Preview Subtitle for American Movie


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:49,401 --> 00:01:52,962
Da bi ispričao priču, pokazao svoju
viziju, redatelj treba biti tehničar

2
00:01:53,071 --> 00:01:54,971
čak i iluzionist.

3
00:01:55,073 --> 00:01:58,372
To znači kontrolirati i izvoditi
tehnički proces.

4
00:01:58,476 --> 00:02:00,376
Naa se paleta strano poveęala

5
00:02:00,478 --> 00:02:03,003
kroz stoljeęe stalnih
eksperimentiranja.

6
00:02:03,114 --> 00:02:06,641
Filmovi su napredovali od nijemih do
zvučnih, od crnobijelih do Technicolora,

7
00:02:06,751 --> 00:02:08,651
standardne veličine ekrana
do CinemaScopa,

8
00:02:08,753 --> 00:02:11,313
od 35 milimetara do 70 milimetara.

9
00:02:11,423 --> 00:02:16,087
Čini se da američka industrija nikad
nije propustila prihvatiti tehnoloki razvoj.

10
00:02:16,194 --> 00:02:19,823
Nekako se kretala br˛e i odlučnije
od njezinih inozemnih rivala.

11
00:02:23,435 --> 00:02:25,699
Kako je rekao King Vidor, "Film

12
00:02:25,804 --> 00:02:29,035
je najjače sredstvo izra˛avanja
ikad izumljeno,

13
00:02:29,140 --> 00:02:31,370
ali on je i iluzija moęnija
od bilo koje druge,

14
00:02:31,476 --> 00:02:34,741
i zbog toga mora biti u rukama
mašioničara i čarobnjaka

15
00:02:34,846 --> 00:02:36,837
koji ga mogu o˛ivjeti".

16
00:02:36,948 --> 00:02:40,042
Ovdje, Buster Keaton,
ambiciozni snimatelj,

17
00:02:40,151 --> 00:02:42,051
pokazuje svoj materijal
efovima MGM-a

18
00:02:42,153 --> 00:02:44,280
nadajuęi se dobijanju posla.

19
00:02:44,389 --> 00:02:48,951
Na˛alost, film je dvostruko eksponiran,
i projekcija je katastrofalna.

20
00:02:49,060 --> 00:02:52,393
Mešutim, kao to svaki redatelj
mo˛e posvjedočiti,

21
00:02:52,497 --> 00:02:55,933
nezgode mogu biti izvor
iznimne poetike

22
00:02:56,034 --> 00:02:57,934
i ljepote.

23
00:02:58,036 --> 00:03:01,802
Ono to Keatonov snimatelj mora
naučiti i svladati je jezik filma.

24
00:03:03,942 --> 00:03:06,604
Zanimljivo, veęina
ranih filmskih pionira,

25
00:03:06,711 --> 00:03:10,613
uključujuęi D. W. Griffitha,
nije imala formalno obrazovanje.

26
00:03:10,715 --> 00:03:13,741
Bili su samouki i često su dijelili
prevladavajuęu predrasudu

27
00:03:13,852 --> 00:03:18,448
da je film ni˛a vrsta zabave.

28
00:03:18,556 --> 00:03:23,152
Američki film vjerojatno je sazrio
u veljači 1915.

29
00:03:23,261 --> 00:03:26,890
kad je D. W. Griffith prikazao svoj
prvi dugometra˛ni ep

30
00:03:26,998 --> 00:03:29,091
Rošenje nacije.

31
00:03:29,200 --> 00:03:32,931
Prema Raoulu Walshu, jednom od
Griffithovih pomoęnika u to vrijeme,

32
00:03:33,037 --> 00:03:35,505
koji je glumio Johna Wilkesa Bootha

33
00:03:35,607 --> 00:03:38,838
bilo je potrebno Rošenje nacije
da bi se Amerikance uvjerilo

34
00:03:38,943 --> 00:03:41,571
da je film zasebna umjetnost

35
00:03:41,679 --> 00:03:45,206
a ne samo nezakoniti
potomak kazalita.

36
00:03:45,316 --> 00:03:48,308
Kako je Griffith postigao ovaj trijumf?

37
00:03:48,419 --> 00:03:52,219
Uglavnom kroz kompoziciju
i orkestraciju kadrova.

38
00:03:52,323 --> 00:03:55,815
Kako je Walsh kazao,
"gornji i donji kutovi snimanja

39
00:03:55,927 --> 00:03:59,624
pretvorili su dobar film u veliki film".

40
00:04:04,202 --> 00:04:07,103
Jedan krupni plan je bio vrijedan tisuęu riječi.

41
00:04:08,840 --> 00:04:1
[...]
Everything OK? Download subtitles