Preview Subtitle for Babble


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,559 --> 00:00:05,992
Imao sam savr쉋n 엍vot dok nisam
pao u komu na 6 godina.

2
00:00:06,027 --> 00:00:09,727
A onda sam se probudio i zatekao
svoju verenicu udatu za drugog oveka.

3
00:00:11,453 --> 00:00:14,553
Podi엞 mog sina.
Sve se promenilo...

4
00:00:15,866 --> 00:00:17,726
...ukljuujui i mene.

5
00:00:17,761 --> 00:00:19,661
Jednim dodirom mogu
videti stvari...

6
00:00:19,695 --> 00:00:22,695
...stvari koje su se desile,
stvari koje e se desiti.

7
00:00:22,730 --> 00:00:24,676
Trebali biste videti
ono 쉞o ja vidim.

8
00:00:33,924 --> 00:00:35,121
Ovaj saobraaj je lud.

9
00:00:35,250 --> 00:00:37,504
Mogli smo biti u Roklandu na
bluz festivalu do sada.

10
00:00:37,598 --> 00:00:38,960
Bar je odmarali쉞e sa 5 zvezdica.

11
00:00:38,995 --> 00:00:40,880
Da li si siguran da Purdiju
ne smeta 쉞o sam i ja po쉆o?

12
00:00:40,928 --> 00:00:44,626
Hej, mi smo prijatelji. Compadres.
Gde god ja idem, ide i ti.

13
00:00:45,506 --> 00:00:48,125
Nisi mu rekao da
dolazim, zar ne? - Ni re.

14
00:00:49,075 --> 00:00:51,565
Ne da je bitno, sedeemo
u gu엟i ceo vikend.

15
00:00:54,659 --> 00:00:58,052
Pridru엍te mi se u razmi쉕janju o
venim misterijama na쉋 vere...

16
00:00:58,076 --> 00:01:01,036
Stani, stani... ostavi to.
- ...da promenimo ne쉞o.

17
00:01:01,071 --> 00:01:03,854
Kako jedna osoba koja 엍vi
samo nekoliko decenija...

18
00:01:03,877 --> 00:01:05,322
Da li to Purdi propoveda?

19
00:01:05,357 --> 00:01:08,375
Satelitski radio mora da je
uhvatio novi kanal Naslea Vere.

20
00:01:08,879 --> 00:01:14,512
Novi Kanal Naslea vere?
Za쉞o to zvui tako stra쉗o?

21
00:01:14,547 --> 00:01:18,240
Konano...
- ...promeniti svet. Na bolje.

22
00:01:30,401 --> 00:01:32,485
Skoro da oseam novac.

23
00:01:35,930 --> 00:01:39,288
Smite. Mora da me saslu쉆.
Ti si jedini koji mo엁 da mi pomogne.

24
00:01:43,343 --> 00:01:47,970
D엗n, 쉞a nije u redu? - Ve엍 pojas,
mislim da e pakao upravo da se zaledi.

25
00:02:49,380 --> 00:02:51,180
"SPASENA"

26
00:02:55,776 --> 00:02:59,469
Pribli얷vamo se.
- Pa gde to idemo?

27
00:02:59,504 --> 00:03:03,062
Kad se proe greben ima super mesto
za piknik na spolja쉗jem ostrvu.

28
00:03:03,435 --> 00:03:05,983
Dok god se vratimo na
vreme za zabavu.

29
00:03:06,065 --> 00:03:10,293
Iznuivanje preasnog Purdija.
Oh... - Da li si dobro?

30
00:03:11,725 --> 00:03:15,557
Samo.. Izgleda da
nisam neki mornar.

31
00:03:15,827 --> 00:03:18,174
Bolje da popijem jo
jedan dramamin.

32
00:03:18,549 --> 00:03:22,806
Da li sam ti rekao danas koliko
te volim? Danas, da li sam ti rekao?

33
00:03:24,261 --> 00:03:25,929
Jer te volim.

34
00:03:37,010 --> 00:03:39,611
D엗n to mora
da je neka 쉆la.

35
00:03:40,104 --> 00:03:43,638
Kako bi mogao da objasni viziju
Grega Stilsona kako te moli za pomo?

36
00:03:43,673 --> 00:03:45,132
Ne mogu, ali to sam video.

37
00:03:45,167 --> 00:03:47,158
Poslednji put kad ste se sreli,
optu엍o te je za ubistvo.

38
00:03:47,193 --> 00:03:48,393
둻a hoe da ka엁?

39
00:03:48,426 --> 00:03:51,426
Mislim da bi trebao da se kloni
tipa. On je samo nevolja.

40
00:03:52,946 --> 00:03:55,013
Dobar dan. Da li ste vi gospodo
ovde zbog golf turnira?

41
00:03:55,048 --> 00:03:58,735
Liim l
[...]
Everything OK? Download subtitles