Preview Subtitle for Hide Seek


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:58,961 --> 00:02:03,361
Криеница

2
00:02:09,362 --> 00:02:10,386
За мен.

3
00:02:17,971 --> 00:02:24,274
Винаги си искала да ...
отидеш и да видиш Тадж Махал, нали?

4
00:02:25,378 --> 00:02:29,280
Един ден ... ще те заведа.

5
00:02:39,359 --> 00:02:41,850
Уау! Камера.

6
00:02:42,428 --> 00:02:43,861
Дай да видя.
- Почакай, нека първо да я изпробвам.

7
00:02:43,963 --> 00:02:45,260
Дай да я видя.

8
00:02:45,365 --> 00:02:46,457
Не ти ли казах?

9
00:02:47,367 --> 00:02:50,461
Какво ти подариха родителите ти, шефе?
- Абсолютно нищо.

10
00:02:50,570 --> 00:02:55,269
Не се обиждай , шефе,
но може да задържиш моя подарък ако искаш.

11
00:03:13,826 --> 00:03:16,659
Уау, толкова е красиво.

12
00:03:17,363 --> 00:03:18,387
От къде го намери, Ом?

13
00:03:19,499 --> 00:03:21,262
Купих този подарък за Джотика.

14
00:03:26,639 --> 00:03:31,338
Днес е деня в който се раздават подаръци.
- Уау!

15
00:03:32,045 --> 00:03:34,343
За кой е това?
- За Гунита.

16
00:03:35,448 --> 00:03:36,540
Тя ще бъде впечатлена.

17
00:03:53,499 --> 00:03:55,467
Той има подобен подарък като твоя.

18
00:03:56,636 --> 00:03:58,263
Но е малко по - голям от твоя.

19
00:03:58,371 --> 00:04:00,464
Ще съсипе значимостта на моят подарък.

20
00:04:10,383 --> 00:04:11,372
Какво правиш?

21
00:04:12,552 --> 00:04:13,576
Ще се счупи.

22
00:04:14,420 --> 00:04:15,444
Не, Джей.

23
00:04:26,032 --> 00:04:27,260
Какво направи?

24
00:04:29,435 --> 00:04:30,459
Счупи подаръка.

25
00:04:46,486 --> 00:04:47,510
Спри, Джайдийп.

26
00:04:48,021 --> 00:04:50,512
Купих ти подарък също като този,
който той е купил.

27
00:04:51,024 --> 00:04:53,458
Исках да ти покажа колко много
те обичам.

28
00:04:54,360 --> 00:04:57,329
Любов! Слава на Бога, че се счупи.

29
00:04:58,031 --> 00:05:01,262
Не го искам, нито любовта,
нито подаръка ти.

30
00:05:02,368 --> 00:05:04,859
Дори и да ми го беше дал, аз щях
да го хвърля в коша за боклук!

31
00:05:04,971 --> 00:05:06,461
Върни подаръка на Ом!

32
00:05:17,050 --> 00:05:18,312
Не те искаме тук.

33
00:05:19,018 --> 00:05:22,715
Поканихме те на партито защото
нашите родители ни принудиха.

34
00:05:23,823 --> 00:05:26,383
Защото баща ти е политик, разбра ли?

35
00:06:16,642 --> 00:06:19,543
Ом. Ти си буден, сине.

36
00:06:29,889 --> 00:06:30,913
Какво има?

37
00:06:33,493 --> 00:06:34,517
Какво ти има?

38
00:06:35,027 --> 00:06:41,262
Ом. Знаеш ли кой има рожден ден днес?

39
00:06:43,436 --> 00:06:44,664
Честит рожден ден, лельо Мина.

40
00:06:47,039 --> 00:06:50,805
Гпупаче, днес е твоят рожден ден.

41
00:06:54,046 --> 00:06:55,479
Не трябва да забравяш собственият си
рожден ден.

42
00:06:57,550 --> 00:07:01,316
Лудият човек го прави.
- Не.

43
00:07:03,423 --> 00:07:04,447
Ти не си луд.

44
00:07:10,296 --> 00:07:13,390
Слушай, ставай бързо и се приготви.

45
00:07:32,952 --> 00:07:34,249
Ало.

46
00:07:37,023 --> 00:07:39,253
Ало.
- Здравей, Ом.

47
00:07:39,892 --> 00:07:42,452
Ало.
- Защо повтаряш само ало?

48
00:07:42,562 --> 00:07:44,325
Аз съм, Джотика.

49
00:07:47,567 --> 00:07:51,867
Джотика.
- Ом, ще кажеш ли нещо друго?

50
00:07:52,572 --> 00:07:54,335
Джотика, днес имам рожден ден.

51
00:07:55,84
[...]
Everything OK? Download subtitles