Preview Subtitle for Du Rififi A Paname


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,680 --> 00:00:44,193
ЖАН ГАБЕН

2
00:00:50,960 --> 00:00:52,439
ДЖОРДЖ РАФТ

3
00:00:55,640 --> 00:00:57,073
ГЕРТ ФРЬОБЕ

4
00:00:59,120 --> 00:01:00,553
НАДЯ ТИЛЕР

5
00:01:03,760 --> 00:01:06,638
УРЕЖДАНЕ НА СМЕТКИ
В *ПАНАМА*


6
00:01:09,800 --> 00:01:12,519
режисьор
ДЬОНИ ДЬО ЛА ПАТЬОЛЙЕР


7
00:01:13,960 --> 00:01:16,428
по романа на
ОГЮСТ ЛЬО БРЕТОН


8
00:01:17,680 --> 00:01:20,240
сценарий
ДЬОНИ ДЬО ЛА ПАТЬОЛЙЕР


9
00:01:23,600 --> 00:01:26,273
още във филма
КЛОД БРАСЬОР


10
00:01:26,680 --> 00:01:28,033
ДАНИЕЛ ЧЕКАЛДИ

11
00:01:28,640 --> 00:01:30,392
МАРСЕЛ БОДЗУФИ
и други


12
00:01:40,640 --> 00:01:42,358
с участието на
КЛАУДИО БРУК


13
00:01:43,640 --> 00:01:45,198
и МИРЕЙ ДАРК

14
00:02:14,440 --> 00:02:16,112
оператор
ВАЛТЕР ВОТИЦ


15
00:02:46,320 --> 00:02:48,276
композитор
ЖОРЖ ГАРВАРЕНЦ


16
00:02:52,240 --> 00:02:53,798
продуцент
РАЛФ БАУМ


17
00:03:33,880 --> 00:03:36,314
Минете за преглед, аз сега.

18
00:03:40,400 --> 00:03:42,356
- Декларация имате ли?
- Не.

19
00:03:45,080 --> 00:03:48,789
Господин Пол Берже винаги е чист.
Добър път, господин Берже.

20
00:03:49,080 --> 00:03:50,752
Благодаря, инспекторе.

21
00:03:53,560 --> 00:03:55,596
- Кой е този?
- Паоло-брилянта.

22
00:03:55,880 --> 00:03:57,552
- Не го познавам
- А пък аз го познавам.

23
00:04:13,400 --> 00:04:14,719
Хубавецът ми!

24
00:04:15,080 --> 00:04:17,878
- Как пътувахте, господин Пол?
- Добре, даже не забелязах.

25
00:04:18,360 --> 00:04:21,238
Първо да отидем вкъщи, а после в клуба.

26
00:04:22,040 --> 00:04:24,793
Е, приятелче, разкажи нещо.

27
00:04:32,880 --> 00:04:35,599
- Елате да се стоплите. Искате ли момичета?
- Не.

28
00:04:35,880 --> 00:04:38,155
- Има ги разни - стюардеси, актриси ...
- Не.

29
00:04:38,440 --> 00:04:40,192
Има японска гейша,
може да си изберете по каталога.

30
00:04:40,480 --> 00:04:44,359
- Не. Оставете ме на мира.
- Тогава за какво си дошъл във Франция?

31
00:04:47,560 --> 00:04:50,120
- Добра вечер, господин Томпсън.
- Добра вечер.

32
00:04:50,400 --> 00:04:51,355
Шибано време.

33
00:04:53,240 --> 00:04:54,195
Лили тук ли е?

34
00:04:54,600 --> 00:04:59,276
Тя вече се тревожеше за вас.
Сега ще ви я изпратя. Съблечете се.

35
00:05:03,760 --> 00:05:07,958
Браво бе. Изпиваш две-три чашки
и вече всичко ти е позволено.

36
00:05:08,240 --> 00:05:12,392
- Хайде да се качим горе.
- Първо поръчай шампанско.

37
00:05:12,920 --> 00:05:13,875
Ама аз ...

38
00:05:20,680 --> 00:05:22,398
- Дойде твоя американец.
- Вече?

39
00:05:22,680 --> 00:05:25,672
Побързай. Днес трябва
да го уговориш.

40
00:05:27,520 --> 00:05:30,114
Добре. А ако не се съгласи?

41
00:05:39,800 --> 00:05:40,835
Здравей.

42
00:05:42,000 --> 00:05:45,151
Не, какво ти става?
Донеси ни бутилка "Дом Периньон".

43
00:05:46,440 --> 00:05:48,431
Всичко друго просто не се пие.

44
00:05:48,800 --> 00:05:51,268
Знаеш ли, в последно време
доларът пада.

45
00:05:51,560 --> 00:05:54,996
- Какво значение има, когато ги нямам?
- Не се сърди.

46
00:05:59,800 --> 00:06:02,678
- Ще дойдеш ли с мен днес?
- А къде е гривната?

47
00:06:02,960 --> 00:06:05,952

[...]
Everything OK? Download subtitles