Preview Subtitle for Deleted


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,266 --> 00:00:25,216
ИЗТРИТИ СЪОБЩЕНИЯ

2
00:00:57,592 --> 00:00:59,631
Кати!
- Патрик...

3
00:01:00,055 --> 00:01:03,040
Патрик!
- Кати, идвам, скъпа!

4
00:01:03,271 --> 00:01:06,278
Побързай, Патрик! Тук съм!

5
00:01:07,215 --> 00:01:09,544
По-бързо, Патрик!
- Няма страшно!

6
00:01:10,022 --> 00:01:13,289
Моля те, не ме оставяй да умра!
- Дръпни се от вратата!

7
00:01:19,210 --> 00:01:22,008
Ела тук! Всичко е наред!

8
00:01:22,656 --> 00:01:23,853
Спокойно!

9
00:01:24,504 --> 00:01:27,981
Не знам къде е. Трябва да
изчезваме оттук. Вземи фенера!

10
00:01:29,330 --> 00:01:31,226
Стой зад мен!

11
00:01:36,514 --> 00:01:37,924
Насам!

12
00:01:41,184 --> 00:01:42,454
Ела!

13
00:01:42,966 --> 00:01:45,337
Не искам да умра!

14
00:01:56,260 --> 00:01:59,676
Махаме се оттук, Трактор!
- Не и живи.

15
00:01:59,866 --> 00:02:02,255
Ще те застрелям!
- Не, няма!

16
00:02:16,898 --> 00:02:20,896
Не ти ли се иска да си беше останал
при счетоводните сметки?

17
00:02:30,328 --> 00:02:31,662
Кати!

18
00:02:33,397 --> 00:02:34,725
Скъпа!

19
00:02:35,692 --> 00:02:39,901
Хайде, мила! Добре ли си?
Свърши се.

20
00:02:40,685 --> 00:02:42,864
Всичко свърши.
- Може ли да се прибираме вече?

21
00:02:43,106 --> 00:02:47,710
Да. Ще създадем семейството,
за което си мечтаехме.

22
00:02:48,715 --> 00:02:50,456
Дръж се за мен, скъпа!

23
00:02:59,104 --> 00:03:02,454
Боже, стига!
Моля ви, спрете!

24
00:03:03,060 --> 00:03:04,609
Умолявам ви, спрете!

25
00:03:04,808 --> 00:03:07,394
Или както казват
в тази индустрия: "Край"!

26
00:03:07,658 --> 00:03:11,992
Клише! И пак клише...

27
00:03:12,191 --> 00:03:16,660
е равно на... много тъп филм!

28
00:03:16,920 --> 00:03:19,941
В историята ви се разказва
за счетоводител,

29
00:03:20,208 --> 00:03:23,827
който е преследван от злодей
на име Трактор.

30
00:03:24,066 --> 00:03:25,773
Нали така се казва? Трактор?

31
00:03:25,998 --> 00:03:29,180
Който умира от шило за лед
в трето действие

32
00:03:29,445 --> 00:03:31,994
и чието тяло мистериозно изчезва.

33
00:03:32,233 --> 00:03:35,833
Все ви казвам, че добрите филми
трябва да се надграждат...

34
00:03:36,183 --> 00:03:38,385
Подобно на фантастичен секс!

35
00:03:38,664 --> 00:03:41,035
И продължават да се надграждат
до кулминацията...

36
00:03:41,281 --> 00:03:44,657
и всеки си тръгва щастлив.
Това искаме ние!

37
00:03:44,888 --> 00:03:47,305
Хареса ми как казахте "кулминация".

38
00:03:47,531 --> 00:03:50,409
Знам, че е така, г-це Каунсъл.
- Мили.

39
00:03:50,673 --> 00:03:54,005
Както миналата седмица.
- Да. Мили Каунсъл.

40
00:03:54,801 --> 00:03:58,324
Очаквах повече от теб.
От всички вас.

41
00:03:58,572 --> 00:04:01,436
Основата на един добър сценарий

42
00:04:01,737 --> 00:04:03,995
се намира в главния герой.

43
00:04:04,274 --> 00:04:08,166
Но той трябва да е правдоподобен.
Нали така?

44
00:04:08,323 --> 00:04:10,366
Аз мисля, че Патрик беше такъв.

45
00:04:10,650 --> 00:04:12,554
Прилича на един мой познат.

46
00:04:12,793 --> 00:04:15,194
Чудесно!
През цялото време говорим за това.

47
00:04:15,393 --> 00:04:18,284
Но все пак нека бъдем честни.
Попитайте колегите си!

48
00:04:18,516 --> 00:04:21,190
Какво бихте направили?
Да си пр
[...]
Everything OK? Download subtitles