Preview Subtitle for Tango


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,205 --> 00:00:11,582
Ще харесаш това.
Най-голямата атракция в целия парк.

2
00:00:12,842 --> 00:00:14,385
Насам!

3
00:00:14,760 --> 00:00:17,847
-Знаеш ли къде отиваш?
-Абсолютно.

4
00:00:19,014 --> 00:00:22,560
-Наистина ли знаеш къде отиваш?
-Да,напълно!

5
00:00:22,810 --> 00:00:25,062
Тогава си раздвижи задника!

6
00:00:35,656 --> 00:00:36,824
Хайде!

7
00:00:56,469 --> 00:00:58,429
-Това е единствения път?
-Не.

8
00:00:58,679 --> 00:01:01,015
Можем да го направим.
Да вървим!

9
00:01:05,978 --> 00:01:07,146
От тук!

10
00:01:09,023 --> 00:01:11,317
-Сигурен ли си че това е единствения изход?
-Да!

11
00:01:11,692 --> 00:01:13,277
Хайде!Сектор 4!

12
00:01:20,576 --> 00:01:22,077
Не докосвай тези кабели.

13
00:01:22,912 --> 00:01:24,038
Благодаря.

14
00:01:32,463 --> 00:01:34,006
-Знаеш ли какво?
-Какво?

15
00:01:35,174 --> 00:01:36,926
Наистина се уморих от това електричество.

16
00:01:37,176 --> 00:01:38,803
Много плямпаш!

17
00:01:52,316 --> 00:01:54,318
-Сега какво?
-Нищо,няма проблем.

18
00:01:54,610 --> 00:01:57,446
Спускаме се по тези жици
и сме свободни.

19
00:01:59,698 --> 00:02:00,699
Това ли е планът ти?

20
00:02:02,785 --> 00:02:03,994
Ще се изпържим.

21
00:02:04,245 --> 00:02:05,704
Знаеш ли нещо за електричеството?

22
00:02:06,330 --> 00:02:09,875
Ако хванеш само едната жица
и не докосваш земята,ще сме спасени.

23
00:02:11,877 --> 00:02:12,753
Разбра ли?

24
00:02:13,379 --> 00:02:14,755
Не знам.

25
00:02:15,005 --> 00:02:15,965
Аз също.

26
00:02:17,633 --> 00:02:19,343
Длъжник съм ти ако се измъкнем.

27
00:02:19,969 --> 00:02:21,512
Така може да тръгваш пръв.

28
00:02:23,013 --> 00:02:25,433
-Все още си ми задължен.
-Знаех си че ще кажеш това.

29
00:02:27,893 --> 00:02:30,271
Ако аз не успея,ти ще опиташ ли?

30
00:02:30,521 --> 00:02:32,106
Зависи колко близо си бил.

31
00:03:21,989 --> 00:03:23,240
Какво не е наред?

32
00:03:23,491 --> 00:03:24,575
Хайде,куче!

33
00:03:33,250 --> 00:03:35,419
Хайде,куче!На крака!

34
00:03:43,636 --> 00:03:44,970
Още ли искаш да си го получиш?

35
00:03:47,807 --> 00:03:49,308
Хайде,Танго!

36
00:03:49,558 --> 00:03:50,392
Хайде!

37
00:03:53,312 --> 00:03:54,814
Говори,кученце!

38
00:05:04,300 --> 00:05:05,718
Това беше забавно.

39
00:05:06,135 --> 00:05:09,638
Боже Господи!Какво направи,
спря за кафе и понички?

40
00:05:09,889 --> 00:05:11,182
Мразя понички.

41
00:05:11,515 --> 00:05:13,976
Трябва да се махаме от тук.

42
00:05:14,769 --> 00:05:18,147
-Беше ми приятно.
-Особено под душа.

43
00:05:18,397 --> 00:05:20,775
Ако ти омръзне на улицата,
или ти стане горщо под краката...

44
00:05:21,025 --> 00:05:25,112
. . .отиди в клуб Клеопатра.
Питай за Катрин.

45
00:05:25,488 --> 00:05:27,740
-Тя ще знае къде съм.
-Дадено!

46
00:05:31,285 --> 00:05:32,745
Наистина съм ти задължен.

47
00:05:37,625 --> 00:05:39,627
Куан и Лопез на първа линия.

48
00:05:41,712 --> 00:05:43,089
Включете ги.

49
00:05:44,256 --> 00:05:47,718
Господа,вече чух
за бягството.

50
00:05:47,968 --> 00:05:49,345
Г-н Парет. . .

51
00:05:49,678 --> 00:05:51,639
. . .това е много притеснително.

52
00:05:51,889 --> 00:05:54,767
Заплашвани сме от двама маниаци.

53
00:05:55,017 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles