Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,780 --> 00:00:17,900
С А Н Д О К А Н
И ПИРАТИТЕ НА МАЛАЙЗИЯ

2
00:01:54,300 --> 00:01:59,499
Продуцентите изразяват благодарност
към властите в Сингапур,

3
00:01:59,620 --> 00:02:03,215
които направиха
възможни снимките на живо.

4
00:02:55,100 --> 00:02:57,534
Течението носи лодка!

5
00:03:08,180 --> 00:03:11,138
Капитан Яниш!
Течението носи лодка!

6
00:03:12,620 --> 00:03:15,054
Ето, лодка е!

7
00:03:16,740 --> 00:03:19,174
Сандокан!

8
00:03:23,620 --> 00:03:26,339
Приличат на корабокрушенци.

9
00:03:26,460 --> 00:03:30,089
Странно, от месец морето е спокойно.

10
00:03:30,220 --> 00:03:33,815
Този е офицер
от охраната на Саравак.

11
00:03:33,940 --> 00:03:37,091
Пирангу! Хирундо!
Качете ги на борда!

12
00:03:51,380 --> 00:03:55,851
Беше по-страшно и от кошмар.
Появиха се през нощта.

13
00:03:55,980 --> 00:03:59,052
Убиха охраната на пристанището.

14
00:03:59,180 --> 00:04:01,819
Нападнаха двореца на раджата.

15
00:04:01,940 --> 00:04:05,728
Колко бяха?
- Стотина, всичките англичани.

16
00:04:06,700 --> 00:04:12,058
Съпротивлявахме се до последно.
Но те имаха съвременно оръжие.

17
00:04:13,100 --> 00:04:16,490
Една картечница,
която покосяваше всичко.

18
00:04:16,620 --> 00:04:19,692
Къде е раджа Хасим?
- Плениха го.

19
00:04:20,500 --> 00:04:22,855
А останалите?

20
00:04:22,980 --> 00:04:25,813
Жена му? А дъщеря му Хада?

21
00:04:25,940 --> 00:04:29,057
Намерихме трупа на махарани.

22
00:04:30,460 --> 00:04:35,136
А принцесата?
- И тя е убита. Така мисля...

23
00:04:38,820 --> 00:04:42,290
Дворецът се превърна
в ад от огън и ужас.

24
00:04:43,260 --> 00:04:45,455
Сандокан!

25
00:04:45,580 --> 00:04:49,937
Предводителят на онези бандити
се казва Джеймс Брук.

26
00:04:50,060 --> 00:04:55,293
Ще го заловиш ли? Хората от Саравак
те чакат. Помогни ни!

27
00:04:58,260 --> 00:05:01,218
Как каза, че е името му?
- Брук.

28
00:05:04,540 --> 00:05:09,614
Скоро този Брук ще проклина деня,
в който е пристигнал в Саравак.

29
00:05:09,740 --> 00:05:12,573
Сменете курса! Отиваме в Саравак.

30
00:05:59,540 --> 00:06:01,652
Огън!

31
00:06:20,820 --> 00:06:23,618
Г-н лейтенант!
- Открийте атентатора!

32
00:06:23,740 --> 00:06:26,573
Ще го заловим.
- Само думи не стигат!

33
00:06:26,700 --> 00:06:29,737
Сандокан стеснява кръга.
Ако не го спрем...

34
00:06:29,860 --> 00:06:33,375
Ще удвоим часовите.
- И ще ни трябват още хора.

35
00:06:33,500 --> 00:06:37,175
Не, лейтенанте,
така няма да решим проблема.

36
00:06:42,340 --> 00:06:46,219
Поредният атентат!
Този път на две крачки от мен.

37
00:06:46,340 --> 00:06:52,131
След месец идва комисия от Англия.
Как ще реагират на размириците?

38
00:06:53,500 --> 00:06:56,253
Не знаете ли? Аз ще ви кажа.

39
00:06:57,860 --> 00:07:02,331
Английското правителство
няма да признае властта ми.

40
00:07:03,540 --> 00:07:05,656
Вода.

41
00:07:06,660 --> 00:07:09,652
Най-добре да уведомим комисията.

42
00:07:09,780 --> 00:07:15,138
Ще пиша на вицекраля на Бомбай,
че някаква сбирщина от пирати...

43
00:07:15,260 --> 00:07:18,935
Аз не бих го направил, лорд Брук.
В Бомбай знаят,

44
00:07:19,060 --> 00:07:24,054
че набезите на Сандокан
са проява на национализма му.

45
00:07:24,180 --> 00:07:27,934

[...]
Everything OK? Download subtitles