "

8
00:01:23,542 --> 00:01:26,128
" Hajde leti sa mnom "

9
00:01:26,211 --> 00:01:28,839
" Hajde da otplovomo do Perua "

10
00:01:30,549 --> 00:01:33,927
" U zemlji Lama
postoji svira* "

11
00:01:34,052 --> 00:01:37,639
" Odsvira«e neto samo za tebe "

12
00:01:37,764 --> 00:01:39,683
" Hajde, poleti sa mnom "

13
00:01:39,766 --> 00:01:42,477
" Hajde da odletimo u plavetnilo "

14
00:01:43,604 --> 00:01:45,647
" Kad te odvedem tamo "

15
00:01:45,731 --> 00:01:48,984
- " Gore, gde je vazduh "
- Glasicu, ho«es li da prestane?

16
00:01:49,067 --> 00:01:51,695
" Redak "

17
00:01:53,238 --> 00:01:56,658
" Tamo «emo da jedrimo "
- Hajde.

18
00:01:56,742 --> 00:01:58,660
" Ti, koja ima o*i poput zvezda "

19
00:01:58,744 --> 00:02:02,164
" Jednom kad te odvedem gore "
- Hajde!

20
00:02:02,247 --> 00:02:05,417
" Dra«u te blizu sebe "

21
00:02:07,044 --> 00:02:10,047
" Da «e *uti "

22
00:02:10,214 --> 00:02:14,134
" Kako se anَeli vesele
jer smo zajedno "

23
00:02:14,218 --> 00:02:18,889
" Vremenska prognoza...
Dan je divan "

24
00:02:20,390 --> 00:02:22,392
" Samo reci "

25
00:02:22,518 --> 00:02:24,394
" I pobedi«emo ptice "

26
00:02:24,520 --> 00:02:27,898
" Sve do Akapulka "

27
00:02:27,981 --> 00:02:29,900
" Savreno je "

28
00:02:29,983 --> 00:02:32,486
" Za lete«i medeni mesec "

29
00:02:32,569 --> 00:02:34,821
" Tako kau "

30
00:02:34,905 --> 00:02:36,823
" Hajde, leti sa mnom "

31
00:02:36,907 --> 00:02:40,827
" Hajde da odletimo,
da odletimo negde "

32
00:02:46,875 --> 00:02:48,794
Glasi«u, utiaj to!

33
00:02:55,133 --> 00:02:57,052
" Prognoza..."
Hej!

34
00:02:57,135 --> 00:03:00,264
" Dan je divan "

35
00:03:02,266 --> 00:03:05,143
" Samo reci da ho«e,
I pobedi«emo ptice "

36
00:03:05,269 --> 00:03:08,480
" Dole, u Akapulku "

37
00:03:08,605 --> 00:03:10,482
" Prosto je savreno "

38
00:03:10,607 --> 00:03:13,986
" Za lete«i medeni mesec "

39
00:03:14,111 --> 00:03:15,988
" Tako kau "

40
00:03:16,113 --> 00:03:17,906
" Hajde leti sa mnom "

41
00:03:18,031 --> 00:03:19,950
" Hajde da odletimo, hajde da odletimo "

42
00:03:22,786 --> 00:03:28,917
" Spakuj se, hajde da odletimo negde "

43
00:03:30,961 --> 00:03:33,881
Da, kasnimo, zahvaljuju«i tebi i onoj tvojoj pti*ici.

44
00:03:33,964 --> 00:03:37,551
- Nisam se brinuo zbog posla. Brinem zbog Dvejna.
- Dvejna?

45
00:03:37,634 --> 00:03:41,471
Da. Danas je velika trka.
Kre«u iz Francuske u devet.

46
00:03:41,555 --> 00:03:44,474
Predviَaju jak vetar. Ne voli jak vetar.
Ne voli ga Dvejn.

47
00:03:47,644 --> 00:03:51,148
Dvejn je golub?
Jesam li u pravu?

48
00:03:51,315 --> 00:03:55,068
Da. Gde prvo idemo?

49
00:03:55,152 --> 00:03:57,196
Ulica
ipli. Uvoَenje telefona.

50
00:04:01,825 --> 00:04:04,203
Skoro sam zavrila.

51
00:04:04
[...]
Everything OK? Download subtitles