Preview Subtitle for X Files S05e20 End


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,500 --> 00:00:10,001
ВАНКУВЪР
БРИТАНСКА КОЛУМБИЯ

2
00:02:32,819 --> 00:02:35,822
- Мат.

3
00:05:27,459 --> 00:05:29,244
Давай!

4
00:05:29,245 --> 00:05:32,097
Стреляй, Алекс!

5
00:05:36,402 --> 00:05:39,321
Стой!

6
00:05:40,606 --> 00:05:46,428
Бях изпратен,... за да те върна.

7
00:06:05,297 --> 00:06:07,599
Знаете как да се издигнете в Бюрото.
Спомням си...

8
00:06:07,600 --> 00:06:10,402
когато помощник директора
даде протекциите си за вас в отдела.

9
00:06:10,403 --> 00:06:13,821
Какво се е случило?

10
00:06:13,822 --> 00:06:16,700
Аз само ...разглеждам.

11
00:06:16,701 --> 00:06:19,577
Нещо специално ли?

12
00:06:19,578 --> 00:06:22,080
Дойдох, за да ви попитам нещо.

13
00:06:22,081 --> 00:06:25,584
Опитвах се да отгатна, да предположа
нещо за...

14
00:06:25,585 --> 00:06:28,245
за вашите бъдещи планове.

15
00:06:28,246 --> 00:06:30,905
Моите бъдещи планове?

16
00:06:30,906 --> 00:06:34,126
Държите ги в ръцете си в момента.

17
00:06:36,128 --> 00:06:39,131
Какво се надявате да откриете?

18
00:06:40,132 --> 00:06:43,134
Искам да кажа, накрая?

19
00:06:43,135 --> 00:06:46,388
Каквото и да открия, то е тук.

20
00:06:46,389 --> 00:06:48,924
Може би ще разбера къде да търся.

21
00:06:48,925 --> 00:06:51,460
Това ли искахте да разберете?

22
00:06:51,961 --> 00:06:55,130
Не. Имаме доста странен случай.

23
00:06:55,131 --> 00:06:58,299
Убийство. На руски шахматист.

24
00:06:58,300 --> 00:07:01,470
Убиецът е бивш агент от
Националната сигурност. Един от нас.

25
00:07:01,920 --> 00:07:04,172
Това обезпокои доста хора.

26
00:07:04,173 --> 00:07:08,394
Това хлапе Джефри Спендър--
специален агент Спендър--

27
00:07:08,395 --> 00:07:10,229
...на него беше възложен случая.
Той го ръководи.

28
00:07:10,230 --> 00:07:14,132
Вие ли му го възложихте?
- Не.

29
00:07:14,133 --> 00:07:16,468
Дойде като заповед, извън Бюрото.

30
00:07:16,469 --> 00:07:19,355
В момента събира екипа си горе.

31
00:07:19,855 --> 00:07:22,207
Той категорично беше
против твоето участие.

32
00:07:27,629 --> 00:07:30,882
Използвано е оръжие, регистрирано е ЦРУ.

33
00:07:30,883 --> 00:07:34,135
Убиецът е стрелял само веднъж в
Анатоли Клебанов...

34
00:07:34,136 --> 00:07:38,639
Преди да бъде заловен, съвсем близко
до сцената.

35
00:07:38,640 --> 00:07:44,229
Не бяха установени никакви мотиви, нито
признаци, че е бил подтикнат от някого.

36
00:07:46,665 --> 00:07:48,450
Моля, продължете.

37
00:07:50,936 --> 00:07:54,073
Траекторията на куршума предполага,
че стрелецът е действал сам,

38
00:07:54,074 --> 00:07:57,076
но засега не можем да изключим
вероятността за съучастник или заговор.

39
00:07:57,077 --> 00:08:00,079
Единствения изстрел е бил изстрелян от
пътечката от доста малък ъгъл,

40
00:08:00,080 --> 00:08:03,515
Целта е била улучена
точно до слънчевия сплит.

41
00:08:03,516 --> 00:08:05,868
- Извинете.
Може ли да върнете записа?

42
00:08:09,421 --> 00:08:12,090
Моля ви, ще ви покажа къде.
Върнете го.

43
00:08:12,091 --> 00:08:15,594
- Нека продължим. Ако имате някакви въпроси,
ще ги обсъдим после.

44
00:08:15,595 --> 00:08:18,063
- Не, нямам никакви въпроси.
Просто мисля, че грешите.

45
00:08:19,148 --> 00:08:21,632
- Мълдър, какво правиш?

46
00:08:21,6
[...]
Everything OK? Download subtitles