Preview Subtitle for The Batman Superman Hour


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,160 --> 00:00:21,827
"Батман и Супермен"
Най-добрите на света

2
00:00:22,034 --> 00:00:22,934
АНТИКИ

3
00:00:24,035 --> 00:00:25,135
ОТВОРЕНО

4
00:00:27,372 --> 00:00:28,212
ЗАТВОРЕНО

5
00:00:34,446 --> 00:00:38,177
Почакайте малко, господине.
- Съжалявам, госпожо. Затворено е.

6
00:00:38,383 --> 00:00:41,546
Само вижте какво ви предлагам.

7
00:00:55,400 --> 00:00:57,664
Добра работа, Арлекина.

8
00:00:58,270 --> 00:01:03,333
Какво би било равностойно на
нашата шега от кутията?

9
00:01:15,320 --> 00:01:19,017
По случайност това ми допада.
Какво мислиш ти?

10
00:01:19,224 --> 00:01:21,590
Точно за теб е.

11
00:01:32,904 --> 00:01:36,032
Раздвам се, че вършихме
работа с вас.

12
00:01:37,643 --> 00:01:38,701
Чудесна работа.

13
00:01:45,584 --> 00:01:50,453
Странно. При всичко, което има в
магазина е взел само една статуя.

14
00:01:50,889 --> 00:01:54,655
Някои хора биха дали всичко
за такова нещо.

15
00:01:54,860 --> 00:01:58,023
Нещата никога не са такива,
каквито изглеждат с Жокера.

16
00:01:59,631 --> 00:02:02,794
Предполагам, че
трябва да сме нащрек.

17
00:02:09,875 --> 00:02:12,810
Правен е от нефрит. Сигурно
струва 100 хиляди долара.

18
00:02:15,514 --> 00:02:17,982
Искам да го огледам по-добре.

19
00:02:20,819 --> 00:02:23,947
Хей! Не може да взима доказателства
от местопрестъплението.

20
00:02:24,156 --> 00:02:27,125
Ако искаш да го спреш,
заповядай.

21
00:02:48,046 --> 00:02:52,483
Според това, драконът е
доста ценен екземпляр.

22
00:02:54,052 --> 00:02:57,146
Откакто е бил намерен в
Китай, преди близо 30 години...

23
00:02:57,355 --> 00:03:01,348
е имал няколко собственика.
Всичките умирали много скоро.

24
00:03:01,560 --> 00:03:03,255
И мога да ти кажа защо.

25
00:03:03,762 --> 00:03:07,459
Този така неречен нефрит излъчва
ниски нива на радиация.

26
00:03:09,167 --> 00:03:12,762
Алфред, Брус Уейн не планува ли
заминаване за Метрополис?

27
00:03:12,971 --> 00:03:15,997
Да. Но мислите ли, че сега
е подходящото време?

28
00:03:17,242 --> 00:03:20,575
Не може и да има
по-подходящо.

29
00:03:22,748 --> 00:03:25,114
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30
00:03:35,627 --> 00:03:36,958
Какво става?

31
00:03:37,362 --> 00:03:39,455
Дами и господа от пресата...

32
00:03:39,664 --> 00:03:43,156
ако останете спокойни може и
да живеете и пишете за това.

33
00:03:43,368 --> 00:03:44,699
Президента при нас ли е?

34
00:03:45,303 --> 00:03:49,899
Абсолютно. Вече го уведомихме
за промяната в полета.

35
00:04:01,186 --> 00:04:04,121
Нека да направим
едно показно.

36
00:04:07,826 --> 00:04:10,727
Доста трагичен завършек ще има,
госпожице...

37
00:04:11,129 --> 00:04:14,064
Лейн.
- Лейн? Лоис Лейн?

38
00:04:14,533 --> 00:04:18,196
Тази, която Супермен винаги спасява?
- Боя се, че да.

39
00:04:33,585 --> 00:04:35,815
Благодаря, че ми
затегнахте колана.

40
00:04:55,774 --> 00:04:58,470
Радвам се, че помогнах,
господин президент.

41
00:05:05,116 --> 00:05:07,277
Надявам се, че не се сърдиш.

42
00:05:07,986 --> 00:05:10,614
Трябва да ти кажа, че свикнах.

43
00:05:16,962 --> 00:05:18,725
Супермен?

44
00:05:19,030 --> 00:05:20,463
Да?

45
00:05:21,733 --> 00:05:25,032
Как да ти кажа?
Просто си мислех...

46
00:05:25,237 --> 00:05:30,573

[...]
Everything OK? Download subtitles