Preview Subtitle for Amok


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:11,034 --> 00:00:12,763
O, капитане.

2
00:00:12,836 --> 00:00:13,768
Можете ли да ми отделите минута?

3
00:00:13,837 --> 00:00:16,965
Една минута.
- Става дума за Спок.

4
00:00:17,040 --> 00:00:19,031
Забелязал ли сте нещо странно при него?
-Не, нищо конкретно.

5
00:00:19,109 --> 00:00:24,672
Защо?
- Нищо, което мога да определя,

6
00:00:24,748 --> 00:00:27,182
но е станал изключително неспокоен.

7
00:00:27,250 --> 00:00:30,344
Ако не беше вулканец,
бих казала, че е почти нервен.

8
00:00:30,420 --> 00:00:32,354
Има и още нещо - отказва да яде.

9
00:00:32,422 --> 00:00:34,185
Проверих и не е ял от три дена.

10
00:00:34,257 --> 00:00:35,952
Това ми звучи точно като господин Спок...

11
00:00:36,026 --> 00:00:38,426
в едно от неговите замислени състояния.

12
00:00:39,563 --> 00:00:42,088
Госпожице Шапел .

13
00:00:44,067 --> 00:00:47,764
Д-р МакКой, капитане.
- Капитане.

14
00:00:47,837 --> 00:00:49,896
Какво е това?
- О, ъ-

15
00:00:51,241 --> 00:00:54,802
О! Вулканска супа пломийк.
обзалагам се, че вие сте я направили.

16
00:00:54,878 --> 00:00:57,005
Никога не се отказвате, нали?

17
00:00:57,080 --> 00:01:00,049
Ами, ъ, господин Спок не ял, Докторе,

18
00:01:00,116 --> 00:01:02,482
и аз просто забелязах.

19
00:01:02,552 --> 00:01:03,814
Всичко е наред.

20
00:01:03,887 --> 00:01:05,582
Върнете се към задълженията
си, госпожице Шапел.

21
00:01:11,861 --> 00:01:13,294
Боунс, аз съм зает човек.

22
00:01:13,363 --> 00:01:15,160
Джим, когато казах на Спок,

23
00:01:15,232 --> 00:01:17,166
че е време за неговия преглед,

24
00:01:17,234 --> 00:01:19,168
твоят логичен, неемоционален първи офицер...

25
00:01:19,236 --> 00:01:21,170
се обърна към мен и ми каза:

26
00:01:21,238 --> 00:01:24,674
"Или ще престанете да се намесвате
в личните ми проблеми, докторе,

27
00:01:24,741 --> 00:01:27,505
или ще ви счупя врата."

28
00:01:27,577 --> 00:01:28,601
Спок е казал това?

29
00:01:28,678 --> 00:01:29,872
Какво има?

30
00:01:29,946 --> 00:01:30,878
Ааа!

31
00:01:30,947 --> 00:01:33,211
Стига сте любопитствала!

32
00:01:33,283 --> 00:01:35,808
Ако искам нещо, ще помоля за него!

33
00:01:38,755 --> 00:01:41,189
Капитане, бих иска да помоля за...

34
00:01:41,258 --> 00:01:43,192
разрешение да замина
за родната си планета.

35
00:01:43,260 --> 00:01:44,454
От сегашния ни курс

36
00:01:44,527 --> 00:01:45,960
можете да се отклоните за Вулкан

37
00:01:46,029 --> 00:01:48,020
със загуба от 2.8 светлинни дена.

38
00:01:48,098 --> 00:01:50,032
Спок, за какво по дяволите е всичко това?

39
00:01:50,100 --> 00:01:51,362
Подадох молбата си.

40
00:01:52,969 --> 00:01:57,338
Единственото, което искам
е отговор - да или не.

41
00:02:12,222 --> 00:02:15,623
Космосът - последната граница.

42
00:02:21,564 --> 00:02:25,796
Това са пътешествията на
звездния кораб Ентърпрайз.

43
00:02:25,869 --> 00:02:27,393
Неговата пет годишна мисия -

44
00:02:27,470 --> 00:02:29,495
да изследва странни нови светове,

45
00:02:29,572 --> 00:02:33,565
да търси нов живот и нови цивилизации,

46
00:02:33,643 --> 00:02:37,204
да отиде смело там, където никой не е ходил.

47
00:03:20,290 --> 00:03:22,224
Добре, Спок нека да го обсъдим.

48
00:03:22,292 --> 00:03:24,726
Не е достойно за ж
[...]
Everything OK? Download subtitles