Preview Subtitle for Tng S4e21 The Drumhead


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,419 --> 00:00:05,755
Дневник на капитана,
звездна дата 44769.2.

2
00:00:05,880 --> 00:00:08,842
От няколко седмици на борда
ни е Клингонски екзобиолог

3
00:00:08,967 --> 00:00:11,594
като част от програмата за
размяна на научни кадри.

4
00:00:11,720 --> 00:00:14,431
За съжаления подозираме,
че е бил замесен

5
00:00:14,556 --> 00:00:18,727
в пробив в сигурността
и саботаж на светлинния ни двигател.

6
00:00:18,852 --> 00:00:23,815
Защо си отварял файловете за
задвижващата система на звездна дата 44758?

7
00:00:23,940 --> 00:00:24,733
Не съм.

8
00:00:24,858 --> 00:00:28,403
Напротив,
от компютър 12B-9, палуба 36.

9
00:00:28,528 --> 00:00:31,740
Компютърът е записал
твоята самоличност от комуникатора ти.

10
00:00:31,865 --> 00:00:33,450
Сигурно е грешка.

11
00:00:33,575 --> 00:00:39,080
Ж'Дан докладваха ни, че схеми
на нашата дилитиева камера

12
00:00:39,205 --> 00:00:42,709
са попаднали в ръцете на
Ромуланците една седмица след това.

13
00:00:42,834 --> 00:00:44,669
Нищо не знам за това.

14
00:00:44,794 --> 00:00:48,757
А за експлозията, която извади от
строя светлинния двигател по същото време?

15
00:00:48,882 --> 00:00:53,261
Нямам нищо общо!
Обвинявате ме, защото съм Клингон!

16
00:00:55,847 --> 00:01:00,226
Началникът на сигурността ни е Клингон.
Това няма нищо общо.

17
00:01:00,352 --> 00:01:03,063
Изпратете ме у дома
щом не ми вярвате.

18
00:01:03,563 --> 00:01:06,107
Свързахме се с Клингонския
Висш Съвет.

19
00:01:06,232 --> 00:01:09,069
Връщаш се у дома след
разследването ни.

20
00:01:09,986 --> 00:01:12,489
- Нямам какво друго да кажа.
- Много добре.

21
00:01:12,614 --> 00:01:15,742
Уорф, придружи лейтенанта
до каютата му.

22
00:01:25,043 --> 00:01:28,838
- Какво мислиш?
- Трудно е да се каже.

23
00:01:28,963 --> 00:01:33,259
Много е затворен,
но крие нищо.

24
00:01:36,638 --> 00:01:40,475
На родната ни планета
името ти не се споменава.

25
00:01:40,600 --> 00:01:43,228
Сякаш не си съществувал.

26
00:01:44,062 --> 00:01:47,065
Ужасна съдба за един воин,

27
00:01:47,190 --> 00:01:48,942
да се превърне в нищо,

28
00:01:49,067 --> 00:01:51,319
да остане без чест,

29
00:01:51,444 --> 00:01:54,406
без възможност за слава.

30
00:02:00,578 --> 00:02:04,791
Имам влиятелни приятели
на нашата планета.

31
00:02:04,916 --> 00:02:06,626
Мога да говоря с тях.

32
00:02:06,751 --> 00:02:09,629
Могат да помогнат
да изчистиш името си...

33
00:02:10,714 --> 00:02:13,550
...ако само ме заведеш
до някоя совалка.

34
00:02:19,389 --> 00:02:22,851
Може да стане
без някой да разбере.

35
00:02:26,938 --> 00:02:31,401
Не знам как си изпратил информацията
на Ромуланците, но ще разбера.

36
00:02:31,526 --> 00:02:32,318
Пахтк!

37
00:02:32,444 --> 00:02:35,071
Когато съобщим на
Клингонския Висш Съвет,

38
00:02:35,196 --> 00:02:38,533
ще те осъдят на бавна смърт.

39
00:03:14,694 --> 00:03:19,366
Космосът, последната граница.

40
00:03:19,491 --> 00:03:23,495
Това са пътешествията
на звездния кораб "Ентърпрайз".

41
00:03:23,620 --> 00:03:27,957
Неговата мисия продължава -
да изследва странни, нови светове,

42
00:03:29,125 --> 00:03:32,337
да търси нов живот
и нови цивилизации,

43
00:03:33,672 --> 00:03:37,884
да отиде смело там,
където още никой не
[...]
Everything OK? Download subtitles