Preview Subtitle for Birds Die


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,748 --> 00:00:09,801
Вижте, вижте! Има снимка на Джоуи!
Толкова е вълнуващо!

2
00:00:10,010 --> 00:00:13,058
Винаги можеш да забележиш човек,
който не е виждал пиеса на Джоуи.

3
00:00:13,059 --> 00:00:17,459
Забележете, няма страх, няма
предчувствие за надвиснала смърт.

4
00:00:17,518 --> 00:00:21,571
Ролята на Мъж #3 няма да
бъде изиграна от Вик Шапироу.

5
00:00:22,323 --> 00:00:24,891
Дойдохме в грешната вечер.

6
00:00:26,276 --> 00:00:28,562
Не мога да повярвам, че
забравих да взема списание.

7
00:00:28,570 --> 00:00:30,864
Хайде, бе, хора.
Може и да е добро.

8
00:00:31,281 --> 00:00:34,070
Не знам, удивителната
в заглавието ме плаши.

9
00:00:34,071 --> 00:00:36,871
Не е просто Фройд, а Фройд!

10
00:00:36,912 --> 00:00:39,956
Магията започва.

11
00:00:40,749 --> 00:00:46,713
Eва, свършихме
чудесна работа тук.

12
00:00:47,514 --> 00:00:53,514
Бих казал, че проблемът е решен.

13
00:02:23,143 --> 00:02:24,811
Чувствам се насилена.

14
00:02:25,979 --> 00:02:29,611
Нямахте ли чувството, че те просто се
опитваха да смъкнат кожата от телата си,

15
00:02:29,612 --> 00:02:32,612
понеже нямаше какво
друго да правят?

16
00:02:32,653 --> 00:02:33,737
Рос, десет часа.

17
00:02:33,779 --> 00:02:37,366
Наистина? Чувствам се,
все едно, че е два.

18
00:02:37,407 --> 00:02:40,177
- Не, на десет часа.
- Какво?

19
00:02:40,219 --> 00:02:46,041
Има готино парче на
осем, девет, десет часа!

20
00:02:46,083 --> 00:02:47,343
Здравей!

21
00:02:47,359 --> 00:02:50,615
Невероятна е! Тя е като
жената, за която мечтая.

22
00:02:50,616 --> 00:02:53,716
До нея ще изглеждам като
нисък, дебел, плешивец!

23
00:02:53,757 --> 00:02:55,551
Е, отивай при нея!
Тя не е с никой.

24
00:02:55,592 --> 00:03:00,606
Да, и с какво да започна?
"Извинете..."

25
00:03:01,348 --> 00:03:04,101
Хайде. И тя е човек,
можеш да го направиш!

26
00:03:04,142 --> 00:03:07,521
Моля ви, тя не е от моята класа!
Рос, няма ли да ме подкрепиш?

27
00:03:07,563 --> 00:03:11,942
- Няма да има никога такова жена.
- Благодаря, приятелче.

28
00:03:11,984 --> 00:03:16,583
Знаете ли, готините жени ходят
с някакви нищо и никакви момчета,

29
00:03:16,584 --> 00:03:19,784
ти може да си едно
от тези момчета.

30
00:03:19,825 --> 00:03:22,703
- Можеш да го направиш!
- Мислиш ли? - Да!

31
00:03:22,744 --> 00:03:25,299
Боже, не мога да повярвам, че
даже обмислям подобно нещо.

32
00:03:25,300 --> 00:03:27,000
Трябва да бъда много
внимателен с езика си.

33
00:03:27,040 --> 00:03:30,048
Хайде! Хайде!

34
00:03:34,049 --> 00:03:36,549
Добре, мога да го направя.

35
00:03:39,386 --> 00:03:41,180
Да?

36
00:03:41,221 --> 00:03:45,601
Здравей!
Следващата дума ще е...

37
00:03:45,642 --> 00:03:47,667
Чандлър!

38
00:03:47,668 --> 00:03:51,668
Името ми е Чандлър и...

39
00:03:51,669 --> 00:03:53,669
Здрасти!

40
00:03:54,109 --> 00:03:55,652
Да, вече го каза.

41
00:03:55,694 --> 00:03:58,699
Да, казах го, но това, което не казах,
беше това, което исках да кажа,

42
00:03:58,700 --> 00:04:00,700
а това, което исках
да кажа беше...

43
00:04:00,741 --> 00:04:04,745
искаш ли да излезем заедно някой
път, благодаря, приятна вечер.

44
00:04:04,786 --> 00:04:08,707
Чандлър?

45
00:04:08,749 --> 00:04:13,170
Здраст
[...]
Everything OK? Download subtitles