Preview Subtitle for Finding Nemo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:38,600 --> 00:00:41,700
Да, Марлин. Виждам го.
Божествен е.

2
00:00:41,900 --> 00:00:44,600
Признай си, Корал,
като поиска да видиш океана,

3
00:00:44,700 --> 00:00:48,400
не си представяше,
че ще го видиш целия, нали?

4
00:00:51,800 --> 00:00:53,600
Тук рибите могат да дишат.

5
00:00:53,800 --> 00:00:55,800
Добре ли се справи мъжът ти
или да?

6
00:00:55,900 --> 00:00:57,900
- Справи се отлично.
- Не беше лесно.

7
00:00:58,100 --> 00:01:00,900
Много риби-клоуни
бяха хвърлили око на къщата.

8
00:01:01,100 --> 00:01:04,600
Не се и съмнявам.
Всички до една.

9
00:01:04,900 --> 00:01:07,900
Ти направи добър избор,
а и кварталът е невероятен.

10
00:01:18,500 --> 00:01:23,000
- Харесва ти, нали?
- И още как!

11
00:01:23,300 --> 00:01:28,300
Кораловият риф е търсено място,
с добри училища и изумителни гледки,

12
00:01:28,500 --> 00:01:30,300
но нужно ли ни е
толкова пространство?

13
00:01:30,500 --> 00:01:30,600
Но нужно ли ни е
толкова пространство?

14
00:01:30,800 --> 00:01:34,600
Корал, помисли за децата ни.
Те заслужават най-доброто.

15
00:01:34,800 --> 00:01:36,900
Погледни ги! Ще се събудят,

16
00:01:37,100 --> 00:01:38,800
ще надигнат главички
и покрай спалнята им ще плува кит!

17
00:01:38,900 --> 00:01:41,600
Ще надигнат главички
и покрай спалнята им ще плува кит!

18
00:01:41,800 --> 00:01:45,100
- Ще събудиш дечицата.
- Наистина.

19
00:01:49,600 --> 00:01:51,600
Погледни ги само!

20
00:01:51,700 --> 00:01:53,700
Сънуват.

21
00:01:54,400 --> 00:01:57,700
- Трябва да им измислим имена.
- На всички ли? Сега?

22
00:01:58,000 --> 00:02:03,200
Тези тук ще са Марлин Младши,
а другите - Корал Младша.

23
00:02:03,300 --> 00:02:06,000
- Значи, готово!
- Харесва ми името Немо.

24
00:02:06,300 --> 00:02:07,300
Немо?

25
00:02:07,500 --> 00:02:11,300
Един ще кръстим Немо,
но нека повечето да са Марлин Младши.

26
00:02:11,500 --> 00:02:14,500
След ден-два ще станем родители!

27
00:02:14,600 --> 00:02:15,800
Наистина.

28
00:02:16,600 --> 00:02:19,300
Ами ако не ме харесат?

29
00:02:19,400 --> 00:02:23,600
Има над 400 яйца.
Все някой ще те хареса.

30
00:02:27,900 --> 00:02:29,065
Какво?

31
00:02:29,100 --> 00:02:31,900
- Помниш ли как се запознахме?
- Мъча се да забравя.

32
00:02:32,100 --> 00:02:36,500
Аз помня. Вижда ли се още
белега от куката на устната ми?

33
00:02:36,900 --> 00:02:39,200
- Я виж по-внимателно.
- Стига, Марлин!

34
00:02:39,400 --> 00:02:42,000
Какъв симпатяга!

35
00:02:44,200 --> 00:02:46,300
Къде се дянаха всички?

36
00:02:53,300 --> 00:02:55,600
Корал, влез вкъщи.

37
00:02:57,100 --> 00:02:59,600
Недей. На тях нищо им няма.
Но ти влез вътре.

38
00:02:59,800 --> 00:03:01,800
Веднага!

39
00:03:04,300 --> 00:03:05,400
Не!

40
00:03:25,000 --> 00:03:25,700
Корал!

41
00:04:19,300 --> 00:04:21,300
Няма, няма!

42
00:04:21,600 --> 00:04:23,400
Няма страшно. Татко е тук.

43
00:04:24,900 --> 00:04:26,600
Ти си у татко.

44
00:04:29,600 --> 00:04:33,200
Обещавам, че никога няма да допусна
да ти се случи нещо лошо...

45
00:04:34,100 --> 00:04:35,400
Немо.

46
00:04:58,000 --> 00:05:00,300
ТЪРСЕНЕТО НА НЕМО

47
00:05:13,700 --> 00:05:18,700
- Първи учебен ден. Събуди се!
- Не искам да ходя на училище.

48
00:05:18
[...]
Everything OK? Download subtitles