Preview Subtitle for Home Delivery


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,668 --> 00:00:02,961
ќтвън???

2
00:00:18,101 --> 00:00:19,686
ƒупу, какво е това магаре, което си
ми изпратил и какво

3
00:00:19,853 --> 00:00:21,063
тр¤бва да прав¤ с него?

4
00:00:36,703 --> 00:00:37,996
ќ, съжал¤вам...

5
00:00:40,249 --> 00:00:42,000
¬есел ƒивали предварително...

6
00:00:42,376 --> 00:00:44,336
Ѕлагодар¤...јз...вода...

7
00:00:47,798 --> 00:00:49,675
«а теб е...—игурно е јнджу...

8
00:00:53,637 --> 00:00:56,598
јло, јнджу...
- Ќе е јнджу, ѕарвати е.

9
00:00:56,974 --> 00:00:59,977
ѕарвати, болен съм, съжал¤вам.

10
00:01:05,649 --> 00:01:08,610
—ър, тр¤бва сериозно да си поговорим
със —ъни...¬сичко си има граници.

11
00:01:08,986 --> 00:01:12,948
Ќе мога да го контролирам и не съм
сигурна, че н¤кой може.

12
00:01:13,657 --> 00:01:14,950
ћайкъл...

13
00:01:17,160 --> 00:01:19,913
ƒа, сър..
- ¬иж, не мога да ти предложа работа.

14
00:01:22,666 --> 00:01:23,876
ƒа, сър.

15
00:01:24,084 --> 00:01:25,961
Ќе мога да ти предложа ...

16
00:01:28,088 --> 00:01:30,048
Ќо утре е ƒивали и —уреш
н¤ма да дойде, така че...

17
00:01:30,340 --> 00:01:32,301
ƒа, сър...–ама ще бъде много щастлива.

18
00:01:32,676 --> 00:01:34,052
–ама?
- ∆ена ми...т¤ винаги казваше...

19
00:01:34,219 --> 00:01:35,429
...че никога н¤ма да си намер¤ работа.
-  акво?

20
00:01:35,721 --> 00:01:38,640
—ър, казвам ви, никога не съм имал работа,
за повече от два дни.

21
00:01:38,974 --> 00:01:41,935
Ќо аз...
- ¬ие сте много добър, сър.Ѕлагодар¤ ви.

22
00:01:42,394 --> 00:01:45,105
 акво тр¤бва да направ¤?
- јаа...ѕопълнете формул¤ра.

23
00:01:45,355 --> 00:01:47,649
ј униформа?
- ƒа, вземете ¤...

24
00:01:49,776 --> 00:01:51,987
ћного ви благодар¤, сър.
- Ќ¤ма за какво.

25
00:01:59,661 --> 00:02:02,122
—лед като помислих, разбрах...

26
00:02:03,832 --> 00:02:06,126
ћного внимателно

27
00:02:06,835 --> 00:02:10,964
ще върша работата си.

28
00:02:12,716 --> 00:02:18,138
ќбещавам си.

29
00:02:20,849 --> 00:02:24,645
“ози път ще бъде повече от два дни.

30
00:02:28,023 --> 00:02:31,652
“ози път ще бъде повече от два дни.

31
00:02:48,710 --> 00:02:50,337
јз ще отвор¤.

32
00:02:52,965 --> 00:02:54,925
—ъни, ћис ћа¤ те търси.

33
00:02:56,343 --> 00:02:58,595
Ќани, не познавам никаква ћис ћа¤...¬а¤...

34
00:02:59,346 --> 00:03:01,223
“огава защо се съблича....

35
00:03:01,348 --> 00:03:03,183
 акво???

36
00:03:19,658 --> 00:03:21,618
 акво правиш, правиш, правиш, —ъни?

37
00:03:22,077 --> 00:03:26,039
ѕрав¤, прав¤, прав¤...
ѕандей, дай си ми чашата.

38
00:03:26,331 --> 00:03:29,710
 афе...ѕандей, какво правиш?

39
00:03:30,669 --> 00:03:33,172
Ќе, не...Ќе искам да знам..
Ѕлагодар¤ ти.

40
00:03:39,011 --> 00:03:41,221
ѕандей. кафето ти..
- Ѕлагодар¤, много ти благодар¤.

41
00:03:41,430 --> 00:03:42,973
ѕак запов¤дай.

42
00:03:55,068 --> 00:03:56,278
ƒобро утро,  аран...ƒа.

43
00:03:56,653 --> 00:03:59,114
» ти ли ставаш толкова късно?
- ≈й, —ъни, интервюто ти...

44
00:03:59,948 --> 00:04:02,242
—нощи гледах един филм...

45
00:04:02,826 --> 00:04:04,661
 ой?
- 'Wedding night in a graveyard'

46
00:04:05,329 --> 00:04:07,289
”жасен филм, Ќани.
Ќе тр¤бва да го търпиш.

47
00:04:07,664 --> 00:04:09,625
Ќе, не теб,  аран.

48
00:04:09,958 --> 00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles