Preview Subtitle for A Dream In Doubt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,657 --> 00:00:03,549
Смъртоносна Битка
Войник завинаги

2
00:00:16,327 --> 00:00:17,917
Кунг Лао.

3
00:00:18,029 --> 00:00:21,399
Скромен млад мъж
със сърце на велик войн.


4
00:00:22,705 --> 00:00:25,546
Скоро това сърце ще бъде
поставено пред изпитание,


5
00:00:25,547 --> 00:00:29,503
докато се бори за дома си,
Земното Царство.


6
00:00:40,120 --> 00:00:44,810
Кунг Лао си осигурява място на състезание
наречено Смъртоносна Битка.


7
00:00:46,817 --> 00:00:50,573
Там, Боговете Старейшини, дават право
на най-великите бойци от вселената,


8
00:00:50,574 --> 00:00:54,355
правото да защитят собствения си свят
от бойците на тъмното царство,


9
00:00:54,356 --> 00:00:55,936
наречено Външният Свят.

10
00:00:57,115 --> 00:00:58,915
Правилата са прости.

11
00:00:59,144 --> 00:01:03,261
Поколения наред, избраните бойци от
двете страни са прехвърляни


12
00:01:03,262 --> 00:01:04,832
до острова Шанг Тсунг.

13
00:01:05,108 --> 00:01:06,628
Място между световете.

14
00:01:09,814 --> 00:01:11,214
Ако загубят битката,

15
00:01:12,514 --> 00:01:15,264
тяхното царство потъва
в мрак завинаги,


16
00:01:16,183 --> 00:01:19,072
погълнато от безспирното разширяване
на Външния Свят.


17
00:01:19,073 --> 00:01:23,404
Поредна победа за неговият
император Шао Кан.


18
00:01:23,528 --> 00:01:27,218
През вековете на битки,
настоящият шампион Шанг Тсунг,


19
00:01:27,437 --> 00:01:28,607
остава не победен.

20
00:01:29,036 --> 00:01:31,966
Погубил безброй бойци чрез магията си.

21
00:01:34,410 --> 00:01:35,220
Довърши го!

22
00:01:35,834 --> 00:01:38,174
Земята е съкровището на вселената.

23
00:01:38,854 --> 00:01:43,374
Младо, просторно, неразвито царство,
обитателите на което все още


24
00:01:43,375 --> 00:01:46,338
не са разбрали силата,
която притежава.


25
00:01:47,462 --> 00:01:53,805
Аз съм Рейдън, Бог на Мълнията,
защитник на Земното Царство.


26
00:01:53,806 --> 00:01:56,327
Не лека работа, бих добавил.

27
00:01:57,844 --> 00:02:01,440
Душата ти, ми принадлежи!

28
00:02:18,071 --> 00:02:19,910
Време е да поемеш,

29
00:02:19,911 --> 00:02:22,756
към съдба за която си тренирал,
през целият си живот.

30
00:02:22,757 --> 00:02:25,427
Сега си готов.

31
00:02:25,428 --> 00:02:28,542
Физически нямаш равен боец,
но тук е слабото ти място.

32
00:02:28,543 --> 00:02:31,344
Съмнение, търсещо пролука.

33
00:02:32,410 --> 00:02:35,311
Още от момче, Кунг Лао,

34
00:02:35,312 --> 00:02:40,583
знаех, че в твоята душа се крие
велик и могъщ войн.

35
00:02:40,584 --> 00:02:45,104
Победата ти ще зависи от това,
дали вярваш в себе си.

36
00:02:45,105 --> 00:02:47,830
Нещо такова.

37
00:03:08,094 --> 00:03:11,921
Кунг Лао е най-добрия и последен
от това, което предлага Земята.

38
00:03:11,922 --> 00:03:14,669
Последната ти битка, Шанг Тсунг.

39
00:03:14,670 --> 00:03:17,659
След като победиш, Земята
най-накрая ще е мое владение.

40
00:03:17,660 --> 00:03:19,644
Наше владение!

41
00:03:20,639 --> 00:03:25,448
Разбира се, исках да кажа,
че ще споделям властта,

42
00:03:25,449 --> 00:03:28,445
като ваш най-верен служител.


[...]
Everything OK? Download subtitles