Preview Subtitle for New Best Friend Bulgarian Subtitle


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,294 --> 00:00:04,588
ѕобързайте!
»злитаме след четири часа!

2
00:00:04,796 --> 00:00:07,299
ћоже да има задръстване!
—амолетът може да излети по-рано!

3
00:00:07,508 --> 00:00:10,886
¬ Ћондон може да има опашка
на митницата! ѕо-бързо!

4
00:00:12,495 --> 00:00:16,124
Ўест часа път до Ћондон.
ћоника ще ни дойде в повече.

5
00:00:17,625 --> 00:00:19,325
 акво е това?

6
00:00:19,425 --> 00:00:21,425
ѕрезервативи.

7
00:00:23,226 --> 00:00:25,226
«ащо пише на испански?

8
00:00:26,227 --> 00:00:28,227
Ќе ми чети презервативите!

9
00:00:29,975 --> 00:00:34,522
ѕаспорт, налице.  амера, налице.
ѕътнически чекове, налице.

10
00:00:34,730 --> 00:00:36,899
Ќа кого казваш "налице"?
- Ќа себе си.

11
00:00:37,349 --> 00:00:38,834
„е съм ги приготвила.

12
00:00:38,934 --> 00:00:41,520
 ато го свърша
казвам "налице".

13
00:00:44,031 --> 00:00:46,116
ћама го прави. Ќе б¤х
разбрала, че е странно.

14
00:00:47,224 --> 00:00:49,518
ћайка си пъхаше главата
във фурната.

15
00:00:50,519 --> 00:00:53,814
¬същност, само веднъж.
Ќо е много странно.

16
00:00:58,610 --> 00:00:59,553
√отови ли сте?

17
00:00:59,653 --> 00:01:01,989
Ѕилетите у теб ли са?
- ≈то тук. Ќалице!

18
00:01:04,458 --> 00:01:06,276
Ћондон ни чака, бейби.

19
00:01:06,376 --> 00:01:08,376
ƒа тръгваме.

20
00:01:10,172 --> 00:01:11,990
¬зе ли си паспорта?

21
00:01:12,090 --> 00:01:15,093
¬ третото рафтче на гардероба.
Ќе искам да го губ¤!

22
00:01:20,148 --> 00:01:22,148
ѕросветна му!

23
00:01:22,575 --> 00:01:24,575
»стори¤та със
сватбата на –ос

24
00:02:12,477 --> 00:02:15,397
ѕрахосмукачката е в килера
от л¤вата страна.

25
00:02:16,447 --> 00:02:18,658
“орбите за боклук
са до хладилника.

26
00:02:19,166 --> 00:02:21,669
–ейчъл ще е тук.
Ќе мога ли да питам не¤?

27
00:02:22,219 --> 00:02:24,346
ƒа, добре. ќпитай се!

28
00:02:26,473 --> 00:02:28,325
-ƒа го направим.
-¬сичко най-хубаво!

29
00:02:28,425 --> 00:02:30,425
Ћондон, бейби!

30
00:02:30,777 --> 00:02:32,454
Ќ¤ма да станеш досаден.

31
00:02:32,554 --> 00:02:34,554
Ћондон, бейби!

32
00:02:35,481 --> 00:02:37,817
«наеш ли какво?
—бърках.

33
00:02:38,026 --> 00:02:40,278
¬сички се събрахме.
ƒа тръгваме!

34
00:02:41,186 --> 00:02:43,186
»скам да дойда
да ви прегърна...

35
00:02:43,397 --> 00:02:46,150
...и да ви пожела¤ на добър час,
но не мога да стана.

36
00:02:46,358 --> 00:02:49,486
-јз ще дойда при теб.
-ћоже ли да ми донесеш вестника?

37
00:02:51,572 --> 00:02:53,615
-∆ела¤ ти хубава
сватба. -Ѕлагодар¤.

38
00:02:53,824 --> 00:02:55,824
„андлър, и теб
искам да прегърна!

39
00:02:55,951 --> 00:02:59,079
“и можеш да ми донесеш книгата
от ваши¤ апартамент.

40
00:03:04,585 --> 00:03:07,504
-ўе тръгваме.
-«абавл¤вайте се!

41
00:03:09,781 --> 00:03:12,034
-Ќе мога да пов¤рвам, че оставаш.
-«нам.

42
00:03:12,384 --> 00:03:14,803
«ащо не дойдеш?

43
00:03:15,053 --> 00:03:18,431
ƒо Ћондон.
ўе значи много за мен.

44
00:03:18,640 --> 00:03:20,767
“р¤бва да работ¤. —ъжал¤вам.

45
00:03:20,976 --> 00:03:22,976
«ащо не си вземеш отпуска?

46
00:03:23,294 --> 00:03:26,047
«ащото не мога.
 азах ти.

47
00:03:26,556 --> 00:03:28,556
“ова е мо¤та сватба.

48
00:03:28,933 --> 00:03:31,269
«акъсн¤ваме. ƒа тръгваме!

49
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles