Preview Subtitle for X Files S05e12 Bad Blood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,656 --> 00:00:12,090
ѕомощ!

2
00:00:14,094 --> 00:00:16,255
ѕомощ!

3
00:00:16,330 --> 00:00:18,764
Ќ¤кой да помогне.

4
00:00:21,535 --> 00:00:23,730
ѕомощ.

5
00:00:23,804 --> 00:00:25,738


6
00:00:27,174 --> 00:00:30,439
ўе ме убие!

7
00:00:32,145 --> 00:00:36,013
ѕомощ. √осподи, н¤кой да помогне!

8
00:00:37,084 --> 00:00:39,018
ћахай се!

9
00:00:39,086 --> 00:00:41,919
ѕомощ!

10
00:00:41,988 --> 00:00:44,479


11
00:00:46,660 --> 00:00:49,094
ћол¤ ¬и, помогнете!

12
00:00:51,732 --> 00:00:53,996


13
00:00:54,067 --> 00:00:57,764
ѕомощ!

14
00:01:07,714 --> 00:01:10,683
ћълдър?

15
00:01:25,165 --> 00:01:27,099
ѕогледни това.

16
00:01:30,737 --> 00:01:33,171

17
00:01:46,019 --> 00:01:47,921
ѕо-д¤воЕ

18
00:02:31,932 --> 00:02:33,957

19
00:02:34,034 --> 00:02:37,765

20
00:02:46,046 --> 00:02:47,980
- ћълдър--
- Ќедей.

21
00:02:49,382 --> 00:02:51,612
»зобщо не започвай с мен.

22
00:03:08,702 --> 00:03:11,603
«нам какво вид¤х.

23
00:03:16,877 --> 00:03:20,711
—кинър иска отчет до един час.

24
00:03:20,780 --> 00:03:23,214
 акво ще му кажеш?

25
00:03:23,283 --> 00:03:26,013
ўе му кажа точно какво вид¤х.

26
00:03:27,387 --> 00:03:29,184
 акво ще му кажеш?

27
00:03:29,256 --> 00:03:31,986
ўе му кажа точно какво вид¤х.

28
00:03:32,058 --> 00:03:35,027
» по какво се различава?

29
00:03:35,095 --> 00:03:37,859
ћоже и да отида в затвора.

30
00:03:37,931 --> 00:03:40,024
“р¤бва да знам дали ще ме покриеш.

31
00:03:41,301 --> 00:03:43,235
ѕреди всичко,

32
00:03:43,303 --> 00:03:46,739
ако семейството на –они —трикленд,
разбира се реши, да съди ‘Ѕ–...

33
00:03:46,806 --> 00:03:50,071
заЕмисл¤ че цифрата е 446 милиона долараЕ

34
00:03:50,176 --> 00:03:53,805
тогава си мисл¤, че най-веро¤тно
ние ще бъдем съучастници.

35
00:03:53,914 --> 00:03:58,544
» на второ м¤стоЕдори н¤мам
нищо подобноЕћълдър.

36
00:03:58,618 --> 00:04:01,781
„етиристотин четиридесет и шест
милиона долара.

37
00:04:01,855 --> 00:04:05,313
јз съм вътре колкото теб, и дори
не съм от прекалилите.

38
00:04:05,392 --> 00:04:08,054
- Ќе съм правилаЕс нещото.
- Ќе съм реагиралЕ

39
00:04:08,128 --> 00:04:10,790
- –они —трикланд беше вампир.
-  ъде ти е доказателството?

40
00:04:10,864 --> 00:04:13,196
“и си моето доказателство.
Ѕеше там.

41
00:04:13,266 --> 00:04:15,860
—ега ме плашиш. »скам да чу¤ какво
ще кажеш на —кинър.

42
00:04:15,936 --> 00:04:18,461
- »скаш истинските истории.
- Ќе съм казала подобно нещо.

43
00:04:18,538 --> 00:04:20,972
ѕросто искам да го чу¤ по начина,
по който си го вид¤ла.

44
00:04:21,041 --> 00:04:23,134
Ќе се чувствам удобно така.

45
00:04:23,243 --> 00:04:26,508
«атвор, —къли. —ъкилийничката ти
ще е с пр¤кор Д√ол¤мата ћардж.Ф

46
00:04:26,613 --> 00:04:29,013
ўе чете много √ертруд ўайн.

47
00:04:31,418 --> 00:04:34,785
- ƒобре.
- ƒобре, започни от началото.

48
00:04:35,989 --> 00:04:37,923
—амото начало?

49
00:04:39,626 --> 00:04:41,821


50
00:04:41,895 --> 00:04:43,829
„удесно.

51
00:04:45,532 --> 00:04:47,762


52
00:04:47,834 --> 00:04:50,894
¬чера сутринта...

53
00:04:50,971 --> 00:04:53,405
когато пристигнах на работа,

54
00:04:53,473 --> 00:04:58,467
ти беше,Е, характерно темпераментен.

55
00:04:58,578
[...]
Everything OK? Download subtitles