Preview Subtitle for Scary Movie 4 2006


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:50,676 --> 00:00:52,261
Помощ.
Помогнете ми.

2
00:00:52,928 --> 00:00:53,846
Мъртъв ли съм?

3
00:00:53,971 --> 00:00:57,015
Не си мъртъв.
Отвлекли са те.

4
00:00:57,558 --> 00:00:58,517
Коби?

5
00:00:59,268 --> 00:01:00,435
Кой си?

6
00:01:05,148 --> 00:01:06,233
Доктор Фил?

7
00:01:06,525 --> 00:01:07,860
Какво по дяволите става?

8
00:01:07,901 --> 00:01:08,819
Не знам.

9
00:01:09,027 --> 00:01:11,655
Снимахме предаване за тийнеджъри
с комплекси за изоставяне

10
00:01:11,697 --> 00:01:13,490
и изведнъж
се събудих тук.

11
00:01:15,075 --> 00:01:17,077
Леле, как ще се
ядосат онези деца.

12
00:01:18,579 --> 00:01:19,788
Здравейте, господа.

13
00:01:20,289 --> 00:01:22,791
Не ме познавате,
но аз ви познавам.

14
00:01:23,000 --> 00:01:25,627
И двамата си изкарвате хляба,
като играете игрички с други хора.

15
00:01:26,086 --> 00:01:28,589
Но днес ще играете
игра за живота си.

16
00:01:29,715 --> 00:01:32,384
В момента и двамата вдишвате
смъртоносен газ.

17
00:01:32,426 --> 00:01:37,431
Имате 120 секунди да стигнете
противоотровата или ще умрете.

18
00:01:37,472 --> 00:01:39,224
Боже мой, как
ще се махнем оттук?

19
00:01:39,266 --> 00:01:40,809
Нека играта започне.

20
00:01:43,896 --> 00:01:44,813
Ето там.

21
00:01:51,904 --> 00:01:53,447
Удари го с нещо.

22
00:01:54,698 --> 00:01:55,407
Ето там.

23
00:02:07,127 --> 00:02:08,128
По дяволите.

24
00:02:09,046 --> 00:02:09,796
Извинявай.

25
00:02:11,089 --> 00:02:16,845
Шакийл, не съм ти ядосан,
но след минута ще сме мъртви.

26
00:02:17,471 --> 00:02:19,473
Изолирай гласа, който ти
казва, че ще се провалиш.

27
00:02:19,515 --> 00:02:21,225
Притежавай успеха си.

28
00:02:28,482 --> 00:02:30,692
Просто вкарай
в проклетия кош!

29
00:02:35,239 --> 00:02:37,032
Това пък за какво беше?

30
00:02:37,241 --> 00:02:38,742
Нарани чувствата ми.

31
00:02:38,784 --> 00:02:40,244
Чувствата ти?

32
00:02:40,285 --> 00:02:41,912
Майната им на чувствата ти.

33
00:02:41,954 --> 00:02:45,707
Всички с техните чувства,
"Няма мира", "Децата ми са ужасни".

34
00:02:45,749 --> 00:02:47,835
"Помогнете ми, помогнете ми. "
Просто млъкни.

35
00:02:48,168 --> 00:02:51,380
Защо не мога да оправя никой?
Напълно безполезен съм.

36
00:02:51,588 --> 00:02:54,383
Мама беше права.
Мама беше права.

37
00:02:55,259 --> 00:02:56,552
Успокой се.

38
00:02:56,927 --> 00:02:58,345
Ти си гениален доктор.

39
00:02:59,012 --> 00:03:00,889
Не съвсем.
- Какво?

40
00:03:01,723 --> 00:03:03,851
Просто казвам на
хората да се осъзнаят.

41
00:03:03,892 --> 00:03:05,602
Дори и психолог не съм.

42
00:03:07,563 --> 00:03:09,064
Електротехник съм.

43
00:03:10,399 --> 00:03:12,067
Провалих те, Шак.

44
00:03:12,109 --> 00:03:13,277
Провалих те.

45
00:03:21,994 --> 00:03:22,953
Да.

46
00:03:27,332 --> 00:03:28,667
Още 30 секунди.

47
00:03:32,546 --> 00:03:36,175
Няма да стане.
- Естествено, иска да си отрежем краката.

48
00:03:37,885 --> 00:03:38,969
Ти си първи.

49
00:03:40,053 --> 00:03:41,138
Друг път.

50
00:03:43,348 --> 00:03:45,976
Да. Явно не ти стиска.

51
00:03:46,476 --> 00:03:48,020
Явно майка ти
е била права.

52
00:03:50,689 --> 00:03:54,276
Никога!
Кой е страхливец сега, мамо?

53
00:03:55,1
[...]
Everything OK? Download subtitles