Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:12,000
šy:ićprevod sa engleskog i obrada
Gaca62

2
00:03:01,320 --> 00:03:04,280
# ene nae ne vole nas vie #

3
00:03:04,560 --> 00:03:07,920
# Jer nosimo nae koulje crne #

4
00:03:09,160 --> 00:03:12,000
šy:ićDezerteri, kao i svi oni koji izbegavaju
šy:ićvojnu obavezu, bie streljani.

5
00:03:13,320 --> 00:03:15,320
šy:ićArtiljerijska eta 'B. Colleoni'.

6
00:03:16,480 --> 00:03:20,000
šy:ićSvako ko bude uhvaen
šy:ićda nosi vatreno oruje...

7
00:03:20,160 --> 00:03:24,240
šy:ićbez dozvole,
šy:ićbie streljan.

8
00:04:19,920 --> 00:04:23,600
Je l' gotov policijski as?
-Jeste, sad je 6:10.

9
00:04:25,040 --> 00:04:27,920
Imamo sree te je danas oblano.

10
00:04:28,560 --> 00:04:32,040
Kad je oblano, male su anse
da e nas bombardovati.

11
00:04:34,200 --> 00:04:36,200
Gospoo, sad smo mi na redu.

12
00:05:20,760 --> 00:05:22,320
šy:ićPOBEDA

13
00:05:38,400 --> 00:05:41,680
Doi ovamo! uje li ti?

14
00:05:45,960 --> 00:05:48,520
Nema svrhe vikati.

15
00:05:48,680 --> 00:05:50,920
Oigledno ne govori nemaki.

16
00:05:51,320 --> 00:05:54,960
Izvinite, gospodine, da li znate
gde je najblii telefon?

17
00:05:55,600 --> 00:05:59,400
Svi barovi su sada zatvoreni.
Probuila vam se guma?

18
00:05:59,840 --> 00:06:03,480
To nam je poslednja,
nemamo vie rezervnih.

19
00:06:03,640 --> 00:06:08,040
Tu, odmah iza oka je jedna jako
dobra vulkanizerska radnja.

20
00:06:08,440 --> 00:06:10,040
Hvala vam.

21
00:06:10,200 --> 00:06:13,640
Kae da je iza oka
vulkanizerska radnja.

22
00:06:13,800 --> 00:06:16,640
Jo jedan ekser koji su
partizani postavili?

23
00:06:16,800 --> 00:06:19,040
Uzmi rezervnu gumu.

24
00:06:19,760 --> 00:06:22,080
Cigaretu?
-Hvala.

25
00:06:23,480 --> 00:06:24,640
Hvala.

26
00:06:24,800 --> 00:06:28,360
Doite ovamo. Ovako, na prvom
uglu skrenite desno.

27
00:06:29,200 --> 00:06:30,600
Hvala.

28
00:06:31,880 --> 00:06:33,040
Hvala.

29
00:06:33,200 --> 00:06:35,520
Iz enove ste?
-Ne, Napolitanac.

30
00:06:35,680 --> 00:06:40,080
Prole godine u ovo doba
sam bio u Napulju...

31
00:06:40,240 --> 00:06:42,920
u hotelu Vezuv.

32
00:06:43,080 --> 00:06:46,800
Otvorio bih prozor i
posmatrao more.

33
00:06:46,960 --> 00:06:51,480
Sa jedne strane, Mergellina, Posillipo,
a sa druge Capri, Sorrento...

34
00:06:51,720 --> 00:06:55,040
A ispod prozora tetka Teresa.
-Tako je.

35
00:06:55,200 --> 00:06:59,080
Bilo nam je ao kad smo naputali Napulj,
lepo nam je tamo bilo.

36
00:07:00,120 --> 00:07:03,680
Ali, vai sugraani...

37
00:07:04,040 --> 00:07:06,760
su bili sreni kad su videli
da odlazimo.

38
00:07:07,600 --> 00:07:11,280
Toliko su bili sreni da su
poeli da pucaju po nama.

39
00:07:12,000 --> 00:07:15,080
Zapravo ja i nisam pravi Napolitanac,
ja sam iz Sore.

40
00:07:15,360 --> 00:07:17,600
To je jedan gradi izmeu
Napulja i Rima.

41
00:07:17,760 --> 00:07:21,080
injenica je i da se zato vie oseam
Rimljaninom nego Napolitancem.

42
00:07:21,440 --> 00:07:24,240
Ni Rimljani nas nisu ba
mnogo voleli.

43
00:07:25,680 --> 00:07:29,720
Bili ste i u Rimu?
-Sad vie nisam, sad sam u Milanu.

44
00:07:30,440 --> 00:07:33,000
Svia vam se, Milano?
-Ni najmanje.

45
00:07:33,160 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles