Preview Subtitle for Black


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:29,850 --> 00:01:34,094
 азват, че по-гол¤мата част от съзнанието
спи по време на криогенен сън.

2
00:01:36,355 --> 00:01:38,616
ѕо-гол¤мата, но не и първичната...

3
00:01:41,538 --> 00:01:43,625
...животинската страна.

4
00:01:50,721 --> 00:01:53,191
Ќищо чудно, че съм все още буден.

5
00:01:56,113 --> 00:01:58,375
“ранспортират ме с цивилните.

6
00:01:59,801 --> 00:02:02,445
Ќ¤къде около 40, 40 и малко.

7
00:02:03,418 --> 00:02:07,419
„ух арабски глас.
Ѕеше н¤какъв черен магьосник.

8
00:02:07,767 --> 00:02:10,237
¬еро¤тно пътуващ по път¤ си към Ќю ћека.

9
00:02:10,619 --> 00:02:13,750
Ќо по какво направление?  акъв курс?

10
00:02:14,968 --> 00:02:16,741
Ќадуших жена.

11
00:02:16,881 --> 00:02:21,890
ѕот, ботуши, колан за инструменти.
“ип съгледвач.

12
00:02:22,655 --> 00:02:24,046
—вободни заселници.

13
00:02:25,090 --> 00:02:27,942
ј те единствено избират обратни¤ път.

14
00:02:29,403 --> 00:02:31,629
» ето го мо¤ истински проблем:

15
00:02:32,534 --> 00:02:36,290
√-н ƒжоунс, синеоки¤т д¤вол.

16
00:02:37,056 --> 00:02:39,839
ѕланира да ме върне зад решетките...

17
00:02:40,396 --> 00:02:43,527
...само че този път е избрал
грешна посока.

18
00:02:45,370 --> 00:02:47,874
ѕът¤ между спирките е дълъг.

19
00:02:50,275 --> 00:02:53,092
ƒостатъчно дълъг за да се обърка нещо.

20
00:03:35,635 --> 00:03:37,374
«ащо паднах върху теб?

21
00:03:38,035 --> 00:03:41,340
“ой е мъртъв.  апитана е мъртъв.

22
00:03:42,906 --> 00:03:44,853
√ледах точно към него.

23
00:03:44,993 --> 00:03:47,185
’ронометъра показва че са изминали 22 седмици.

24
00:03:47,359 --> 00:03:50,037
√равитаци¤та не тр¤бваше да се
задейства за още 19.

25
00:03:50,106 --> 00:03:52,577
-«ащо паднах?
-„у ли ми какво казах?

26
00:03:52,750 --> 00:03:54,211
 апитана е мъртъв.

27
00:03:59,429 --> 00:04:01,585
1,550 милибара.

28
00:04:01,725 --> 00:04:03,778
ѕада по 20 милибара за минута.

29
00:04:04,855 --> 00:04:07,848
√убим въздух.
Ќещо ни е ударило.

30
00:04:07,986 --> 00:04:10,734
 ажи ми само, че сме още по курс.

31
00:04:10,769 --> 00:04:14,943
ѕокажи ми всички онези звезди.
’айде! ќнези големите, ¤рките--

32
00:04:16,196 --> 00:04:17,622
 акво?

33
00:04:29,102 --> 00:04:32,127
—пешен случай
от търговски кораб ’ънтар √ратцнер...

34
00:04:32,232 --> 00:04:33,937
...по курс към системата “ангир...

35
00:04:34,076 --> 00:04:36,580
...с 40 частни пътници на борда.

36
00:04:36,754 --> 00:04:40,303
«агубили сме курса и навлизаме в...

37
00:04:40,371 --> 00:04:42,772
...планетарна система
със следните координати:

38
00:04:42,911 --> 00:04:44,198
X38--

39
00:04:51,017 --> 00:04:53,347
‘рай, къде по д¤волите ни са комуникациите?

40
00:05:09,244 --> 00:05:12,549
—падаме под допустимите граници.

41
00:05:13,871 --> 00:05:16,062
“ренирана си за това, нали?

42
00:05:27,646 --> 00:05:30,394
ќтворете въздушните спирачки.

43
00:05:30,463 --> 00:05:34,220
-ќтворете въздушните спирачки.
-÷ентъра на тежестта е изнесен към кърмата.

44
00:05:34,394 --> 00:05:37,768
ѕрепоръчва се изхвърл¤не на баластрата.

45
00:05:42,152 --> 00:05:44,482
 акво да....
 акво изхвърлихме, ‘рай?

46
00:05:44,586 --> 00:05:45,874
“ежим твърде много отзад!

47
00:05:45,943 --> 00:05:47,787
Ќе мога да наведа
шиб
[...]
Everything OK? Download subtitles