Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:46,900 --> 00:00:54,129
Радж Капур филмс

2
00:00:57,453 --> 00:01:00,225
представя

3
00:01:00,725 --> 00:01:06,906
Наргис Надира

4
00:01:07,406 --> 00:01:08,794
и

5
00:01:09,294 --> 00:01:12,618
Радж Капур

6
00:01:14,358 --> 00:01:17,387
в
ГОСПОДИН 420

7
00:02:52,253 --> 00:02:56,045
продуцент и режисьор
Радж Капур

8
00:03:39,419 --> 00:03:40,386
По дяволите!

9
00:03:41,654 --> 00:03:46,114
Една, две, три коли...
Безнадеждна работа.

10
00:04:06,346 --> 00:04:09,042
Какво не е наред?
Какво сатва, шофьор?

11
00:04:09,549 --> 00:04:10,516
Защо спря?

12
00:04:10,650 --> 00:04:16,088
Сър, странник лежи
в безсъзнание на земята.

13
00:04:16,656 --> 00:04:21,093
Сигурно е някой нещастник
без пукнат грош.

14
00:04:21,527 --> 00:04:24,155
Шофьор, сложи го в колата.

15
00:04:24,864 --> 00:04:29,164
Знаете, че е мой дълг
да служа на хората.

16
00:04:48,888 --> 00:04:53,450
В безсъзнание е. Изглежда
не е слагал залък в уста.

17
00:04:53,893 --> 00:04:55,724
Може да е любовна болест.

18
00:04:56,896 --> 00:04:58,659
Изглежда като...

19
00:04:59,132 --> 00:05:01,327
Шофьор, бързо към болницата.

20
00:05:06,105 --> 00:05:08,005
Боже! спаси ми душата.

21
00:05:08,174 --> 00:05:10,870
Лекарите занят само да оперират.

22
00:05:12,912 --> 00:05:15,881
Значи си симулирал,
преструвал си се, а?

23
00:05:17,583 --> 00:05:21,212
Дрехите ми са съвсем протрити.
Нямам и пари за билет за влака.

24
00:05:21,754 --> 00:05:23,312
Шофьор, спри колата!

25
00:05:25,325 --> 00:05:26,883
Мамка му! Симулант!

26
00:05:27,927 --> 00:05:28,894
Слизай от колата!

27
00:05:34,100 --> 00:05:36,898
Както желаете.
Преди минута бяхте толкова мил.

28
00:05:37,470 --> 00:05:39,438
Да не страда от истерия?

29
00:05:39,772 --> 00:05:43,572
Как се осмеляваш! Знаеш ли
с кого разговаряш?

30
00:05:43,943 --> 00:05:45,410
Сет Дармананд.

31
00:05:45,812 --> 00:05:48,372
Не изпитвам никаква симпатия
към твоя вид.

32
00:05:49,015 --> 00:05:54,976
Ако искаш да се поправиш,
спри да лъжеш и мамиш.

33
00:05:55,822 --> 00:05:57,255
И ще казваш само истината.

34
00:05:57,557 --> 00:05:58,922
И обратното,

35
00:05:59,292 --> 00:06:01,726
ако лъжеш,
се возиш в огромна кола,

36
00:06:01,961 --> 00:06:04,191
нежни ръце те мажат
с одеколон.

37
00:06:04,497 --> 00:06:07,660
В интерес на истината,
ти страдаш.

38
00:06:08,468 --> 00:06:11,528
Шофьор, потегляй.
ТОЙ изглежда е мошеник.

39
00:06:11,804 --> 00:06:14,602
Сет Соначанд, ако аз съм мошеник,
един 420....

40
00:06:14,774 --> 00:06:16,332
Ти си....

41
00:06:33,826 --> 00:06:35,691
Бомбай 420.

42
00:06:41,167 --> 00:06:42,566
Да вървим, стари приятелю.

43
00:07:16,202 --> 00:07:20,002
" Обувките ми са японски.
Панталоните - английски."

44
00:07:20,206 --> 00:07:24,404
"Шапката е от Русия,
но сърцето е индийско."

45
00:07:52,672 --> 00:07:56,506
" Аз странствам по големия,
широк свят."

46
00:07:57,076 --> 00:08:00,045
" Вървя с високо вдигната глава."

47
00:08:05,284 --> 00:08:09,311
" Къде ли моя път ме води,
къде ли някога ще спра?"

48
00:08:09,822 --> 00:08:16,728
"Само Господ горе знае"

49
00:08:17,663 --> 00:08:21,394
" Като истински войници,
ний вървим напред."

50
00:08:52,131 --> 00:08:55,760
" Горе и долу,
[...]
Everything OK? Download subtitles