Preview Subtitle for Syriana Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,780 --> 00:00:22,980
Какво гледаш, братче?
- Не съм казвал нищо.

2
00:00:23,150 --> 00:00:24,520
Няма какво да казваш.

3
00:00:47,722 --> 00:00:49,696
Сигурно търсене
Агенти занимаващи се с Мусауи

4
00:00:50,980 --> 00:00:53,213
Строго секретен файл
Достъпът отказан

5
00:00:53,214 --> 00:00:54,214
Мохамед Шейк Агиза
Секретно, Достъпът отказан

6
00:00:54,215 --> 00:00:55,215
Принц Насир Ал-Субааи
Секретен, достъпът отказан

7
00:01:14,810 --> 00:01:18,670
Този компютър е под наблюдение
от главния инспекторат.

8
00:02:05,320 --> 00:02:06,350
Ето ни и нас

9
00:02:08,130 --> 00:02:09,560
Добре, приятелче.

10
00:02:11,100 --> 00:02:13,360
Хайде, знам, знам, знам.

11
00:02:13,570 --> 00:02:14,220
Хей, Фред!

12
00:02:15,170 --> 00:02:15,860
Фред!

13
00:02:17,570 --> 00:02:18,090
Здрасти, Боб.

14
00:02:20,370 --> 00:02:23,100
Знаеш ли какво, приятел.
Ей, Джак, сестра ти...

15
00:02:31,180 --> 00:02:33,080
Вкарай децата, ей сега се връщам.

16
00:02:35,890 --> 00:02:40,650
Какво става, Фред?
- Всичко е наред, сега влизам.

17
00:02:43,730 --> 00:02:47,820
ФБР се заеха, Боб. Ясно е.
Нищо не мога да направя,

18
00:02:47,930 --> 00:02:50,420
и ти го знаеш. Криминално разследване е,
2 души са били убити.

19
00:02:50,570 --> 00:02:51,760
За малко да ме убият.

20
00:02:52,700 --> 00:02:54,470
Сега ми задават въпроси за братята Амири.

21
00:02:54,570 --> 00:02:56,100
Въпроси относно Техеран.

22
00:02:58,140 --> 00:03:01,480
Трябва да разбереш. Така се срутват кариери.
Дори не би трябвало да говоря с теб.

23
00:03:01,481 --> 00:03:02,481
Написах принц Ал-Субааи,
и ми конфискуваха компютъра.

24
00:03:05,720 --> 00:03:08,350
Откъде идва това?
Откъде дойде случая Насир?

25
00:03:08,590 --> 00:03:09,880
Съветвам те да прекратиш.

26
00:03:10,760 --> 00:03:11,950
Защо ме разследват?

27
00:03:13,320 --> 00:03:15,020
Защо ме разследват?

28
00:03:15,190 --> 00:03:16,250
Фред!

29
00:03:19,200 --> 00:03:20,260
Довиждане, Боб.

30
00:04:10,820 --> 00:04:12,580
Какво става?

31
00:04:17,290 --> 00:04:19,760
Ако наистина ми липсва вяра

32
00:04:21,390 --> 00:04:23,920
значи не съм правилния човек.

33
00:04:24,460 --> 00:04:28,330
Питането ти значи, че имаш вяра,

34
00:04:28,430 --> 00:04:30,420
и я прави по-силна.

35
00:04:30,570 --> 00:04:33,330
Глупости са това.

36
00:04:36,140 --> 00:04:39,940
Ще можем да се намесваме
в семейните дела.

37
00:04:40,110 --> 00:04:43,600
Ще можем да им помагаме,
с каквото се нуждаят.

38
00:04:43,920 --> 00:04:46,680
Ще можем да доведем майка ти тук.

39
00:05:16,110 --> 00:05:17,510
Моля те.

40
00:05:22,490 --> 00:05:24,250
Уморен съм.

41
00:05:24,590 --> 00:05:25,650
Татко...

42
00:05:26,860 --> 00:05:28,790
Кой ще бъде емир?

43
00:05:34,670 --> 00:05:36,330
Брат ти.

44
00:05:36,830 --> 00:05:38,530
Слава на Господ.

45
00:05:38,670 --> 00:05:41,800
Бих искал да останеш външен министър.

46
00:05:41,940 --> 00:05:43,600
Не можеш да направиш това.

47
00:05:45,180 --> 00:05:50,340
Едва е квалифициран да ръководи бардак, камо ли държава.

48
00:05:52,150 --> 00:05:54,780
Обичам Европа.

49
00:05:56,190 --> 00:05:58,950
Ще бъда щастлив да остана тук.

50
00:06:01,590 --> 00:06:04,060
Решението ми е окончателно.

[...]
Everything OK? Download subtitles