Preview Subtitle for Cartoon Alley


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:18,519 --> 00:00:21,948
“уити в
"Ќ≈ ≈ Ћ» —Ћјƒ ј?"

2
00:00:34,884 --> 00:00:37,416
«ќќ ћј√ј«»Ќ

3
00:00:40,201 --> 00:00:49,548
"“ири-рам, та-рам,
и облаците в небето, оу ти-ри-рам!"


4
00:00:51,580 --> 00:00:53,660
—тори ми се, че вид¤х котенце!

5
00:01:12,470 --> 00:01:15,570
ƒобре, умници! —мейте сега!

6
00:01:29,773 --> 00:01:31,450
резач на стъкла

7
00:01:34,107 --> 00:01:36,016
ѕ–ќƒјƒ≈Ќќ

8
00:01:38,588 --> 00:01:41,137
ƒќ—“ј¬ ј Ќј ∆»¬ќ“Ќ»

9
00:01:49,429 --> 00:01:50,562
¬Ќ»ћјЌ»≈
 ”„≈

10
00:01:51,318 --> 00:01:54,793
»двам! »двам!
“ихо момчета, тихо!

11
00:01:56,141 --> 00:01:57,440
—амо минутка!

12
00:02:01,787 --> 00:02:03,599
 олко са сладки.

13
00:02:06,759 --> 00:02:09,716
ќу! Ќе е ли най-сладкото
птиченце?

14
00:02:10,208 --> 00:02:12,894
«наете ли, луда съм на тема животни!

15
00:02:17,419 --> 00:02:18,700
—покойно момчета!

16
00:02:21,363 --> 00:02:25,161
ƒолу! ƒолу! ћомчета, долу!
—тига!

17
00:03:01,691 --> 00:03:05,621
“ова котенце ще си донесе доста непри¤тности!

18
00:03:23,083 --> 00:03:26,652
≈ха!  отенцето имало розова кожа
под пухкавата си козина.

19
00:03:39,604 --> 00:03:43,449
»иха! “ова котенце имало дълги крака!

20
00:03:50,908 --> 00:03:54,271
я да млъквате!

21
00:03:56,499 --> 00:03:57,403
инструменти

22
00:03:57,640 --> 00:04:00,126
≈то ви, кученца! ћожете ли да работите с това?

23
00:04:27,174 --> 00:04:29,956
–ј ≈“ј ’ћ2
цел-къщата

24
00:05:25,738 --> 00:05:29,979
√оркото котенце е изл¤зло от двора,

25
00:05:30,307 --> 00:05:33,251
аз ще ти помогна да се върнеш, котенце!

26
00:06:01,515 --> 00:06:04,590
 райно време беше!
ћислех, че никога н¤ма да дойде!

27
00:06:07,408 --> 00:06:11,517
ƒолу, момчета! —покойно!
ўе си ¤ получите!

28
00:06:11,595 --> 00:06:13,125
 ”„≈Ў ј ’–јЌј
- оо, ето ви ¤!

29
00:06:14,384 --> 00:06:18,892
Ћеле, тр¤бва да са много гладни,
ƒори не ¤ разопаковах.

30
00:06:53,134 --> 00:06:58,044
 ой ли би събудил кученцата
толкова рано сутринта?

31
00:06:59,056 --> 00:07:03,949
превод: sNiPeRkA

32
00:07:04,949 --> 00:07:14,949
Downloaded From www.SubsMax.com


[...]
Everything OK? Download subtitles