Preview Subtitle for The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,506 --> 00:00:08,591
Na Guadalcanalu
byla dlouh obdob,

2
00:00:08,675 --> 00:00:10,760
kdy jsme se opravdu,
upmn domnvali,

3
00:00:10,802 --> 00:00:12,887
e nikdo z ns nepeije.

4
00:00:13,429 --> 00:00:15,139
e ns obtovali.

5
00:00:17,516 --> 00:00:21,353
Japonsk nmonictvo
potopilo cel n doprovod.

6
00:00:22,813 --> 00:00:24,022
Americk nmonictvo

7
00:00:24,023 --> 00:00:27,358
utrplo jednu z nejhorch porek
ve svch djinch.

8
00:00:28,359 --> 00:00:32,363
Nae zsoby,
jdlo a vtina munice,

9
00:00:32,488 --> 00:00:33,739
ly ke dnu s nm.

10
00:00:38,702 --> 00:00:41,872
V z 1942
byli nmon pci

11
00:00:41,913 --> 00:00:45,417
ponechni v boji
o Guadalcanal sami.

12
00:00:47,585 --> 00:00:49,295
Mli vn nedostatek zsob.

13
00:00:49,754 --> 00:00:52,089
Mnoz se dostali
na pokraj vyhladovn.

14
00:00:53,966 --> 00:00:56,051
Vdli jsme,
e nmonictvo je pry,

15
00:00:56,510 --> 00:00:58,679
e Japonci
ovldaj moe

16
00:00:59,096 --> 00:01:02,682
a e sv vojky
mohou zsobovat a my ne.

17
00:01:04,809 --> 00:01:08,354
Na ostrov proudily tiscov
japonsk posily.

18
00:01:09,230 --> 00:01:11,065
Nmon pchota
byla neustle ostelovna

19
00:01:11,149 --> 00:01:12,233
a bombardovna.

20
00:01:14,652 --> 00:01:17,863
Japonci na ns tlaili
24 hodin denn

21
00:01:18,614 --> 00:01:22,409
a kad den bombardovali
ve velkch formacch.

22
00:01:23,451 --> 00:01:28,373
Pod toili
a dla pod dunla.

23
00:01:30,958 --> 00:01:33,210
Vydni na milost
japonskm bombardrm

24
00:01:33,336 --> 00:01:35,004
a bez podpory z moe

25
00:01:35,880 --> 00:01:38,173
bojovali marici
jet s jednm neptelem.

26
00:01:38,507 --> 00:01:40,759
S guadalcanalskou dungl.

27
00:01:42,677 --> 00:01:48,099
Dungle na Guadalcanalu
byla prakticky neprostupn.

28
00:01:50,852 --> 00:01:53,187
Neustle ns trpila malrie.

29
00:01:53,729 --> 00:01:57,775
Kluci se hroutili se zimnic,
mli i tyictky horeky.

30
00:01:59,693 --> 00:02:02,487
Ale z Guadalcanalu
si hlavn pamatuju,

31
00:02:02,571 --> 00:02:04,948
e jsme byli
pod vyhladovl.

32
00:02:07,450 --> 00:02:10,161
Po dle ne msci
boj v dungli

33
00:02:10,703 --> 00:02:12,872
elili marici
ofenzv Japonc,

34
00:02:13,205 --> 00:02:15,583
jejm clem bylo
znovu zskat letit.

35
00:02:16,458 --> 00:02:20,170
Na Guadalcanalu
jsem si vytvoil ivotn zsadu:

36
00:02:20,671 --> 00:02:24,382
"Jsou chvle,
kdy se mu jen modlit a vytrvat."

37
00:02:25,633 --> 00:02:27,802
A to jsme
na Guadalcanalu dlali.

38
00:02:28,970 --> 00:02:32,640
Pod jsme se jen modlili
a vytrvali.

39
00:02:42,162 --> 00:02:44,748
VIDLI JSTE

40
00:02:46,612 --> 00:02:49,747
Eugene, bohuel.

41
00:02:50,366 --> 00:02:52,243
Je tam pod elest.

42
00:02:52,451 --> 00:02:54,535
Kluk je zklaman.

43
00:02:54,577 --> 00:02:57,039
koda, e nejdeme spolu.

44
00:02:58,497 --> 00:03:00,383
Dal jsem se k marikm.

45
00:03:00,917 --> 00:03:02,250
Opatrujte se.

46
00:03:02,293 --> 00:03:03,965
Mon vm napu.

47
00:03:04,755 --> 00:03:07,258
Nam vlitm bude Pacifik.

48
00:03:07,686 --> 00:03:11,233
Marici budou bojovat
pro
[...]
Everything OK? Download subtitles